Naravoslovni aktiv sestavljajo učiteljice in učitelji:

  • biologije: dr. Boris Osolnik in dr. Andrej Gregorčič,
  • fizike: Maruša Potokar in Mateja Jan,
  • kemije: Mojca Flajs in dr. Igor Kristian Štern,
  • matematike: Matko Peteh, Mateja Jan in Dragica Šteh,
  • računalništva: Darko Pandur.
     
  • Laboranta Sabina Turk in Peter Kutnar.

Sestavni del pouka naravoslovnih predmetov so tudi laboratorijske in terenske vaje. Vsako leto se za opravljanje mature iz biologije, fizike in/ali kemije odloča veliko dijakov.

Dijaki se v sklopu biološkega krožka pripravljajo za tekmovanja iz biologije in poznavanja sladkorne bolezni. Dr. Boris Osolnik izvaja tudi šahovski krožek.

Pri fizikalnem krožku se izvajajo priprave na šolsko, regijsko oziroma državno tekmovanje iz znanja fizike.

V sklopu kemijskega krožka pa lahko dijaki spoznajo in izvajajo zanimive eksperimente ter se pripravljajo na šolsko oziroma državno tekmovanja iz znanja kemije.

V drugem in tretjem letniku gimnazijskega programa lahko dijaki izberejo izbirni predmet naravoslovje, pri katerem obravnavamo zanimive učne vsebine (npr. forenzika, biogoriva, alkaloidi, mikrobiologija, jedrska fizika, astronomija ipd.).

ZANIMIVOSTI:

Botanični vrt Ljubljana

(Skupno 2.141 obiskov, današnjih obiskov: 13)