POSTOPEK ZA PRIDOBITEV NADOMESTNEGA SPRIČEVALA – (DVOJNIKA SPRIČEVALA)

V skladu z 36. členom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o šolski dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju (Ur. l. RS št. 59/2012) imetnik, ki izgubi spričevalo oziroma obvestilo o uspehu ali se to poškoduje, uniči  ali odtuji oziroma ponaredi, mu šola izda nadomestno javno listino v obliki izpisa iz evidence na podlagi vloge, v kateri se navedejo razlogi za izdajo nadomestne javne listine.

V tajništvo šole osebno prinesite (ali pošljite po ustrezni poštni poti) VLOGO, ki naj poleg osebnih podatkov (ime, priimek, dekliški priimek, datum in kraj rojstva, telefonsko številko oziroma drugi kontaktni podatek) vsebuje tudi letnico izdaje izgubljenega dokumenta, oz. letnico vpisa in zaključka šolanja.

Priporočamo uporabo pripravljene vloge na naslednji strani.

Plačilo izdaje izpisa iz evidence:

  • za izpis izgubljenih spričeval zadnjih 10 let                   10,00 €
  • za izpis izgubljenih spričeval starejših  od 10 let         20,00 €

Cene za izpise iz evidence so bile potrjene na seji sveta Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica. Cene veljajo za en izpis. Če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča. Ustrezen znesek nakažite na transakcijski račun Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica:  01100-6030693054, sklic: SI00-760900.

Plačilo upravne takse:

  • upravna taksa                                                                            1,80 €

(po tarifi št. 6 Zakona o upravnih taksah (ZUT-UTB5, Ur. l. RS, št. 106/2010, uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J in 32/2016).

Cena velja za en izpis, če je izpisov več, se znesek ustrezno poveča.  Ustrezen znesek nakažite na račun:  SI56 01100-1000315637 UPRAVNE TAKSE – DRŽAVNE, LJUBLJANA, SKLIC: SI11 69302-7111002 namen plačila: plačilo upravne takse.

Izpis iz evidence (dvojnik) vam bo po prejemu vloge in potrebnih dokazil izdan osebno v roku 8 dni oz. najkasneje v roku 30 dni. Pred izročitvijo Izpisa iz evidence morate potrditi svojo istovetnost s podatki na izdanem dvojniku. S seboj prinesite osebni dokument

Dodatne informacije lahko dobite v tajništvu šole na tel. št. 01/7878-720.

(Skupno 13.261 obiskov, današnjih obiskov: 21)