Učbeniški sklad smo začeli uvajati leta 1997 s pomočjo Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
Izposoja učbenikov je uveljavljena za vse izobraževalne programe v vseh letnikih.
Izbiranje učbenikov
Skrbnik učbeniškega sklada obvesti vse vodje aktivov o izidu kataloga potrjenih učbenikov in jim
razdeli obrazce, v katere zapišejo izbiro učbenikov in učnih pripomočkov. Obrazci morajo biti
izpolnjeni in vrnjeni skrbniku do konca maja.
Sestavljanje seznamov
Iz izbranih učbenikov skrbnik sestavi obrazce izposoje, na katerih so navedeni učbeniki, ki si jih
dijaki lahko izposodijo iz učbeniškega sklada. Na seznamu učbenikov morajo biti učbeniki, za
katere profesorji menijo, da jih morajo dijaki kupiti, tako tudi označeni.
Zbiranje naročil
Štirinajst dni pred koncem šolskega leta razredniki razdelijo obrazce dijakom. Dijaki izberejo
učbenike, ki si jih želijo izposoditi v šoli. Podpisane sezname razredniki poberejo in vrnejo skrbniku.
Obrabnino za učbenike dijaki plačajo po položnici ali v računovodstvu
Dijaki prvih letnikov učbenike naročijo ob vpisu.
Dijaki četrtih letnikov si lahko med letom brezplačno izposodijo tudi učbenike za prvi, drugi in tretji
letnik, za maturitetne predmete.
Razdeljevanje kompletov
Dijaki  naročene učbenike prevzamejo zadnji teden v avgustu, izjemoma prvi teden septembra, z
dokazilom o plačilu obrabnine.
Za posamezne učbenike se je mogoče dogovoriti še prvi teden pouka, vendar samo za tiste, ki so
na zalogi, in za morebitne novosti. Prav tako si lahko učbenike še v septembru zagotovijo dijaki, ki
so imeli popravne izpite.
Vračanje kompletov
Učbenike je treba vrniti zadnji teden pouka. Če se kateri od njih uporablja dve leti, ga je mogoče
obdržati še za naslednje leto, vendar se to označi v seznamu in upošteva pri sestavi kompleta za
prihodnje leto.
Če dijak potrebuje učbenik za pripravo na popravni izpit ali maturo, mora o tem obvestiti skrbnika,
ki mu izda ustrezno potrdilo.
V skladu je na voljo 13.800 učbenikov in učnih pripomočkov.
(Skupno 1.387 obiskov, današnjih obiskov: 7)