Šola ima učbeniški sklad, kjer si dijaki obeh izobraževalnih programov lahko izposodijo učbenike za celotno šolsko leto.

 

ZBIRANJE NAROČIL IN PLAČILO

Dijaki prejmejo povezave do spletnih obrazcev za izposojo učbenikov vsaj do začetka meseca junija tekočega leta, izpolnijo pa jih do konca junija. Kasnejših prijav, z izjemo opravičene dolgotrajne odsotnosti, prepisa, popravnih izpitov ali zamenjave izbirnih predmetov, ne upoštevamo.

Obrabnino za učbenike se plača s položnico.

 

PREVZEM UČBENIKOV

Naročene komplete dijaki prevzamejo prvi teden novega šolskega leta, in sicer po organiziranem vrstnem redu razredov. Učbenike prejmejo pod pogojem, da so vrnili vso predhodno izposojeno učno gradivo in da so poravnali strošek obrabnine.

 

VRAČANJE KOMPLETOV

Dijaki 1., 2. in 3. letnikov vračajo učbenike v drugi polovici junija po organizirani razporeditvi razredov, v primeru opravičene odsotnosti pa do konca junija. Izjema so 3. letniki programa ekonomski tehnik, ki zaradi praktičnega usposabljanja vrnejo učbenike že konec meseca maja. Maturanti vrnejo učbenike po koncu spomladanskega roka mature, torej vsaj do 15. julija. Če dijak potrebuje učbenik za pripravo na popravni izpit ali jesenski rok mature, mora o tem obvestiti skrbnika, ki mu izda ustrezno potrdilo. V primeru, da učbeniki neopravičeno niso bili vrnjeni do zgoraj navedenih rokov, se dijaku zaračuna razlika do polne cene gradiva.

 

Obrazci za izposojo

Obrazci za izposojo učbenikov so dostopni na spodnjih povezavah.

GIMNAZIJA:

 

EKONOMSKI TEHNIK:

 

(Skupno 4.001 obiskov, današnjih obiskov: 41)