Temeljna naloga šolske svetovalne službe je sodelovanje pri reševanju kompleksnih pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela na šoli.

Svetovalna delavka sodeluje z dijaki, učitelji, starši in vodstvom šole ter zunanjimi ustanovami. Njene glavne naloge so:

 • vodenje vpisnega postopka,
 • pomoč ob učnih, vzgojnih in osebnostnih težavah,
 • koordinacija in pomoč dijakom s posebnimi potrebami,
 • pomoč pri sklepanju pedagoških pogodb,
 • koordiniranje dela z nadarjenimi,
 • svetovanje pri izbiri nerazporejenih ur in maturitetnih predmetov,
 • svetovanje ob preusmeritvah,
 • karierna orientacija,
 • izvajanje delavnic Učimo se učiti,
 • mentorstvo prostovoljcem.

 

Delo šolske svetovalne službe opravljajo:

 • Karmen Pečarič Podobnik, univ. dipl. psih. (v pisarni 3, svetovalno delo za dijake 3. in 4. letnika), tel. 01 7877 861, el. naslov: karmen.pecaric@ssjj.si,
 • Martina Trontelj Petrič, univ. dipl. psih. (v pisarni 3, svetovalno delo za dijake 2. letnika); tel. 01 7877 861, el. naslov: martinatrontelj@ssjj.si,
 • Mihaela Kovačič, univ. dipl. ped. (v pisarni 6, svetovalno delo za dijake 1. letnika, nadomešča Majo Krevs); tel. 059 374 633, el. naslov: mihaela.kovacic@ssjj.si.

 

(Skupno 2.938 obiskov, današnjih obiskov: 7)