Temeljna naloga šolske svetovalne službe je sodelovanje pri reševanju kompleksnih pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela na šoli.

Svetovalna delavka sodeluje z dijaki, učitelji, starši in vodstvom šole ter zunanjimi ustanovami. Njene glavne naloge so:

  • vodenje vpisnega postopka,
  • pomoč ob učnih, vzgojnih in osebnostnih težavah,
  • koordinacija in pomoč dijakom s posebnimi potrebami,
  • pomoč pri sklepanju pedagoških pogodb,
  • koordiniranje dela z nadarjenimi,
  • svetovanje pri izbiri nerazporejenih ur in maturitetnih predmetov,
  • svetovanje ob preusmeritvah,
  • karierna orientacija,
  • izvajanje delavnic Učimo se učiti,
  • mentorstvo prostovoljcem.

Delo šolske svetovalne delavke opravlja Karmen Pečarič Podobnik, univ. dipl. psih. Najdete jo v upravnih prostorih (soba št. 6). Njen delovni čas je od 7.30 do 12.30, vse delovne dni razen ponedeljka. Prisotna je tudi na vseh roditeljskih sestankih in govorilnih urah.

Najhitrejša komunikacija je po telefonu: (0)1 7877 861 ali e-pošti: karmen.pecaric@guest.arnes.si  

Vljudno vabljeni.

(Skupno 1.316 obiskov, današnjih obiskov: 2)