Temeljna naloga šolske svetovalne službe je sodelovanje pri reševanju kompleksnih pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela na šoli.

Svetovalna delavka sodeluje z dijaki, učitelji, starši in vodstvom šole ter zunanjimi ustanovami. Njene glavne naloge so:

  • vodenje vpisnega postopka,
  • pomoč ob učnih, vzgojnih in osebnostnih težavah,
  • koordinacija in pomoč dijakom s posebnimi potrebami,
  • pomoč pri sklepanju pedagoških pogodb,
  • koordiniranje dela z nadarjenimi,
  • svetovanje pri izbiri nerazporejenih ur in maturitetnih predmetov,
  • svetovanje ob preusmeritvah,
  • karierna orientacija,
  • izvajanje delavnic Učimo se učiti,
  • mentorstvo prostovoljcem.

Delo šolske svetovalne delavke opravljata Karmen Pečarič Podobnik, univ. dipl. psih. in Maja Krevs, univ. dipl. psih. Najdete ju v upravnih prostorih (soba št. 6). Njun delovni čas je od 8.00 do 12.30, vse delovne dni razen ponedeljka. Prisotni sta tudi na vseh roditeljskih sestankih in govorilnih urah (po predhodnem dogovoru).

Najhitrejša komunikacija je po telefonu: (0)1 7877 861 ali e-pošti: karmen.pecaric@guest.arnes.si , maja.krevs.ssjj@gmail.com  

(Skupno 2.591 obiskov, današnjih obiskov: 5)