V šolskem letu 2024/2025 bomo pri pouku uporabljali spodaj navedene učbenike in delovne pripomočke. Označeni so na voljo v šolskem učbeniškem skladu, ostale pa si dijaki priskrbijo sami. Obrazce za izposojo učbenikov najdete na tej povezavi.

Gimnazija

Ekonomski tehnik

 

Gimnazija, 1. letnik

Predmet
V uč. skladu
Učno gradivo
SLOVENŠČINA 6 € Matajc, V. et al.: BERILO 1. Umetnost besede. Mladinska knjiga
Križaj Ortar, M. et al.: NA PRAGU BESEDILA 1, izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek. Rokus-Klett
MATEMATIKA 5 € Kavka, D.: LINEA NOVA. Učbenik. Modrijan
GEOGRAFIJA 4 € Senegačnik, J.: OBČA GEOGRAFIJA. Učbenik. Modrijan
Natek, K.: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE. Mladinska knjiga
ZGODOVINA 4 € Zgaga, S.: ZGODOVINA 1. Učbenik. DZS
FIZIKA 5 € Mohorič, A., Babič, V.: FIZIKA 1. Učbenik. Mladinska knjiga
Hribar, M. et al.: MEHANIKA IN TOPLOTA. Zbirka nalog. Modrijan
KEMIJA 3 € Smrdu, A.: KEMIJA. Snov in spremembe 1. Učbenik. Jutro
BIOLOGIJA 8 € Tomažič, I. et al.: BIOLOGIJA 1. O biologiji, celicah in genetiki. Učbenik. Mladinska knjiga
Pevec, S.: BIOLOGIJA. Laboratorijsko delo. Zbirka vaj. DZS
ANGLEŠČINA Brayshaw, D. et al.: HIGH NOTE 3. Student’s Book. Pearson
Bowie, J., Edwards, L.: HIGH NOTE 3. Workbook. Pearson
NEMŠČINA* Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 1. Učbenik. Rokus-Klett
Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 1. Delovni zvezek. Rokus-Klett
FRANCOŠČINA* Noëlle Cocton, M.: GÉNÉRATION A1. Delovni učbenik. Didier Jeunesse
ŠPANŠČINA* Alonso, E. et al.: DIVERSO 1. Delovni učbenik. SGEL

 

* Samo izbrani II. tuji jezik.

Učbenike iz sklada je mogoče naročiti preko te povezave.

 

Gimnazija, 2. letnik

Predmet
V uč. skladu
Učno gradivo
SLOVENŠČINA 6 € Pavlič, D. et al.: BERILO 2. Umetnost besede. Mladinska knjiga
Križaj Ortar, M. et al.: NA PRAGU BESEDILA 2, izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek. Rokus-Klett
MATEMATIKA 5 € Pavlič, G. et al.: PLANUM NOVUM. Učbenik. Modrijan
GEOGRAFIJA 7 € Petek, M. et al.: GEOGRAFIJA 2. Učbenik. Mladinska knjiga
7 € Petek, M et al.: GEOGRAFIJA 3. Učbenik. Mladinska knjiga
Natek, K.: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE. Mladinska knjiga (iz 1. letnika)
ZGODOVINA 4 € Mlacović, D., Urankar, N.: ZGODOVINA 2. Učbenik. DZS
FIZIKA 5 € Babič, V., Mohoroč, A.: FIZIKA 2. Učbenik. Mladinska knjiga
Hribar, M. et al.: MEHANIKA IN TOPLOTA. Zbirka nalog. Modrijan (iz 1. letnika)
KEMIJA 3 € Smrdu, A.: KEMIJA. Snov in spremembe 2. Učbenik. Jutro
BIOLOGIJA 6 € Dolenc Koce, J. et al.: BIOLOGIJA 2. O zgradbi in delovanju organizmov. Učbenik. Mladinska knjiga
Pevec, S.: BIOLOGIJA. Laboratorijsko delo. Zbirka vaj. DZS (iz 1. letnika) 
SOCIOLOGIJA 6 € Počkar, M. et al.: UVOD V SOCIOLOGIJO (prenovljena izdaja). Učbenik. DZS
ANGLEŠČINA Brayshaw, D. et al.: HIGH NOTE 3. Student’s Book. Pearson (iz 1. letnika) 
Bowie, J., Edwards, L.: HIGH NOTE 3. Workbook. Pearson (iz 1. letnika) 
NEMŠČINA 2* Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 1. Učbenik. Rokus-Klett (iz 1. letnika) 
Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 1. Delovni zvezek. Rokus-Klett (iz 1. letnika) 
Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 2. Učbenik. Rokus-Klett
Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 2. Delovni zvezek. Rokus-Klett
FRANCOŠČINA 2, 3* Noëlle Cocton, M.: GÉNÉRATION A1. Delovni učbenik. Didier Jeunesse (iz 1. letnika)
** Noëlle Cocton, M.: GÉNÉRATION A2. Delovni učbenik. Didier Jeunesse ***
ŠPANŠČINA 2, 3* Alonso, E. et al.: DIVERSO 1. Delovni učbenik. SGEL (iz 1. letnika)
** Alonso, E. et al.: DIVERSO 2. Delovni učbenik. SGEL ***
RUŠČINA 3* Černyšov, S.I. in Černyšova, A. V.: POEHALI! 1.1. Učbenik. Zlatoust
Černyšov, S.I. in Černyšova, A. V.: POEHALI! 1.1. Delovni zvezek. Zlatoust

 

* Samo izbrani 2. oz. 3. tuji jezik.

** Samo pri izbranem 2. tujem jeziku

Učbenike iz sklada je mogoče naročiti preko te povezave.

 

Gimnazija, 3. letnik

Predmet
V uč. skladu
Učno gradivo
SLOVENŠČINA 8 € Pezdirc Bartol, M. et al.: BERILO 3. Umetnost besede (prenovljena izdaja). Mladinska knjiga
Križaj, M. et al.: NA PRAGU BESEDILA 3, izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek. Rokus-Klett
MATEMATIKA 4 € Pavlič, G.: SPATIUM NOVUM. Učbenik. Modrijan
GEOGRAFIJA 7 € Petek, M et al.: GEOGRAFIJA 3. Učbenik. Mladinska knjiga (iz 2. letnika)
7 € Ogrin, D. et al.: GEOGRAFIJA SLOVENIJE. Učbenik. Mladinska knjiga
Natek, K.: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE. Mladinska knjiga (iz prejšnjih letnikov)
ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE, 1 : 500.000
ZGODOVINA 4 € Cvirn, J. in Studen, A.: ZGODOVINA 3. Učbenik. DZS
FIZIKA 4 € Mohorič, A., Babič, V.: FIZIKA 3. Učbenik. Mladinska knjiga
*   Hribar, M.: ELEKTRIKA, SVETLOBA IN SNOV. Zbirka nalog. Modrijan *
KEMIJA 3 € Smrdu, A.: KEMIJA. Snov in spremembe 3. Učbenik. Jutro
BIOLOGIJA 8 € Trontelj, P.: BIOLOGIJA 3. Evolucija. Učbenik. Mladinska knjiga
Pevec, S.: BIOLOGIJA. Laboratorijsko delo. Zbirka vaj. DZS (iz prejšnjih letnikov) 
PSIHOLOGIJA 2 € Kompare, A. et al.: UVOD V PSIHOLOGIJO. Učbenik. DZS
ANGLEŠČINA Roberts, R. et al.: HIGH NOTE 4. Student’s Book. Pearson
Bowie, J., Edwards, L.: HIGH NOTE 4. Workbook. Pearson
NEMŠČINA 2** Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 2. Učbenik. Rokus-Klett (iz 2. letnika)
Sander, I.: ALLES STIMMT! 2. Delovni zvezek. Rokus-Klett (iz 2. letnika)
Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 3. Učbenik. Rokus-Klett
Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 3. Delovni zvezek. Rokus-Klett
ŠPANŠČINA 2** Alonso, E. et al.: DIVERSO 2. Delovni učbenik. SGEL (iz 2. letnika)
Alonso, E. et al.: DIVERSO B. Delovni učbenik. SGEL
FRANCOŠČINA 2** Noëlle Cocton, M.: GÉNÉRATION A2. Delovni učbenik. Didier Jeunesse (iz 2. letnika)
FRANCOŠČINA 3** Noëlle Cocton, M.: GÉNÉRATION A1. Delovni učbenik. Didier Jeunesse (iz 2. letnika)
RUŠČINA 3** Černyšov, S.I. in Černyšova, A. V.: POEHALI! 1.1. Učbenik. Zlatoust (iz 2. letnika)
Černyšov, S.I. in Černyšova, A. V.: POEHALI! 1.1. Delovni zvezek. Zlatoust (iz 2. letnika)

 

* Neobvezno (priporočeno za poglabljanje znanja, predvsem za tiste, ki želite opravljati dotični predmet na maturi).

** Samo izbrani 2. oz. 3. tuji jezik.

Učbenike iz sklada je mogoče naročiti preko te povezave.

 

Gimnazija, 4. letnik

Predmet
V uč. skladu
Učno gradivo
SLOVENŠČINA 2 € Pavlič, D. et al.: BERILO 4. Umetnost besede. Mladinska knjiga
Križaj, M. et al.: NA PRAGU BESEDILA 4, izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek. Rokus-Klett
MATURITETNA BRANJA:

Jančar, D.: IN LJUBEZEN TUDI

Kocbek, E.: STRAH IN POGUM

ESEJ NA MATURI 2025. Priročnik. Mladinska knjiga

MATEMATIKA 5 € Pavlič, G. et al.: TEMPUS NOVUM. Učbenik. Modrijan
ZGODOVINA 4 € Gabrič, A., Režek, M.: ZGODOVINA 4. Učbenik. DZS
ANGLEŠČINA Roberts, R. et al.: HIGH NOTE 4. Student’s Book. Pearson (iz 3. letnika)
Bowie, J., Edwards, L.: HIGH NOTE 4. Workbook. Pearson (iz 3. letnika)
MATURITETNA BRANJA: 

Hornby, N.: ABOUT A BOY

Ishiguro, K.: NEVER LET ME GO

GEOGRAFIJA * 5 € Senegačnik, J.: SLOVENIJA 2. Učbenik. Modrijan
ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE, 1 : 500.000 (iz prejšnjih letnikov)
BIOLOGIJA * 8 € Vogel Mikuš, K., Bavec, A.: BIOLOGIJA 4. Ekologija. Učbenik. Mladinska knjiga
PSIHOLOGIJA * 3 € Kompare, A. et al.: PSIHOLOGIJA: SPOZNANJA IN DILEME. Učbenik. DZS
2 € Kompare, a. et al.: UVOD V PSIHOLOGIJO. Učbenik. DZS (iz prejšnjega leta)
SOCIOLOGIJA * 2 € Počkar, M. et al.: SOCIOLOGIJA. Učbenik. DZS
6 € Počkar, M. et al.: UVOD V SOCIOLOGIJO (prenovljena izdaja). Učbenik. DZS
KEMIJA * ** KEMIJA. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami. Državni izpitni center **
NEMŠČINA 2 * Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 3. Učbenik. Rokus-Klett (iz 3. letnika)
Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 3. Delovni zvezek. Rokus-Klett (iz 3. letnika)
ŠPANŠČINA 2 * Alonso, E. et al.: DIVERSO B. Delovni učbenik. SGEL (iz 3. letnika)
FRANCOŠČINA 2 * Noëlle Cocton, M.: GÉNÉRATION B1. Delovni učbenik. Didier Jeunesse

 

* Samo izbrani predmeti.

** Neobvezno (priporočljivo za priprave na maturo).

Za priprave na maturo pri izbranih predmetih so priporočljivi tudi učbeniki iz prejšnjih letnikov. Izposodite si jih lahko prav tako iz učbeniškega sklada.

Učbenike iz sklada je mogoče naročiti preko te povezave.

 

(Skupno 7.455 obiskov, današnjih obiskov: 87)