Gimnazijski program ne izobražuje za poklic; v prvi vrsti je namenjen za pripravo na maturo.

Pogoj za vključitev

Končano osnovnošolsko izobraževanje.

Pogoji za napredovanje v višji letnik

Pozitivne ocene pri vseh predmetih in izpolnjene druge obveznosti po programu iz prejšnjega letnika.

Pogoji za zaključek izobraževanja

Dijak konča izobraževanje po programu, ko uspešno konča 4. letnik, opravi vse po programu določene obveznosti in uspešno opravi splošno maturo.

Priporočljivo:

 • solidna povprečna inteligentnost,
 • nadpovprečni smisel za učenje,
 • solidno predznanje iz osnovne šole pri večini glavnih predmetov,
 • zavestna odločenost za dolgotrajnejše šolanje,
 • vztrajnost pri doseganju postavljenih ciljev.

V gimnazijskem programu je več predmetov, ki so jih učenci srečali že v osnovni šoli, vendar so tu po vsebini zahtevnejši in obsežnejši.

Izbirni predmeti:

 • dijaki si delno sami oblikujejo program,
 • izbirnim predmetom so namenjene po tri ure v 2. in eno uro v  3. letniku ter 6 do 8 ur v 4. letniku,
 • dijaki izberejo dodatne ure pri predmetih, pri katerih želijo poglobiti znanje,
 • ure dodamo obveznim predmetom kot pripravo na maturo.

Obvezne izbirne vsebine:

 •  po 90 ur v prvih treh letnikih in 30 ur v zaključnem letniku,
 • izvajajo jih zunajšolske institucije in učitelji na šoli,
 • dijaki pridobijo znanja, ki jih šolski predmeti ne vključujejo.

Vsebina mature:

 • skupni del: pisni in ustni izpit iz slovenščine, tujega jezika in matematike
 • izbirni del: izpit iz dveh predmetov, ki jih dijak izbere iz ponudbe šole. Ta dva predmeta morata biti v četrtem letniku. Zato se bodo dijaki v zaključnem letniku razporedili v skupine glede na izbirne predmete. Razpisani maturitetni predmeti so: angleščina, nemščina, francoščina, zgodovina, geografija, kemija, fizika, biologija, psihologija, sociologija in filozofija
 • VEČ O SPLOŠNI MATURI 

Predmetnik gimnazije

Predmeti

Tedensko število ur

po letnikih

Skupaj

letno

število

1.

2.

3.

4.

I. Obvezni predmeti          
Slovenščina 

4

4

4

4

560

Matematika

4

4

4

4

560

Prvi tuji jezik

3

3

3

3

420

Drugi tuji jezik

3

3

3

3

420

Zgodovina

2

2

2

2

280

Športna vzgoja

3

3

3

3

420

Glasba

1,5

 

 

 

52+18*

Likovna umetnost

2

 

 

 

70

Geografija  2  2  2    210
Biologija

2

2

2

 

210

Kemija

2

2

2

 

210

Fizika

2

2

2

 

210

Psihologija**

 

 

70

Informatika**

2

 

 

 

70

Socilologija**

 

 

70

Filozofija**

 

 

2

 

70

II. Izbirni predmeti

 

3

1

8-12

490-630

III. Obvezne izbirne vsebine

90

90

90

30

300

Skupaj ur na teden

32

32

32

29-33

4675-4815

 * Izvaja se v okviru obveznih izbirnih vsebin.

 

 

 

(Skupno 4.627 obiskov, današnjih obiskov: 21)