Slovenistični aktiv sestavljamo učiteljice Vesna Celarc, Lea Kastelic in Majda Simonič

Naloge aktiva:

  • izvajanje pouka po učnih načrtih v obeh programih,
  • usklajevanje pri oblikah vzgojno-izobraževalnega dela,
  • timsko poučevanje in medpredmetno povezovanje, vodenje in izvajanje projektov ter sodelovanje pri projektih drugih strokovnih aktivov,
  • izpopolnjevanje in izobraževanje,
  • organizacija in izvajanje dejavnosti, kot so krožki in druge dejavnosti.

Sestavni del pouka so tudi obiski gledališča, ekskurzije, vsakoletni obisk Samostana Stična, pohod po Jurčičevi poti, srečanja s pisatelji in pogovori z njimi …

Vsako leto se dijaki skupaj z učiteljicama pripravljajo na Tekmovanje za Cankarjevo priznanje in tekmujejo na šolskem, območnem in državnem tekmovanju.

 

(Skupno 1.336 obiskov, današnjih obiskov: 9)