V šolskem letu 2023/2024 bomo pri pouku uporabljali spodaj navedene učbenike in delovne pripomočke. Označeni so na voljo v šolskem učbeniškem skladu, ostale pa si dijaki priskrbijo sami. Obrazce za izposojo učbenikov najdete na tej povezavi

Gimnazija

Ekonomski tehnik

 

Ekonomski tehnik, 1. letnik

Predmet
V uč. skladu
Učno gradivo
SLOVENŠČINA X Ambrož, D. et al.: OD BRANJA DO ZNANJA 1. Književnost. Učbenik. DZS
Križaj Ortar, M. et al.: NA PRAGU BESEDILA 1, izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek. Rokus-Klett
MATEMATIKA X Kavka, D. et al.: ROVAŠ 1. Učbenik. Modrijan
GEOGRAFIJA X Petek, M. et al.: GEOGRAFIJA. Mladinska knjiga
ZGODOVINA X Razpotnik, J. M. et al.: POTOVANJE SKOZI ČAS. Učbenik. Modrijan
BIOLOGIJA X Toman, M. J. et al.: BIOLOGIJA CELICE IN EKOLOGIJA Z VARSTVOM OKOLJA. Učbenik. DZS
STROKOVNI PREDMET X Jarc, B. et al.: SODOBNO GOSPODARSTVO 1. Gospodarske dejavnosti. Učbenik. Mohorjeva Celovec
ANGLEŠČINA Hastings, B. et al.: HIGH NOTE 2. Student’s Book. Pearson
Fricker, R.: HIGH NOTE 2. Workbook. Pearson
NEMŠČINA Dular, B.: GESCHAFTSDEUTSCH PRAKTISCH 1. Delovni učbenik. Tangram

 

Učbenike iz sklada je mogoče naročiti preko te povezave.

 

Ekonomski tehnik, 2. letnik

Predmet
V uč. skladu
Učno gradivo
SLOVENŠČINA X Kenda, J. J., Ambrož, D.: OD BRANJA DO ZNANJA 2. Književnost. Učbenik. DZS
Križaj Ortar, M. et al.: NA PRAGU BESEDILA 2, izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek. Rokus-Klett
MATEMATIKA X Pavlič, G. et al.: ROVAŠ 2. Učbenik. Modrijan
KEMIJA * X Čeh, B., Dolenc, D.: SNOVI, OKOLJE, PREHRANA. Učbenik. DZS *
SOCIOLOGIJA X Počkar, M.: TEME IZ SOCIOLOGIJE. Učbenik. DZS
STROKOVNI PREDMET X Jarc, B. et al.: SODOBNO GOSPODARSTVO 1. Gospodarske dejavnosti. Učbenik. Mohorjeva Celovec (isti kot v prejšnjem letniku)
ANGLEŠČINA Hastings, B. et al.: HIGH NOTE 2. Student’s Book. Pearson (isti kot v prejšnjem letniku)
Fricker, R.: HIGH NOTE 2. Workbook. Pearson (isti kot v prejšnjem letniku)
NEMŠČINA 2 Dular, B.: GESCHAFTSDEUTSCH PRAKTISCH 1. Delovni učbenik. Tangram (isti kot v prejšnjem letniku)

* Neobvezno (priporočeno za poglabljanje znanja).

Učbenike iz sklada je mogoče naročiti preko te povezave.

 

Ekonomski tehnik, 3. letnik

Predmet
V uč. skladu
Učno gradivo
SLOVENŠČINA X Ambrož, D. et al.: OD BRANJA DO ZNANJA 3. Književnost. Učbenik. DZS
Križaj, M. et al.: NA PRAGU BESEDILA 3, izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek. Rokus-Klett
MATEMATIKA X Pavlič, G. et al.: ROVAŠ 3. Učbenik. Modrijan
STROKOVNI PREDMET X Zirnstein, E. et al.: SODOBNO GOSPODARSTVO 3. Temelji pravne kulture. Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja. Učbenik. Mohorjeva Celovec
X Fortič, H.: RAZVOJ IN DELOVANJE GOSPODARSTVA. Učbenik. DZS
ANGLEŠČINA Brayshaw, D. et al.: HIGH NOTE 3. Student’s Book. Pearson
Bowie, J., Edwards, L.: HIGH NOTE 3. Workbook. Pearson
NEMŠČINA 2 Dular, B.: GESCHAFTSDEUTSCH PRAKTISCH 2. Delovni učbenik. Tangram

 

Učbenike iz sklada je mogoče naročiti preko te povezave.

 

Ekonomski tehnik, 4. letnik

Predmet
V uč. skladu
Učno gradivo
SLOVENŠČINA X Ambrož, D. et al.: OD BRANJA DO ZNANJA 4. Književnost. Učbenik. DZS
Križaj, M. et al.: NA PRAGU BESEDILA 4, izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek. Rokus-Klett
MATEMATIKA X Pavlič, G. et al.: ROVAŠ 4. Učbenik. Modrijan
STROKOVNA PREDMETA X Ušaj Hvalič, U.: POSLOVANJE PODJETIJ. Menedžment in trženje. Učbenik. Mohorjeva Celovec
X Šadl, M.: STATISTIKA. Učbenik. Ebesede
X Fortič, H.: RAZVOJ IN DELOVANJE GOSPODARSTVA. Učbenik. DZS
X Zirnstein, E. et al.: SODOBNO GOSPODARSTVO 3. Temelji pravne kulture. Pravnoorganizacijski vidiki poslovanja. Učbenik. Mohorjeva Celovec (isti kot v prejšnjem letniku)
ANGLEŠČINA Brayshaw, D. et al.: HIGH NOTE 3. Student’s Book. Pearson (isti kot v prejšnjem letniku)
Bowie, J., Edwards, L.: HIGH NOTE 3. Workbook. Pearson (isti kot v prejšnjem letniku)
NEMŠČINA 2 Dular, B.: GESCHAFTSDEUTSCH PRAKTISCH 2. Delovni učbenik. Tangram (isti kot v prejšnjem letniku)

 

Učbenike iz sklada je mogoče naročiti preko te povezave.

 

(Skupno 1.194 obiskov, današnjih obiskov: 2)