Od junija leta 2005 dalje smo na naši šoli za dijake izobraževalnega programa ekonomski tehnik v okviru petih zaporednih projektov programa Evropske unije Vseživljenjsko učenje, Leonardo da Vinci izvedli že osem različnih namestitev – mobilnosti v tujini. Najmanj po dva tedna vsako leto so skupine po šest do osem dijakov preživele v pobratenem Hirschaidu v Nemčiji (štirikrat), v srednjeveškem Spoletu v Italiji (dvakrat), v prijetnem mestecu Szentendre blizu Budimpešte na Madžarskem (trikrat) in v vroči Granadi v Španiji (enkrat), na Malti in v Angliji pa tudi po enkrat.

Dijaki so bili navdušeni nad pridobivanjem novih izkušenj, izboljšali pa so seveda tudi svoje poklicno znanje, znanje jezikov in predvsem spoznali drugačno kulturno okolje. Opravljali so komercialna, administrativna in druga dela v turističnih, trgovskih in drugih storitvenih ter industrijskih podjetjih.

Na intenzivnih jezikovnih tečajih so pridobivali osnove tujih jezikov. Poleg tega so se udeležili nekaterih strokovnih ekskurzij in izletov v bližnja mesta, na katerih so lahko neposredno zaznali utrip tujih dežel in se seznanili z njihovo naravno in kulturno dediščino. V prostem času so sami spoznavali mesto in ljudi, obiskali kakšno prireditev, se kopali, brali in živeli v prav posebni skupnosti, kjer je življenje potekalo drugače kot doma.

Dijaki menijo, da je bila to za njih zelo koristna izkušnja v vseh pogledih in jo priporočajo tudi naslednjim generacijam. Naši gostitelji so bili z njimi zelo zadovoljni, tako z dovolj dobrim znanjem angleščine kot odnosom do dela.

Za celotno operativno izvedbo projekta, ustrezen izbor udeležencev, njihovo jezikovno, kulturno in pedagoško pripravo, vse potrebne pogodbe, organizacijo prevoza, zavarovanja in bivanja ter ovrednotenje rezultatov projekta je poskrbela šola.

Rezultate našega projekta v programu Leonardo da Vinci in pridobljene izkušnje vedno na različne načine predstavimo tudi ožji in širši javnosti, predvsem pa našim dijakom, ki se bodo takih projektov udeleževali v prihodnjih letih.

Ponosno lahko zapišemo tudi to, da smo bili uspešni tudi na zadnjem nacionalnem razpisu in imamo odobrena sredstva za tekoče šolsko leto, ko bomo našim dijakom lahko ponovno omogočili izvajanje delovne prakse oziroma projekta Leonardo da Vinci v tujini. Na ta način bomo nadaljevali evropski vidik poklicnega usposabljanja in izobraževanja na naši šoli in dodali rednemu šolanju zanimivo in koristno popestritev.

 

(Skupno 68 obiskov, današnjih obiskov: 1)