jn

Jurčičeve nagrade in priznanja se podeljujejo od leta 1996.

 

 

Šol. leto 2022/23 
Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Jana Kramar, 4.a
 • Miha Perpar, 4.a
 • Maj Trinko, 4.a
 • Benjamin Kutnar,  4.b
 • Maša Žnidaršič,  4.b
Srebrna Jurčičeva nagrada
 •  Gaja Zabukovec, 4.d
 • Ana Adamlje, 4.b
Bronasta Jurčičeva nagrada
 • Miha Gašperšič, 4.d
 • Vid Omejec, 4.b
Jurčičeva priznanja
 • Lovro Virant, 1.a
 • Maj Zore, 1.b
 • Jan Dežman, 3.a
 • Alja Božič, 3.b
 • Julija Genorio, 3.b
 • Ajša Hodžić, 3.b
 • Julija Ambrožič, 3.b
 • Nik Grum, 4.b

 

Šol. leto 2020/21
 

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Manca Kepa, 4. b, 
 • Nataša Lukič, 4. a in
 • Anja Pajek, 4. a
 Srebrna Jurčičeva nagrada
 • Zoja Peteh, 2. a
 • Breda Kastelic, 4. b
Bronasta Jurčičeva nagrada
 • Ana Adamlje 2. b
 • Žana Škerjanc,  2. b
 Jurčičeva priznanja Ines Glavan, 1. a, Benjamin Kutnar, Vanja Pevc, Milica Sekulić, vsi 2.b, Damjana Omejec in Jakob Suhadolc, oba 3. b, Daša Rogelj iz 3. d, Anja Pajek in Nataša Lukič, obe 4. a, ter Hana Omahen in  Jure Malovrh, oba 4. b

 

Šol. leto 2019/20

 

Zlata
Jurčičeva nagrada
 •  Ana Eržen, zlata maturantka SM
 • Gašper Struna, zlati maturant SM 

 

 Srebrna Jurčičeva nagrada
 • Nataša Lukič, 3. a,
Bronasta Jurčičeva nagrada
ekipa dijakov 4. d (Matevž Ilar, Manca Jeršin, Gašper Kastelic, Nadja Peček, Luka Plevnik, Matej Zupančič),
 Jurčičeva priznanja Jana Kramar, Miha Perpar, Nina Bregar,  Zoja Peteh, Maj Trinko (vsi dijaki 1. a); Luka Hočevar, Benjamin Kutnar, Vanja Pevc, Milica Sekulić, Žana Škerjanc (vsi dijaki 1. b);  Ema Koščak, 2. b; Anja Pajek, 3. a; Breda Kastelic in Hana Omahen, obe 3. b

 

Šol. leto 2018/19

 

 Zlata
Jurčičeva nagrada
 •  Gašper Struna, 3. b
 • zlati maturant SM Urh Trinko, 4. b
 Srebrna Jurčičeva nagrada
 •  Jan Bregar, 4. b,
 • Janez Grandovec, 4. d,
Bronasta Jurčičeva nagrada
 •  Breda Kastelic, 2. b
 • Hana Omahen, 2. b
 • Anže Ceglar, 3. d
 • Nejc Bavdek, 4. b
 • Neža Novak, 4. b
 Jurčičeva priznanja
 •  Nejc Ropič, 1. b
 • Anita Merlak, 3. a
 • Laura Sila, 3. b
 • skupina dijakov 3. d (Anže Ceglar, Luka Plevnik, Manca Jeršin, Nika Žabot, Matevž Ilar)
 • Jure Kavšek, 4. b,

 

Šol. leto 2017/18

 Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Anamarija Papež , 4.b (zlata maturantka)
 • Tina Perko, 4.b (zlata maturantka)
 Srebrna Jurčičeva nagrada
 •  Gašper Struna, 2. a
 • Nejc Bavdek, 3. b
 • Manca Andolšek, 4. d
 Bronasta Jurčičeva nagrada
 •  Neža Novak, 3. b
 Jurčičeva priznanja
 •  Nataša Lukić, 1. a,
 • Anja Pajek, 1. a,
 • Breda Kastelic, 1. b
 • Hana Omahen, 1. b
 • Nika Škoda, 2. b
 • Jan Hrovat, 3. a
 • Jure Kastelic, 3. a
 • Jan Vidrih, 3. b
 • Anamarija Papež, 4. b
 • Tina Perko, 4. b

 

Šol. leto 2016/17

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Maja Bošnjaković, 4. a
 • Maja Brzin, 4. a
 • Urša Varga, 4. a
 • Vid Kavaš, 4. b
 • Tjaša Miklavčič, 4. b
 • Tina Zavodnik, 4. b,   vsi zlati maturanti SM
Srebrna Jurčičeva nagrada
 • Maja Bošnjaković, 4. a
 • David Šircelj, zlati maturant PM
Bronasta Jurčičeva nagrada
 • Gašper Struna, 1. a
 • Neža Kralj, 3. a
 • Nejc Bavdek, 2. b
 • Anamarija Papež, 3. b
 • Tina Perko, 3. b
 • David Šircelj, 4. d
 • Tjaša Miklavčič, 4. b
 • Miha Janežič in Karin Oven, oba 3. b
Jurčičeva priznanja
 • Anja Hernec, 1. b
 • Lara Miklavčič, 1. b
 • Laura Sila, 1. b
 • Špela Rapuš, 1. b
 • Nika Škoda, 1. b
 • Jan Hrovat, 2. a
 • Manca Kramar, 2. a
 • Jan Vidrih, 2. b
 • Lucija Zaletel, 3. a
 • Danijela Slana, 2. b
 • Martin Meglič, 2. b
 • Neža Novak, 2. b
 • Sara Koščak, 4. b
 • Manca Andolšek, 3. d

 

Šol. leto 2015/16

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Klara Groznik, 4. b, tudi zlata maturantka z vsemi možnimi točkami
 • Jošt Dolinšek, 4. a, zlati maturant SM,
 • Janja Koželj, 4. a, zlata maturantka SM,
 • Jan Zaletel, 4. a, zlati maturant SM
Srebrna Jurčičeva nagrada
 • Katja Selan, 4. d
 • Maja Bošnjaković, 3. a
Bronasta Jurčičeva nagrada
 • Matic Sinjur, 4. d
 • Miha Janežič, 2. b in Karin Oven, 2. b v paru
 • Anamarija Papež, 2. b
Jurčičeva priznanja
 • Tjaša Miklavčič, 3. b
 • Sara Koščak, 3. b
 • Nejc Bavdek, 1. b in Neža Novak, 1. a v paru
 • Jan Bregar, 1. b
 • Jan Hrovat, 1. a
 • Jernej Brlek, 3. a

 

Šol. leto 2014/15

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Katarina Petra van Midden, 4. a tudi zlata maturantka SM
 • Zlati maturantki SM: Tanja Adamlje, 4.a in  Špela Zupančič, 4.b   
Srebrna Jurčičeva nagrada
 • Klara Groznik, 3. b
 • v paru Nika Kavšek, 4. a in Luka Hočevar, 4. b
 • zlata maturantka PM, Nika LATIN, 4. d
Bronasta Jurčičeva nagrada
 • Maja Bošnjaković, 2. a
 • Tjaša Miklavčič, 2. b
 • Nika Latin, 4. d
 • Nika Zore, 4. d
Jurčičeva priznanja
 • Tina Perko, 1. b
 • Anamarija Papež, 1. b
 • Tina Zavodnik, 2. b
 • Tanja Adamlje, 4. a
 • Barbara Tekavec, 4. b
 • Špela Zupančič, 4. b

 

Šol. leto 2013/14

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Eva Levstek, 4. b in Matej Pekolj, 4. b
 • Špela Zupančič, 4. b
Srebrna Jurčičeva nagrada
 • Petra Katarina van Midden, 3. a
 • Martin Grošelj, 4. f
 • in zlati maturantki PM Mojca Adamlje iz 4. d, ki je dosegla vse možne točke (23 točk) in Eva Zupančič iz 4. d
Bronasta Jurčičeva nagrada
 • Klara Groznik, 2. b
 • Tanja Adamlje, 3. a
 • Nika Kavšek, 3. a
 • Špela Zupančič, 3. b
 • Barbara Tekavec, 3. b
 • Miloš Ljubotina, 4.a
 • Boris Kuster, 4. b
 •  Eva Zupančič, 4. d
Jurčičeva priznanja
 • Maja Bošnjaković, 1. a
 • Tjaša Miklavčič, 1. b
 • Tina Zavodnik, 1. b
 • Luka Posavec, 3. a
 • Luka Hočevar, 3. b

 

Šol. leto 2012/13

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Andraž Papež, 4. a  –  zlati maturant splošne mature
Srebrna Jurčičeva nagrada
 • Mateja Zaman, 4. d – zlata maturantka poklicne mature
 • Marko Koleša, 4. f –  zlati maturant poklicne mature
Bronasta Jurčičeva nagrada
 • Matjaž Hernec, 3. b, Simon Jančar, 4. b in Erik Rojec, 4. a
 • Matej Pekolj, 3. b in Eva Levstek, 3. b (v paru),
 • Katarina Petra van Midden, 2. a,
Jurčičeva priznanja
 • Špela Zupančič, 3. b
 • Nika Kavšek, 2. a, in Jaka Trilar, 3. b (v paru)
 • Špela Zupančič, 2. b
 • Barbara Tekavec, 2. b
 • Bernarda Gabrijel, 2. b
 • Janja Tomažič, 4. f, Anja Glavan, 4. f in Ida Hribar, 4. f
 • Miloš Ljubotina, 3.a
 • Mojca Adamlje, 3. d

 

Šol. leto 2011/12

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Jurij Tratar, 4. a
 • Nina Mrzelj, 4. i (po sklepu komisije Jurčičevo priznanje- ZLATA MATURANTKA)
 • Maruša Stare, 4. b (po sklepu komisije bronasta Jurčičeva nagrada -ZLATA MATURANTKA)
 • Urška Zupančič, 4. i (po sklepu komisije srebrna Jurčičeva nagrada – ZLATA MATURANTKA)
 • Neža Trpin, 4. i (po sklepu komisije zlata Jurčičeva nagrada – ZLATA MATURANTKA)
 • Matevž Marinčič, 4. i (po sklepu komisije zlata Jurčičeva nagrada – ZLAT MATURANT)
 • Vesna Marija van Midden, 4. a (po sklepu komisije zlata Jurčičeva nagrada – ZLATA MATURANTKA)
 • Aljaž Levstek, 4. a – (po sklepu komisije zlata Jurčičeva nagrada – ZLAT MATURANT)
 • Kristina Gregorčič, 4. b (ZLATA MATURANTKA)
 • Tena Žužek, 4. b (ZLATA MATURANTKA)
Srebrna Jurčičeva nagrada
 • Mateja Zaman, 3. d
 • Blaž Mohorčič, 4. a
 • Matija Mohar, 4. d
 • Anja Blatnik, 4. d (po sklepu komisije srebrna Jurčičeva nagrada- ZLATA MATURANTKA POKLICNE MATURE)
 • Tamara Glavan, 4. d (ZLATA MATURANTKA POKLICNE MATURE)
Bronasta Jurčičeva nagrada
 • Jerneja Filipič, 4. b
Jurčičeva priznanja
 • Špela Zupančič, 2. b
 • Matej Pekolj, 2. b
 • Katarina Puš, 4. i
 • Gledališka skupina ”Zala, mala zelena gosenica”: Jan Žnidaršič, Katja Grum, Nika Robek, Maja Štibernik (vsi 2. a), Sara Podvršnik, 3.b, Lina Mak, Lana Mak in Jurij Tratar (vsi 4. a) ter Michel Gabrijel, 4. d. Jurčičevo priznanje prejme tudi mentorica in avtorica profesorica Dragica Šteh.
 • Matic Mihevc, 4. b
 • Janža Dolinšek, 4. j
 • Barbara Pajk, 4. j

 

Šol. leto 2010/11

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Kristina Gregorčič, 3. b
 • Mitja Zidar, 4. a (tudi zlati maturant)
 • Marko Ljubotina, 4. a
 • Marion Antonia van Midden, 4. b (tudi zlata maturantka)
 • Nina Strah, 4. i, zlata maturantka
 • Katarina Tomšič, 4. b, zlata maturantka
Srebrna Jurčičeva nagrada
 • Rok Nosan, 4. f
 • Marija Vesna van Midden, 3. a
 • Aljaž Levstek, 3. a
 • Neža Trpin, 3. i
 • Petra Grabljevec, 4. f., izjemen uspeh na PM
Bronasta Jurčičeva nagrada
 • Urška Zupančič, 3. i
 • Blaž Mohorčič, 3. a
 • Nina Strah, 4. i
Jurčičeva priznanja
 • Katja Kastelic, 2. f
 • skupina: Tanja Kašič, Janja Perovšek, Nastja Novak (vse 2. f) in Petra Petan ter Anja Blatnik (obe 3. d)
 • Gregor Slak, 4. d
 • Maruša Stare, 3. b
 • Matevž Marinčič, 3. i
 • Nina Mrzelj, 3. i
 • Katarina Tomšič, 4. b
 • Ženska ekipa Srednje šole Josipa Jurčiča v košarki – Maša Sterle, 3. a, Rebeka Omahen, 3. f, Petra Krištof, 3. f, Janža Dolinšek, 3. j, Eva Planinšek, 3. a, Eva Mušič, 2. d, Urška Koželj, 2. a, Anja Rozman, 2. i, Klara Zupančič, 1. b in Maša Rački, 1. b.
 • Ekipa igralcev in organizatorjev prireditve ”Življenje v živo” – Marion Antonia van Midden, 4. b, Žan Ivanjko, 4. b, Tajda Ivanjko, 2. b, Nastja Kastelic, 2. b, Eva Šparovec, 2. b, Matic Gruden, 3. b, Zina Jakovljević, 4. b, Marcel Petrič, 4. d, Timotej Mrzelj, 3. j, Janža Dolinšek, 3. j, Nina Šeme, 3. j, Barbara Pajk, 3. j, Andraž Škoda, 4. b, Matevž Strah, 4. b

 

Šol. leto 2009/10

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Mitja ZIDAR, 3. a
 • Plesni par Petra KAVŠEK, 4. b in Matija OMEJEC, 4. b
 • Rokometna moška ekipa SŠ Josipa Jurčiča Iv. Gorica (Miha Zarabec, Gašper Slapničar, Klemen Sašek, Enej Butkovec, Jan Trunkelj, Jaka Skubic, Amel Ajkić, Robi Glavan, Blaž Zavodnik, Matej Potokar, Anže Ratajec, Andraž Zapotnik, Matej Maver, Miha Štrus)
 • Tjaša KAVŠEK, 4. b
 • Nika MRZELJ, 4. i
Srebrna Jurčičeva nagrada
 • Aljaž LEVSTEK, 2. a
 • Kristina GREGORČIČ, 2. b
Bronasta Jurčičeva nagrada
 • Neža TRPIN, 2.i
 • Marko LJUBOTINA, 3. a
 • Marion Antonia van MIDDEN, 3. b
 • Rok NOSAN, 3. f
Jurčičeva priznanja
 • Tjaša JEVNIKAR, 4. a
 • Lea URBAS, 4. I, Vida OMAHEN, 4. B, Ana Marija FILIPIČ, 4. b
 • Petra GRABLJEVEC, 3. f in Katarina GRUM, 3. f
 • Tanja NOSE in Marjanca PRAVNE, 4. f
 • Nina ARMIČ, 3. d
 • Urška ZUPANČIČ, 2. i
 • Katarina Pečjak, Janja Kaferle, Maja Mohorčič, vse 4. d,

 

Šol. leto 2008/09

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • David Kastelec in Nika Markelj, 4. a
 • Irma Zidar, 4. a, zlata maturantka SM (34)
 • Nika Ilovar, 4. i, zlata maturantka SM (32)
 • Gregor Zupančič, 4. a, zlati maturant SM (30)
 • Anita Kotar, zlata maturantka SM (30)
Srebrna Jurčičeva nagrada
 • Marion Antonia van Midden, 2. b
 • Rokometna moška ekipa SŠ Josipa Jurčiča Iv. Gorica
 • Mitja Zidar, 2. a
 • Julija Vidmar, 4. f
 • Rok Berčan, 4. f, zlati maturant PoM (22)
 • David Bukovec, 4. d, zlati maturant PoM (22)
 • Nina Klemenčič, 4. d, zlata maturantka PoM (22)
Bronasta Jurčičeva nagrada
 • Nina Strah, 2. i
 • Matija Omejec in Petra Kavšek, 3. b
 • Ekipa SŠ Josipa Jurčiča hip-hop
Jurčičeva priznanja
 • Marko Ljubotina, 2. a
 • Urška Zupančič, 1. i
 • Neža Trpin, 1. i
 • David Škufca, 4. b
 • David Kastelic (4. a) in Saša Uhan (4. b)
 • Nina Blatnik, 3. d
 • Katarina Pečjak, 3. d
 • Rok Kirm, 4. f
 • Urša Boben, 3. d

 

Šol. leto 2007/08

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Moška rokometna ekipa Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
 • Ana PREBANDA, 4. i
 • Neža MUHIČ, 4. a, SM s pohvalo
Srebrna Jurčičeva nagrada
 • Skupina kulturnih ustvarjalcev: Klemen JANEŽIČ, Aljaž CELARC, Simon ČERNE, Roko MALKOČ, 4. a in 4. i.
 • Skupina članov debatnega kluba: Barbara OVEN, Aljaž CELARC, Lea ADAMIČ, 4. a in 4. i
 • Mitja ZIDAR, 1. a
 • David KASTELEC in Nika MARKELJ, 3. a
 • Irena KASTELIC, 2. g, PoM s pohvalo
 • Iris PEKOLJ, 4. f, PoM s pohvalo
 • Jožica NOSE, 4. f, PoM s pohvalo
Bronasta Jurčičeva nagrada
 • Mini Volf, d. d.
 • Skupina dijakov 3. a: Žiga ROJEC, Damjan OVEN, Gregor ZUPANČIČ, Matic STRAH
 • Julija VIDMAR, 3. f
 • Skupina dijakov 3. f: Jernej MARINČIČ, Tilen JENKO, Gregor KOŠČAK
 • Katja ADAMLJE, 4. b
 • Katarina ZADRAŽNIK, 4. a
 • Laura TURK, 3.E – ZI s pohvalo
Jurčičeva priznanja
 • Tjaša KAVŠEK, 2. b
 • Irma ZIDAR, 3. a
 • Irena KASTELIC, 2. g
 • Matija OMEJEC in Petra KAVŠEK, 2. b
 • Ana Omejec, 4. a
 • Marion Antonia van Midden, 1. b

 

Šol. leto 2006/07

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Kaja BAHOR, 4. i,
 • Branka Janežič , 4. a,
 • Marjana TURK , 4. j,
 • Martina Slana, 4. a
Srebrna Jurčičeva nagrada
 • Ana PREBANDA, 3.i
 • Irma ZIDAR, 2.a
 • Zlati maturantki poklicne mature 2007:
  • Slađana MILJEVIĆ 4.d,
  • Sanja Zajc, 4.d
Bronasta Jurčičeva nagrada
 • skupina DEBATNI KLUB 3. i (Barbara Oven, Klavdija Rogelj, Aljaž Celarc, Mitja Gliha, Gregor Božič, Dejan Kralj, Roko Malkoč)
 • Rok ADAMLJE, 4. i,
 • Martina MIŠMAŠ, 3. d
 • Skupina dijakov: CEL RAZRED 2. f,
 • Kaja BAHOR, 4. i
 • Nika MARKELJ, 2.a in David KASTELEC, 2. a
 • Julija VIDMAR, 2. f
Jurčičeva priznanja
 • Matjaž KOTAR, 1. i
 • skupina dijakov “Mini Wolf d. d.”, 3. c: (Anja Gros, Maja Štepec, Klavdija Šušteršič, Karmen Zaletelj, Sabina Ilovar, Petra Lovše, Kaja Vrhovec)
 • Anita KOTAR, 2. b
 • Sabina ŠTEPEC, 3. d
 • Branka JANEŽIČ, 4. a
 • Mateja FILIPIČ, 4. c
 • Nina PUŠLAR, 4. c
 • Živa LINEC, 4. i
 • Mitja ŠINKOVEC, 3. d
 • Aleš Mario KRIVIĆ, 3. a
 • Katja Kastelic, Gašper Mohorčič, (Uroš Ljubič) 2. d
 • Katja ADAMLJE, 3. b

 

Šol. leto 2005/06

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Tjaša Kralj, 4. b (zlati maturant splošne mature)
 • Polona Zaletel, 4. I (zlati maturant splošne mature)
 • Andrei Proudnikov, 4. i (zlati maturant splošne mature)
 • Alja Barbič, 4. a, (zlati maturant splošne mature)
 • Ivo Grlica, 4. i, (zlati maturant splošne mature)
 • Praznik Mateja, 4. a  (zlati maturant splošne mature)
 • Sever Martin, 4. b (zlati maturant splošne mature)
 • Rokometna ekipa Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica (Simon Stopar, 4. b, Gašper Stopar, 2. d, Staš Skobe, 2. b, Klemen Ferlin, 2. c , Matevž Potokar, 3. a, Jure Tadina, 4. f, Janez Svetin, 4. c, Kristan Ožbolt, 2. f, Jaka Radič, 3.c, David Kastelic, 1. a, Gašper Štrus, 1. b, Jan Ilovar, 3. c, Anton Svetin, 3. c, Aljaž Bučar, 1. b)
Srebrna Jurčičeva nagrada
 • Irena KASTELIC, 3. e
 • Tina KEK, 2. a
 • Ana PREBANDA, 2. i
 • Melita KOŽELJ, 4. f (zlati maturant poklicne mature 2006)
 • Nataša MOHORČIČ, 4. d (zlati maturant poklicne mature 2006)
 • Martina VRHOVEC, 4. d (zlati maturant poklicne mature 2006)
 • Tomaž ZUPANČIČ, 4. f (zlati maturant poklicne mature 2006)
Bronasta Jurčičeva nagrada
 • Maja KAFERLE, 3. d,
 • Sanja ZAJC, 3. d
 • Petra SAJE, 3. f
 • Nataša MOHORČIČ, 4. d
 • Martina VRHOVEC, 4. d
 • Freja KLADNIK, 2. b
 • Katarina ZADRAŽNIK, 2. a
Jurčičeva priznanja
 • Irma ZIDAR, 1. a
 • Aleks HUČ, 1. i
 • Urban GABRIJEL, 1. i
 • Denis ROMOZI, 1. i
 • Mitja GLIHA, 2. i
 • Grega KAŠIČ, 2. b
 • Erika RUS, 4. c
 • Tanja ZUPANČIČ, 4. d
 • Matej BLATNIK, 4. c
 • Mateja FILIPIČ, 3. c
 • Eldin BEGULIĆ,
 • Lea PROSEN,
 • Nina JANEŽIČ, 3. d
 • Tjaša KOVAČIČ, 2. d
 • Sebastjan ŠLAJPAH, 4. a

 

Šol. leto 2004/05

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Eva Bahor, 4. a, (SM – odličen uspeh s pohvalo)
 • Andreja Fortuna, 4. a, (SM – odličen uspeh s pohvalo)
 • Vesna Smolič, 4. a, (SM – odličen uspeh s pohvalo)
 • Nina Novak, 4.b, (SM – odličen uspeh s pohvalo)
 • Irena Strnad, 4. b(SM – odličen uspeh s pohvalo)
Srebrna Jurčičeva nagrada
 • David Fabijan, 4. a
 • Ana Prebanda, 1. i
 • Blaž Kotar, 3. e (odličen uspeh s pohvalo na ZI)
 • Nevenka Novak, 3. e (odličen uspeh s pohvalo na ZI
 • Barbara Adamlje, 4. d, (POM -odličen uspeh s pohvalo)
 • Špela Košir, 4. d, (POM -odličen uspeh s pohvalo)
 • Janja Zupančič, 4. d, (POM -odličen uspeh s pohvalo)
 • Tina Fink, 4. d, (POM -odličen uspeh s pohvalo)
 • Urška Gačnik, 4. d (22 točk), (POM -odličen uspeh s pohvalo)
 • Anja Trnovšek, 4. d (22 točk), (POM -odličen uspeh s pohvalo)
Bronasta Jurčičeva nagrada
 • Tanja Vučinovič , 3. d in Damjana Ostanek, 3. d
 • Člani fizikalnega krožka: Sebastjan Šlajpah, 3. a, Primož Rogelj, 3. a, Petra Kastelic, 3. b, Simon Konda, 3. b, Vanč Zupančič, 3. b, Nejc Pandur, 2. b
 • Kaja Bahor, 2. i
 • Eva Bahor, 4. a
 • Tone Mestnik, 3. a
Jurčičeva priznanja
 • Mitja Gliha, 1. i
 • Blanka Cesar, 2 .a
 • Rok Adamlje, 2. i
 • Irena Strnad, 4 .b
 • Nina Novak, 4. b
 • Ivo Grlica, 3. i

 

Šol. leto 2003/04

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Ajda Erjavec, 4. b (odličen uspeh s pohvalo na maturi)
 • Mitja Linec, 4. b
Srebrna Jurčičeva nagrada
 • Matjaž Kastelic, 2. g (odličen uspeh POM s pohvalo)
 • Tanja Murn, 4. a
 • Tomaž Bartolj, 4. c
Bronasta Jurčičeva nagrada
 • Tone Mestnik, 2. a
 • David Fabijan, 3. a
 • Veronika Maver, 4. a
 • Ajda Erjavec, 4. b
 • Andreja Ramovš, 4. c
 • Maja Miklavčič, 4. d
Jurčičeva priznanja
 • razredna skupnost 1. e
 • Mateja Praznik, 2. a
 • Ivo Grlica, 2. i
 • Maksimilijan Bregar, 2. i
 • Andrej Prudnikov, 2. i
 • Eva Bahor, 3. a
 • Irena Strnad, 3.b
 • Vanja Erjavec, 3. b
 • Tjaša Omahen, 4. d
 

Šol. leto 2002/03

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Mitja Linec, 3. b
 • Marko Kotar, 4. a
Srebrna Jurčičeva nagrada
 • Tanja Murn, 3. a
 • Jure Gačnik, 4. b
Bronasta Jurčičeva nagrada
 • Rokometna ekipa Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
 • Pevsko instrumentalna skupina Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
 • Tomaž Bartolj, 3. c
 • Nuša Kojič, 3. a
 • Sanela Kajtazović, 3. e
Jurčičeva priznanja
 • Rok Pirman, 3. d
 • Veronika Maver, 3. a
 • Ivo Grlica, 1. i
 • Maksimilijan Bregar, 1. i
 • Alja Barbič, 1. a
 • Vesna Smolič, 2. a
 • Maja Golf, 2. b
 • Irena Strnad, 2.b
 • Ajda Erjavec, 3. b
 

Šol. leto 2001/02

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Irena BANDELJ, 4. b
 • Maja GLIHA, 4. b
 • Tanja TOMŠIČ, 4. b
 • Teja ZAKRAJŠEK, 4. b (vse odličen uspeh s pohvalo na maturi, Gliha in Tomšič sta dobili prej že redno nagrado)
Srebrna
Jurčičeva
nagrada
 • Zoran ŠUNJIČ, 3. f
 • Irena BANDELJ, 4. b
 • Teja ZAKRAJŠEK, 4. b
 • Simona GLIHA, 4. f
Bronasta
Jurčičeva
nagrada
 • Mitja LINEC, 2. a
 • Tanja MURN, 2. a
 • Jure GAČNIK, 3. b
 • Boštjan KASTELIC, 3. h
Jurčičeva priznanja
 • Manca ZUPANČIČ, 2. b
 • Marko KOTAR, 3. a
 • Marko POLJANC, 4. c
 • Darja PEKOLJ, 4. c
 • Matjaž KASTELIC, 3. h
 

Šol. leto 2000/01

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Uroš JURGLIČ, 4. b (za odličen uspeh s pohvalo na maturi )
Srebrna
Jurčičeva
nagrada
 • Tanja TOMŠIČ, 3. b
 • Maja GLIHA, 3. b
 • Urška KREGAR, 4. d
 • Uroš JURGLIČ, 4. b
Bronasta
Jurčičeva
nagrada
 • Zoran ŠUNJIČ, 2. f
 • Teja ZAKRAJŠEK, 3. b
 • Simona GLIHA, 3. f
 • Andrej VIDMAR, 3. h
 • Marko JURCA, 4. g
Jurčičeva priznanja
 • Mitja LINEC, 1. b
 • Skupina dijakov 2. e in 1. e (Sanela KAJTAZOVIĆ in Ksenja KOVAČ, 1. e, Matej DROBNIČ, 2. e)
 • Brigita PRAZNIK, 3. b
 • Irena BANDELJ, 3. b
 • Tanja KUM, 4. f
 • Urška RATAJC, 4. c
 • Jasna BAJC, 4. b
 

Šol. leto 1999/2000

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Matjaž KOŽELJ, 4. a
 • Nataša STRNAD, 4. b (tudi odličen uspeh s pohvalo na maturi)
Srebrna
Jurčičeva
nagrada
 • Anamarija FICKO, 4. a
 • Ksenja MURN, 4. a
 • Matej GRABNAR, 3. e
Bronasta
Jurčičeva
nagrada
 • Irena BANDELJ, 2. b
 • Maja GLIHA, 2. b
 • Tanja TOMŠIČ, 2. b
 • Marina ŠTRITOF, 4. f
 • Matej BARBIČ, 4. a
Jurčičeva
priznanja
 • Jože PETEK, 1. a
 • Zoran ŠUNJIĆ, 1. f
 • Urška RUS, 2. a
 • Nina BUKOVEC, 3. a
 • Urška KREGAR, 3. d
 • Marko ZAJC, 3. e
 • Matej ŠEMROV, 4. b
 

Šol. leto 1998/99

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Maja Sever, 4. b (kasneje tudi odličen uspeh s pohvalo na maturi)
Srebrna
Jurčičeva
nagrada
 • Rok Godec, 4. f
 • Nataša Strnad, 3. b
 • Matjaž Koželj, 3 .a
 • Gledališka skupina mentorice Vesne Celarc: Gašper Genorio, 4. a, Tanja Fink, 4. a, Janez Zupančič, 4. a, in Maja Zajc, 4. a
Bronasta
Jurčičeva
nagrada
 • Minka Kramar, 4. a
 • Anamarija Ficko, 3. a
 • Nejc Sever, 3 .b
 • Matej Krkovič, 3. e
 • Jožica Papež, 4. b
Jurčičeva
priznanja
 • Tanja Tomšič, 1. b
 • Maja Gliha, 1. b
 • Nevenka Prpar 2. a
 • Tadeja Kocjančič, 2. b
 • Dejan Miklič 2. g
 • Ksenija Murn, 3. a
 • Barbara Slak, 3. h
 • Matjaž Panjan, 4. a
 • Dušan Skerbiš, 4. b
 • Katarina Verbič, 4. b
 • Luka Smrkolj, 4. a.
 

Šol. leto 1997/98

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Barbara PIŠKUR (za odličen uspeh s pohvalo na maturi )
Srebrna
Jurčičeva
nagrada
 • Maja SEVER, 3. b
 • Barbara PIŠKUR, 4. a
 • Jana ZUPANČIČ, 4. a
 • Boštjan GENORIO, 4. b
Bronasta
Jurčičeva
nagrada
 • Matjaž KOŽELJ, 2. a
 • Nataša STRNAD, 2. b
 • Damjana BLATNIK, 4. b
 • Jan GLAVIČ, 4. b
 • Helena ŽNIDARŠIČ, 4. f
Jurčičeva
priznanja
 • Tanja MEŽNAR, 1. a
 • Uroš JURGLIČ, 1. b
 • Matej KRKOVIČ, 2. e
 • Stanka PARKELJ, 3. f
 • Matej LAMPRET, 4. a
 • Marjana ŠUŠTAR, 4. a
 • Polona KAVŠEK, 4. f
 

Šol. leto 1996/97

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • /
Srebrna
Jurčičeva
nagrada
 • Šolska gledališka skupina pod vodstvom profesorice Vesne CELARC
Bronasta
Jurčičeva
nagrada
 • Maja SEVER, 2. b
 • Damjana BLATNIK, 3. b
 • Šolska pevsko-folklorna skupina pod mentorstvom profesorice Marte Steklasa
Jurčičeva
priznanja
 • Barbara PIŠKUR, 3. a
 • Minka KRAMAR, 2. a
 • Matjaž KOŽELJ, 1. a
 • Simona RUPNIK, 4. f
 • Miha GENORIO, 3. b
 • Jan GLAVIČ, 3. b
 • Nejc SEVER, 1. a
 

Šol. leto 1995/96

Zlata
Jurčičeva nagrada
 • Bernarda BEVC, 4. b (kasneje tudi odličen uspeh s pohvalo na maturi)
Srebrna
Jurčičeva
nagrada
 • /
Bronasta
Jurčičeva
nagrada
 • Šolska ekipa za odbojko (dekleta) pod mentorstvom profesorice Marije Strnad
 • Barbara PIŠKUR, 2. a
 • Jana ZUPANČIČ, 2. a
Jurčičeva
priznanja
 • Rok GODEC, 1. d
 • Andrej FICKO, 4. b
 • Boštjan GENORIO, 2. b
 • Jožica PAPEŽ, 1. b

 

(Skupno 3.253 obiskov, današnjih obiskov: 8)