DEJAVNOST ČAS NOSILEC/-CI
Priprava delovnega načrta (osnutek v juniju) pred začetkom šolskega leta članice aktiva
Pregled učne obveznosti, razdelitev mentorstva organiziranih dejavnosti in krožkov pred začetkom šol. leta pedagoški vodja, članice aktiva
Izdelava in dopolnitev letnih učnih načrtov do 24. 8. 2015 članice aktiva
Program interesnih dejavnosti in krožkov do 24. 8. 2015 članice aktiva
Pregled Kriterijev ocenjevanja do zač. šol. leta članice aktiva
Spremljanje realizacije učnih načrtov konec vsakega ocenj. obdobja članice aktiva
Dogovor o načinu dela z manj in bolj uspešnimi dijaki, individualna strokovna pomoč vse leto vsi učitelji
Organizacija ogledov gledaliških predstav v povezavi z vsebinami iz učnega načrta članice aktiva
Sodelovanje v PUZ vse leto članice aktiva
Projekt Goga – timsko SLO-PSI marec 2016 Kramar, Simonič, Gorišek

Projektni dan:

Jurčič in njegov čas (2. letnik)

 marec 2016

 

članice aktiva
Literarna delavnica od oktobra 2015 do junija 2016 M. Simonič
Gledališka skupina od oktobra 2015 do maja 2016 V. Celarc
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje od oktobra 2015 do marca 2016 B. Kramar, organizacija, in članice po dogovoru
 Urejanje spletne učilnice vse leto V. Celarc
Organizacija proslav in prireditev vse leto V. Celarc
Izmenjava učnih gradiv vse leto članice  aktiva
Spremljanje nove in ponatisnjene strokovne literature in leposlovja ter sodelovanje s knjižničarjem pri nakupu vse leto članice aktiva
Priprava dijakov na maturo in poklicno maturo vse leto članice aktiva, ki poučujejo v teh oddelkih
Urejanje učilnic, panojev pred njimi, dopolnjevanje z učbeniki in učnimi gradivi vse leto vse članice aktiva
Gledališki abonmaji vpis v septembru, vse leto B. Kramar
Načrtovanje ekskurzij in sodelovanje pri njih po dogovoru vse članice aktiva
Izvedba predmaturitetnih testov in analiza rezultatov februar, marec 2016 članice aktiva
Vodenje sestankov in dokumentacije aktiva po potrebi vodja aktiva
Spremljanje realizacije in analiza dela aktiva (poročilo o delu) konec leta vse članice
Izvedba maturitetnih izpitov in izpitov poklicne mature februar, junij 2016 vse članice

 

Dejavnosti
ORGANIZACIJA GLEDALIŠKEGA ABONMAJA V DRAMI IN ŠENTJAKOBSKEM GLEDALIŠČU
 Organizatorica: Breda Kramar

Člani: dijaki in profesorji, ki želijo obiskovati gledališče.

 V DRAMI si bomo z abonmajem Dijaški 2 ogledali predstave Ana Karenina (Tolstoj) (Ta roman je letos za maturo!), Faust (Goethe), Kralj Ubu (Jarry), Valentiniada (Valentin, Mirčevska) in uprizoritev po izbiri.

V ŠENTJAKOBSKEM GLEDALIŠČU so za nas ob četrtkih ob 17, uri na voljo štiri predstave: Vilčnik: Micka (komedija), Jesih: Triko (burka), Kovačević: Maratonci tečejo častni krog (komedija), Ludwig: Ti nori tenorji (komedija).

Posebej priporočam abonma v Drami, saj je v programu dramatizacija maturitetnega romana Ana Karenina.

 

ORGANIZACIJA TEKMOVANJA ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
 Organizatorica: Breda Kramar

 Člani: Dijaki, ki hočejo poglobiti znanje slovenščine na razpisano temo, ki ima letos naslov DOMOVINA MED PLATNICAMI.

 in 2. letniki gimnazije (A) in strokovne šole (B) – II. stopnja bodo prebirali roman Gorana Vojnovića Jugoslavija, moja dežela. Mentorica: Majda Simonič.

  1. in 4. letniki gimnazije (A) in strokovne šole (B) – III. stopnja pa bodo posegli po romanih Marjana Rožanca Ljubezen in Evalda Flisarja Čarovnikov vajenec. Mentorica: Breda Kramar.

 
NAČRT PRIREDITEV IN PROSLAV
Koordinatorica za kulturne dejavnosti: Vesna Celarc, prof.

DATUM ali MESEC NAZIV PRIREDITVE NOSILEC/-CI SODELUJOČI UČITELJI PROSTOR/KRAJ PRIREDITVE
23. december 2015 Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti ter novem letu Vesna Celarc v avli šole
5. februar 2016 Proslava ob kulturnem prazniku

Vesna Celarc

 

Milan Jevnikar v avli šole
marec  2016 Prireditev ob dnevu šole Vesna Celarc

Milan Jevnikar,

Nikolina Kovač Juvan

v avli šole

april  2016

 

Maturantski ples

 

Marjeta Šlajpah Godec razredniki
23. maj 2016

Slovo maturantov

 

Vesna Celarc na zunanjem prireditvenem prostoru

 

24. junij 2016

Prireditev ob zaključku pouka in dnevu državnosti  Vesna Celarc
4. julij 2016 Prireditev ob podelitvi spričeval poklicne mature  Igor Gruden v avli šole
11. julij 2016 Prireditev ob podelitvi spričeval splošne mature

Vesna Celarc,

Nada Radoš

v avli šole

 

(Skupno 204 obiskov, današnjih obiskov: 3)