Na Srednji šoli Josipa Jurčiča smo v mesecu aprilu veliko pozornosti namenili ekološkemu ozaveščanje. Izvedli smo veliko dejavnosti (tudi v okviru programa Ekošola), ki smo jih v celoti poimenovali kar EKO APRIL.

Tako smo v 1. tednu aprila pozornosti namenili predvsem čiščenju okolice šole in pravilnemu ločevanju odpadkov.

V 2. tednu smo izvedli Izmenjevalnico rabljenih, a še uporabnih oblek. Veliko oblačil je dobilo nove lastnike, kar je bil tudi naš cilj, preostale obleke smo oddali Humani Slovenija, ki z zbiranjem oblačil pridobiva sredstva, s katerimi pomaga revnejšim prebivalcem sveta do dostojnejšega življenja.

V drugem in zadnjem tednu aprila smo na šoli izvajali delavnici z naslovoma Eko šolski izlet in Mikroavantura. Na delavnicah smo spoznavali in načrtovali, kako izvesti okolju čim prijaznejši izlet, s kar najmanjšim negativnim vplivom na okolje.

Dijaki 2. letnika programa ekonomski tehnik so organizirali pogovor z gozdarjem Matejem Lahom in ga predstavili vsem dijakom 2. letnikov. Matej Lah je govoril o gozdu kot ekosistemu, o njegovem varovanju in ohranjanju zanamcem. Spregovoril je tudi o študiju gozdarstva ter o poklicih v tej stroki.

V 3. tednu aprila smo imeli zbiralno akcijo starega papirja. Zbrali smo 2,6 tone starega papirja in ga oddali v odkup Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje. Z zbranim denarjem bomo šoli pomagali do nakupa košev za ločeno zbiranje odpadkov.

Zadnji delovni teden v aprilu je bil še posebej zapolnjen z različnimi okoljevarstvenimi vsebinami. V ponedeljek, 22. aprila, smo ob Dnevu Zemlje vsem dijakom predvajali kratek okoljevarstveni dokumentarni film.

Obiskalo nas je tudi posebno vozilo E-transformer. Dijaki 1. letnikov so bili poučeni o krožnem gospodarstvu predvsem na področju elektronike, zbirali smo še delujoče in nedelujoče električne aparate, ki se bodo oddali v popravilo oz. reciklažo.

24. aprila smo obeležili Dan brez zavržene hrane. Dijake poskušamo navajati na to, da razumejo, kako pomembna je hrana in kaj pomeni zavržena hrana. V Sloveniji jo v povprečju vsak od nas letno zavrže okrog 70 kg. Raziskave kažejo, da je 40 % od tega še užitne. Zavržena hrana pomeni zavrženo vodo, energijo, delo in naravno bogastvo. Zato moramo iskati rešitve, da bi bilo tudi na področju prehrane odpadkov čim manj. Dijaki so ta teden vsak dan posebej tehtali in beležili količino zavržene hrane na naši šoli.

Pri okoljevarstvenih aktivnostih nas je spodbujala in podpirala tudi ravnateljica Ajda Erjavec, za kar se ji zahvaljujem. Rad bi se zahvalil tudi številnim sodelavkam in sodelavcem, ki so aktivno sodelovali pri projektih, predvsem Marti Fister, knjižničarki Ani Furjan, Mojci Flajs, Lei Kastelic, Dragici Eržen, Mateju Lahu in Tini Quechon.

Simon Bregar

 

(Skupno 144 obiskov, današnjih obiskov: 1)