Razpisana mesta predlani, lani in letos:

PROGRAM Razpis v šol. letu 2020/21 Razpis v šol. letu 2021/22 Razpis v šol. letu 2022/23
gimnazija 56 (2 oddelka) 84 (3 oddelki) 112 (4 oddelki)
ekonomski tehnik 28 (1 oddelek) 28 (1 oddelek) 56 (2 oddelka)

 

Smo prijazna in uspešna srednja šola v vaši soseščini. Ponašamo se z dolgoletno tradicijo – v letu 2020 smo praznovali 70 let – ter z odličnimi dosežki naših dijakinj in dijakov (skupno imamo doslej že več kot 100 zlatih maturantk in maturantov v obeh programih). Naš uspeh na junijskem roku obeh matur je že vrsto let 100 %. 

Zaupanje nam izkazuje tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je v novem šolskem letu ponovno podprlo večji obseg vpisa tako v programu gimnazija kot v programu ekonomski tehnik.

Doslej smo le izjemoma razpisali toliko mest, da je bila potrebna omejitev vpisa (npr. v šolskem letu 2019/2020 je bila v programu gimnazija v 1. krogu omejitev 148 točk, v 2. krogu pa 140 točk). Sicer pa so na naši šoli uspešni vsaj povprečno sposobni dijakinje in dijaki, ki so primerno vztrajni in delavni. Strokovni delavci se posvečamo vsakemu dijaku posebej, da mu omogočimo čim boljše učne rezultate. Dokaz za to je skoraj 100-% uspešnost dijakinj in dijakov v zadnjih letih.

Izbirni predmeti v gimnazijskem programu

  1. Tuji jeziki: angleščina, nemščina, španščina, francoščina, ruščina (vse jezike trenutno izvajamo kot prvi, drugi ali tretji tuji jezik).
  2. Izbirni predmeti v 2. in 3. letniku: informatika, tuji jezik, naravoslovje.
  1. Izbirni maturitetni predmeti: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, geografija, filozofija, zgodovina, psihologija, sociologija, biologija, kemija, fizika, informatika, ekonomija.

Značilnosti programa ekonomski tehnik

  1. Štiriletno srednje strokovno izobraževanje.
  2. Dva tuja jezika: angleščina in nemščina.
  3. Strokovni moduli: finančno poslovanje in materialno knjigovodstvo, komercialno poslovanje, upravno-administrativno poslovanje.
  4. Odprti kurikul: sodobno podjetništvo, komercialno poslovanje, strokovni tuji jezik.

Vabimo vas tudi, da si ogledate našo spletno stran www.ssjj.si  in začutite utrip življenja na naši šoli.

Ravnatelj: Milan Jevnikar

(Skupno 1.083 obiskov, današnjih obiskov: 1)