Spoštovane dijakinje in dijaki, spoštovani starši!

Ob upoštevanju strogih zdravstvenih ukrepov SE V PONEDELJEK, 18. 5. 2020, NAŠA ŠOLA ODPIRA ZA DIJAKE ČETRTOŠOLCE.

 

V skladu z navodili zdravstvene stroke, smo na šoli na podlagi higienskih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (zagotavljanja zaščite vseh udeležencev, 7. 5. 2020, https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/higienska_proporocila_za_srednje_sole_in_dijaske_domove.pdf) ter usmeritev Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pripravili  Hišni red, ki opredeljuje vse higienske ukrepe v zvezi s preprečevanjem okužbe s koronavirusom in podrona navodila za delo in bivanje v šolskih prostorih.

PROSIM, PREBERITE SI GA NATANČNO! 

Kljub izvajanju vseh ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe, a če bomo vse predvidene ukrepe za preprečevanje okužb izvajali dosledno in odgovorno, bomo ščitili tako svoje zdravje kot zdravje drugih, hkrati pa bodo možnosti za širjenje okužbe bistveno manjše.

Ker nam je skrb za zdravje dijakov najbolj  pomembna, vas ne glede na dejstvo, da me doslej nihče ni obvestil o zadržkih v zvezi z vračanjem v šolo  pozivam, da me tisti, ki imate zdaj zadržke do vračanja v šolo iz zdravstvenih ali socialnih razlogov, do petka, 15. maja 2020, do 14.ure osebno ali po elektronski pošti obvestite in mi posredujete izpolnjeno in podpisano (negativno) IZJAVO.

Sicer pričakujem, da boste prišli v šolo, seveda s podpisano pozitivno IZJAVO (polnoletni dijak) oziroma IZJAVO (mladoletni dijak).

Vozni redi avtobusov in vlakov so standardni, vozijo vsa javna prevozna sredstva kot pred epidemijo. Seveda pa upoštevate na javnih prevoznih sredstvih predpisan red.

Pouk se začne ob 8.00 in konča najkasneje ob 14.10. Urnik imate objavljen v eAsistentu.

Vsi obvezni predmeti se bodo izvajali po urniku v šoli, izjemoma nekaj posameznih ur, ki imajov urniku navedeno učilnico “DOMA” se bo še naprej izvajalo na daljavo preko spletnih učilnic oz. kanalov. O tem vas bodo profesorji obvestili v kanalih in prvi dan šole!.Vse ostalo je razvidno iz Hišnega reda. Če je kaj nejasnega, lahko vprašate ravnatelja ali razrednike po e-pošti.

Prav tako se bodo izvajale vse ure izbirnih predmetov, razen tiste, za katere se boste soglasno dogovorili med seboj v skupini in s profesorji, da niso potrebne oz. da se še naprej lahko enako uspešno izvajajo na daljavo. Take odogovore morate (učitelji in dijaki) pisno sporočiti ravnatelju vnaprej, da bomo uskladili urnik!

Upam, da bo prevladal zdrav razum in boste maturanti izkoristili priložnosti za srečanja s svojimi profesorji, saj lahko to znatno izboljša vašo pripravljenost na maturo in s tem uspeh na maturi!

Opravičevanje odspotnosti bo standardno, skladno z našimi uveljavljenimi pravili! Obisk pouka je vaša dolžnost!

V šoli vam bomo, za vse prijavljene na malico, pripravljali toplo malico. Če malice ne boste želeli, jo lahko odjavite v eAsistentu po ustaljenem postopku. Na malico za drugi teden se boste prijavili na seznam v šoli, prav tako za čas mature.

V šoli vas bomo seznanili z letošnjim izpitnim rokom v maju, 27., in 28.5., za izboljševanje ocen in letos izjemoma tudi za 1 popravni izpit!

Hvala za vaše dobro delo v tem kriznem času, za lep odziv in pozitivno energijo, ki jo širite!.

Verjamem, da premoremo dovolj razuma, odgovornosti in solidarnosti, da bomo skupaj kos tudi vsem izzivom prihodnjih dni in tednov, ko se bo šola ponovno odprla.

Veselim se srečanja z vami! Na svidenje v ponedeljek!

Lep pozdrav!

Milan Jevnikar, ravnatelj

(Skupno 314 obiskov, današnjih obiskov: 1)