Na razstavi lahko sodelujejo mladi fotografi iz Slovenije, mladi zamejski Slovenci in Slovenci
iz tujine in sicer v dveh starostnih skupinah:
1. skupina do 16 let (rojeni po 29. novembru leta 2002)
2. skupina od 16 do 19 let (rojeni od 29. novembra leta 2002 do 29. novembra 1999)
Vsak avtor lahko pošlje do 4 črno bele ali barvne fotografije na razpisano temo pokrajina.
Velikost poslanih fotografij je lahko od 18 x 24 cm do 30 x 45 cm. Fotografije manjše od 30
x 45 cm morajo biti obvezno nalepljene na tanjšo podlago debeline pod 1 mm. Prireditelj bo
predložil v ocenjevanje samo dela, ki bodo ustrezala razpisu in še niso bila razstavljena na
dosedanjih razstavah Pokrajina za mlade fotografe na OŠ Koroška Bela. Na zadnji strani
vsake fotografije morajo biti napisani naslednji podatki ( naslov fotografije, ime in priimek
avtorja, naslov šole ali kluba oz. društva, starostna skupina 1 ali 2).
Fotografije pošljite v dovolj trdi embalaži primerni tudi za vračanje (zvijanje ni dovoljeno) na
naslov:
Osnovna šola KOROŠKA BELA
Cesta talcev 2
4270 Jesenice
S fotografijami bomo pazljivo ravnali, za morebitno škodo med transportom ne odgovarjamo.
Pridružujemo si pravico do objave del v katalogu in reklamne namene razstave v kolikor avtor
tega izrecno ne prepove.
Koledar razstave:
 sprejem del do: 06. november 2018
 obvestilo o žiriranju do: 17. november 2018
 odprtje razstave: 21. november 2018 ob 17 uri na OŠ Koroška Bela
 vračanje del do: 10. januarja 2019
 za dodatne informacije se lahko obrnete na Novak Sandija : GSM 041/787-618.
Fotografije bo ocenjevala žirija v sestavi:
Jani Novak; MF FZS, EFIAP/g
Marko Burnik; F1 FZS
Danica Novak.
(Skupno 97 obiskov, današnjih obiskov: 1)