Koledarsko leto se preveša v zadnjo četrtino. Učiteljsko Družboslovno naravoslovno društvo

Naša zemlja za šolsko leto 2016/2017  razpisuje

literarni, likovni in fotografski  natečaj Moja domovina

»Gozdovi – les,  naravno  bogastvo in prihodnost moje domovine«

Natečaj je namenjen učencem osnovnih šol v Republiki Sloveniji, šol s slovenskim učnim jezikom v zamejstvu, dijakom različnih srednjih šol v Sloveniji ter v zamejstvu. Člani društva bomo veseli, če se bo za katerokoli obliko natečaja odločilo čim več sodelujočih.

  1. LITERARNI NATEČAJ

Literarni natečaj je namenjen učencem od 4. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Na društvu pričakujemo z vsake šole v naši državi in iz zamejstva največ tri literarne prispevke iz posameznega oddelka v vezani ali nevezani besedi.

V svojih prispevkih naj se avtorji vživijo v podobo različnih dreves,  kajti Slovenija je dežela gozdov, saj pokrivajo gozdovi kar 3/5 naše domovine. To  pomeni, da je skoraj vsak slovenski kraj v bližini gozda. Slovenci smo bili v preteklosti življenjsko povezani z gozdom,  smo del gozdnega ekosistema v  sedanjosti in zagotovo nam gozdovi predstavljajo naše naravno bogastvo v prihodnosti. Gozdovi so pomembni del ohranjanja narave, življenjskega prostora različnih živih bitij in vrednota sami zase. Skozi stoletja so našim prednikom pomagali preživeti »ino obstati«, kot pravi Primož Trubar v predgovoru k Abecedniku.

Motivi in skrivnosti gozda so doma v ljudskih pregovorih in zgodbah, v mnogih literarnih besedilih slovenskih literatov (npr. Anton Ingolič), na številnih umetniških slikah in fotografijah (npr. impresionisti, naravoslovni fotografi), v glasbi (npr. zborovsko petje) po različnih krajih naše domovine in v zamejstvu.

Tehnike izražanja: prosti spisi, pesmi, eseji, črtice, anekdote, strip, igra.

  1. LIKOVNA DELA

Likovni natečaj je namenjen učencem od 1. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Na društvu pričakujemo z vsake šole v naši državi in iz zamejstva največ tri likovne prispevke iz posameznega oddelka. Tema za likovne izdelke so  tako iglasti kot listnati gozdovi vseh vrst, spravilo lesa, predelava lesa, pogozdovanje…,vsi motivi, ki so v celoti povezani z ožjo ali širšo domovino na izbrano temo.

Izdelki so lahko v katerikoli likovni  tehniki in v poljubni velikosti. Navdušeni bomo tudi nad tridimenzionalnimi izdelki. Prispevki so lahko delo enega avtorja ali skupine.

III. FOTOGRAFIJA

Fotografski natečaj je namenjen učencem od 5. do 9. razreda osnovnih šol in dijakom srednjih šol. Člani društva pričakujemo z vsake šole v naši državi in iz zamejstva največ  tri fotografije iz posameznega oddelka.

Izdelek je lahko v barvni ali črno-beli tehniki; predstavlja naj utrinke iz ožjega ali širšega dogajanja v gozdu, ob drevesih, na žagah…

  1. DODATEK K RAZPISU

V okviru predmeta tehnika in tehnologija lahko v posamični občini poiščete najstarejše, najvišje in najdebelejše drevo. Lahko je izpolnjena le ena kategorija od teh treh. Verodostojnost bodo pregledali, potrdili ali zavrgli strokovnjaki gozdarji z Zavoda za gozdove Slovenije. Taka drevesa poiščete le v občini, kjer ima vaša šola sedež in ne drugje. Učenci morajo napisati natančno lokacijo drevesa, narediti fotografijo drevesa, ga poimenovati in opisati ter navesti njegovo uporabnost.

Prijava na natečaj: vse vrste prispevkov pošljite skupaj s prijavnico na naslov društva Naša zemlja, Linhartova 13, 1000 Ljubljana  do 30. marca 2017.

Avtorji prispevkov bodo prejeli priznanja ter vabilo na javno zaključno prireditev ob Dnevu Primoža Trubarja, začetnika slovenske književnosti. Manjše zaključne prireditve bodo tudi v različnih krajih Slovenije, glede na število udeleženih šol,  junija 2017, v času Trubarjevega tedna.

Vrednotenje  prispevkov: vsa pravočasno prispela literarna, likovna in fotografska dela bo pregledala tričlanska strokovna komisija posameznih področij razpisanega natečaja. Avtorji in šole bodo v štirih tednih od poteka razpisa obveščeni o rezultatih natečaja.

V preteklem šolskem letu so se nagrajeni učenci udeležili vsebinsko bogate in poučne predstave Prosto po Prešernu v Cankarjevem domu v Ljubljani. Tako nagrajenci kot njihovi mentorji so bili nad takšnim zaključkom natečaja navdušeni. Enako želimo s podobno predstavo nagraditi udeležence natečaja v šolskem letu 2016/2017.

Povezava z okoljem: člani društva Naša zemlja predlagamo, da se za obogatitev vsebine natečaja povežete z ljudmi iz vašega okolja, ki so se ali se še vedno ukvarjajo z gozdom poklicno ali ljubiteljsko. Povedali vam bodo marsikaj zanimivega v povezavi s temo natečaja.

Tudi v šolskem letu 2016/2017  bomo k organizaciji povabili Koordinacijo domoljubnih in veteranskih organizacij – KoDVOS.

Opremljenost prispevkov: k vsakemu literarnemu prispevku, likovnemu ter fotografskemu izdelku mora biti dodan oz. na hrbtni strani prilepljen čitljivo, s tiskanimi črkami  izpolnjen prijavni obrazec. Le-tega prejme vsaka šola v elektronski obliki in si ga natisne sama za vsakega sodelujočega posebej. Na naslov društva je potrebno oddati prispevek v pisni in v elektronski obliki, saj bi tako bila možna objava dela v različnih občinskih in drugih javnih glasilih R Slovenije. Prispevke pričakujemo na društvu  do 30. marca 2017.

Prispele izdelke različnih ustvarjalcev bomo razstavili po posameznih ustanovah v različnih delih Slovenije.

Morebitne dodatne informacije lahko dobite na telefonu: 031 326 317 in na elektronskem naslovu društva: kud@nasazemlja.si

Lepo pozdravljeni!                                                Predsednica društva Naša zemlja Ana Vehar

Prijavnica

(Skupno 145 obiskov, današnjih obiskov: 1)