V ponedeljek, 23. maja so zaključili šolsko leto četrtošolci, dva razreda gimnazijcev in en razred ekonomskih tehnikov s 86,1% uspehom. Vsi uspešni dijaki so pristopili k opravljanju mature. Gimnazijci so opravljali splošno maturo, ekonomski tehniki pa poklicno maturo.

Ko so 24. junija zelo uspešno zaključili pouk še nižji letniki, je bil uspeh šole 84,5%, gimnazijci so bili 91,4 %, ekonomski tehniki pa žal le 59,6 %.

Že po prvem roku popravnih izpitov v juliju, smo dosegli veliko višji uspeh, gimnazijci 96,1 % in ekonomski tehniki 73,2 %, skupaj za celo šolo 91 % uspeh, ki se bo po drugem roku popravnih izpitov še bistveno izboljšal, saj so na celi šoli le trije dijaki, ki bodo morali ponavljati letnik. Zato pa je na šoli kar 48 odličnjakov, kar je zavidljivih 18 % vseh vpisanih.

Razveseljivo je, da smo šolsko leto končali mirno, brez velikih zapletov in z malo prestopki, ki bi jih morali sankcionirati z vzgojnimi ukrepi. Nadvse zadovoljni smo zato dijake poslali na zaslužene počitnice.

Ob tem pa sta se na šoli odvijali dve maturi, splošna in poklicna. Rezultati obeh matur, ki smo ju objavili 4. julija in 11. julija pa so spet dokazali, da imamo v Ivančni Gorici odlično gimnazijo in ekonomsko šolo.

[nggallery id=86]

(Skupno 397 obiskov, današnjih obiskov: 1)