Spoštovani dijaki zaključnih letnikov, spoštovani njihovi starši.

 

Na podlagi priloženega dopisa z dne 21.11.2012 je šolska svetovalna delavka dijake zaključnih letnikov v decembru seznanila z novim vpisnim postopkom, ki zahteva kvalificirano digitalno potrdilo.

V četrtek, 24.1.2012 pa smo iz istega naslova (Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Direktorat za visoko šolstvo) dobili novo obvestilo (tudi priloženo), ki nas seznanja, da bo letos vpisni postopek potekal enako kot pretekla leta, torej dijaki za letošnji vpis kvalificiranega digitalnega potrdila ne potrebujejo. Obvestilo vam pišem, da ne boste mislili, da se v šoli sami nekaj izmišljujemo glede vpisnega postopka.
Lep pozdrav.

                                                                               Milan JEVNIKAR, ravnatelj

Elektronsko sporočilo z dne, 21. 11. 2012

Spoštovani,

Obveščamo vas, da bo prijava za vpis za študijsko leto 2013/14 skladno z 12. členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu potekala preko portala eVŠ (informacijski sistem visokega šolstva RS).

Navedeno pomeni, da kandidat, ki prijave ne bo oddal v roku, določenem z razpisom, preko portala eVŠ, ne bo vključen v prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik dodiplomskih študijskih programov.

Trenutno potekajo še zadnja vsebinska in tehnična usklajevanja izvedbe razpisa za vpis z visokošolsko prijavno-informacijsko službo.

Prijava s pisnim obrazcem po pošti tako ne bo več mogoča; mogoča bo le elektronska prijava. Elektronski prijavni obrazec se ne bo bistveno razlikoval od dosedanjega. Naslov spletnega portala, kjer bo mogoče oddati prijavo za vpis, bo http://portal.evs.gov.si/prijava/, vendar bo aktiviran šele z objavo razpisa za vpis.

O nadaljnjem razvoju dogodkov vas bomo sproti obveščali in pripravili tudi sestanek.

Glede na izkušnje pri izvedbi prošnje za bivanje, ki je v poletnih mesecih v celoti potekala preko eVŠ spletnega portala, pričakujemo, da generacija srednješolcev z izpolnjevanjem prijave ne bo imela težav.

S tem obvestilom bi vas radi opozorili predvsem na dejstvo, da bo e-prijava možna na dva načina: s kvalificiranim digitalnim potrdilom (e-podpis) ali uporabniškim imenom in geslom. Za oba načina prijave kandidat potrebuje svoj elektronski naslov, saj bo nanj prejel tudi obvestilo o oddani prijavi in oddano prijavo. Glede na to, da ima posamezen način prijave svoje prednosti in slabosti, bi kandidate želeli pozvati, da se v čim večji meri odločijo za pridobitev brezplačnega kvalificiranega digitalnega potrdila. Pridobijo si ga lahko pri naslednjih ponudnikih:

• SIGEN-CA (www.sigen-ca.si),

• POŠTA®CA (postarca.posta.si),

• HALCOM-CA (www.halcom.si),

• AC NLB (www.nlb.si).

Digitalno potrdilo namreč bistveno olajša postopek prijave (ni fizičnega podpisovanja in pošiljanja prijave po pošti, ponovnega tiskanja in pošiljanja po pošti v primeru popravljanja vloge), hkrati pa skrajša tudi morebitne ostale postopke (npr. subvencionirano bivanje, bančno poslovanje, davčne obveznosti).

Lepo pozdravljeni.

dr. Meta Dobnikar

vodja Sektorja za visoko šolstvo

Direktorat za visoko šolstvo in znanost

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Masarykova cesta 16, Ljubljana

Elektronsko sporočilo z dne, 24. 1. 2013

Spoštovani,

obveščamo vas, da prijava na razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2013/2014 ne bo potekala v evidenčnem in analitskem informacijskem sistemu eVŠ.

Takšna odločitev je bila sprejeta s strani ministra za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, in sicer ob upoštevanju mnenja Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Predstavniki vpisnih služb univerz so namreč izrazili zadržek z utemeljitvijo, da za testiranje razvite prijave niso imeli dovolj časa, kar za samo izvedbo prijavno-izbirnega postopka predstavlja preveliko tveganje.

Postopek prijave bo zato potekal enako kot pretekla leta – z oddajo elektronske vloge prek spletnih strani vpisnih služb univerz, lahko pa si bodo kandidati obrazec natisnili tudi iz pdf dokumenta / predloge, ki bo dosegljiva na spletu, in ga oddali po pošti. Obrazec več ne bo na razpolago v knjigarnah in papirnicah – ne bo DZS obrazca / ne bo tiskane verzije.

Razpis za vpis ravno tako ne bo več v tiskani obliki, ampak bo elektronsko dosegljiv na spletni strani našega ministrstva in vpisnih služb univerz.

Kandidati, ki so si pridobili kvalificirano digitalno potrdilo, bodo le-tega vseeno lahko uporabili npr. za postopek oddaje vloge za subvencionirano bivanje, ki bo, tako kot lani, potekala samo v e-obliki, prek portala eVŠ.

Lep pozdrav.

dr. Meta Dobnikar

vodja Sektorja za visoko šolstvo

Direktorat za visoko šolstvo in znanost

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport

Masarykova 16, Ljubljana

(Skupno 55 obiskov, današnjih obiskov: 1)
 

Oznake: