Spoštovani starši in dijaki!

 

Z 12. 1 2013 (Ur. L. RS št. 3/2013) je začel veljati nov Zakon o šolski prehrani (ZšolPre-1), ki se bo začel uporabljati s 1. 2. 2013. S tem zakonom se širi nabor prejemnikov subvencije za malico.

 

Zakon v 25. in 26. členu določa, da so za proračunski leti 2013 in 2014 do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ne presega 42% neto povprečne plače v RS. Polna subvencija pripada tudi dijakom, ki so v rejništvu ali so prosilci za mednarodno zaščito.

 

Do delne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša nad 42% in do 64% in sicer pripada subvencija malice:

v višini 70 % cene malice, če je povprečni mesečni dohodek na osebo nad 42 do 53 % neto povprečne plače v RS, (peti razred otroškega dodatka)

v višini 40 % cene malice, če je povprečni mesečni dohodek na osebo nad 53 do 64 % neto povprečne plače v RS, (šesti razred otroškega dodatka).

 

KAKO UVELJAVITI PRAVICO DO SUBVENCIJE?

 

1. Odločbe, izdane po prej veljavnih predpisih, s katerimi so dijaki pridobili subvencijo za malico, se ne spreminjajo oziroma veljajo do izteka.

 

2. Dijaki, ki te pravice še nimajo priznane, vendar imajo v družini veljavno odločbo o otroškem dodatku ali državni štipendiji (za polnoletne dijake), ki je veljavna na dan 31. 12. 2012, in v kateri je ugotovljen odstotek neto plače v okviru zgoraj navedenih cenzusov, bodo to pravico pridobili s 1. 2. 2013. Tem dijakom bodo centri za socialno delo izdali odločbo o upravičenosti do subvencije za malico po uradni dolžnosti, kar pomeni, da jim ni treba vlagati vlog.

 

3. Dijaki, ki pravice do subvencije za malico nimajo priznane in v družini nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji, pa morajo pri pristojnemu centru za socialno delo vložiti vlogo za subvencijo malice. Rok za vložitev je dva meseca po uveljavitvi zakona (torej do 12. 3. 2013), pravica pa jim bo veljala od začetka uporabe zakona (1. 2. 2013).

 

Kaj morajo starši storiti, če dijak ni prijavljen na malico v šoli?

 

Če dijak še nima prijave na malico za tekoče šolsko leto v šoli, ali pa ste prijavo na malico prekinili, ker niste prejemali subvencije in želite, da bi vaš otrok malical, morate ponovno prijaviti dijaka na šolsko prehrano.

Izpolnjeno in podpisano prijavnico (doc) naj dijak prinese v računovodstvo šole ali pa jo pošljete po e-pošti na naslov: racunovodstvo@ssjj.si.

 

Milan Jevnikar, ravnatelj

Ivančna Gorica, 24. 1. 2013

(Skupno 41 obiskov, današnjih obiskov: 1)
 

Oznake: