Povezave:

   

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

     

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je sodelovanje pri reševanju kompleksnih pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno izobraževalnega dela na šoli.

    

Svetovalna delavka sodeluje z dijaki, učitelji, starši in vodstvom šole ter zunanjimi ustanovami. Njene glavne naloge so:

  • vodenje vpisnega postopka,
  • pomoč ob učnih, vzgojnih in osebnostnih težavah,
  • koordinacija in pomoč dijakom s posebnimi potrebami,
  • pomoč pri sklepanju pedagoških pogodb,
  • koordiniranje dela z nadarjenimi,
  • svetovanje pri izbiri nerazporejenih ur in maturitetnih predmetov,
  • svetovanje ob preusmeritvah,
  • karierna orientacija,
  • izvajanje delavnic Učimo se učiti,
  • mentorstvo prostovoljcem.

Delo šolske svetovalne delavke opravlja Marjeta Šlajpah Godec, univ. dipl. psih. Najdete jo v upravnih prostorih (soba št. 6). Njen delovni čas je od 7.30 do 14.30. Prisotna je tudi na vseh roditeljskih sestankih in govorilnih urah.

Najhitrejša komunikacija je po telefonu: (0)1 7877 861 ali e-pošti: marjeta.slajpah-godec@guest.arnes.si.

        

Vljudno vabljeni.

(Skupno 41 obiskov, današnjih obiskov: 1)