Zdravo!
 
Z letom 2013 bo spet spremenjena splošna matura, kot je razvidno iz spodnjega dopisa Državnega izpitnega centra. Na naši šoli bo le naslednja sprememba:

kandidat lahko opravlja izpit na višji ravni zahtevnosti iz največ treh (doslej dveh!!!) maturitetnih predmetov, vendar se mu pri splošnem uspehu upošteva ocena po povišani ocenjevalni lestvici pri največ enem tujem jeziku (vključno z grščino in latinščino), pri čemer se upošteva boljša od ocen. Pri tujem jeziku, ki je ocenjen slabše, se pri splošnem uspehu upošteva ocena v petstopenjski ocenjevalni lestvici;
 
tajnik Grlica Franc
————————————-
 
Spoštovani!

Na spletnih straneh Državnega izpitnega centra: http://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/
je objavljen Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2013 – MIK SM 2013.
V katalogu so vsebinske spremembe v okviru poglavja 5 – Obveznosti kandidatov in izbirna pravila, predvsem pa je potrebno biti pozoren na spremembo v poglavju 5.2 Pravila o odločanju za izbirne predmete pri splošni maturi in v poglavju  5. 3 Splošna pravila, kar je pomembno za dijake 3. letnika.
Obveščamo vas tudi, da bodo od letos naprej le  MIK-i objavljani tudi v tiskani verziji in jih boste prejeli na šole, medtem ko bodo predmetni izpitni katalogi za splošno  maturo objavljani izključno v elektronski obliki na dosedanjem naslovu.

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo uspešno delo v novem šolskem letu.

Državni izpitni center

(Skupno 43 obiskov, današnjih obiskov: 1)