Angleščina se na naši šoli poučuje kot prvi in kot drugi tuji jezik.

 

Dijaki pri pouku razvijajo spretnosti govorjenja, pisanja, poslušanja in branja. Seznanijo se s kulturo angleško govorečih narodov in zlasti v gimnaziji tudi z angleško in ameriško literaturo.

DEJAVNOSTI
– Tekmovanje iz znanja angleščine (v 1. in 2. letniku le šolsko, v 3. tudi regijsko in državno v organizaciji IATEFL-a)
– Angleška bralna značka (EPI Reading Badge) za dijake prvih treh letnikov
– Ekskurzija v London
– Dan jezikov 26. 9.
– Jurčičev memorial
– Sodelovanje v medpredmetnih povezavah
– Priprave na delovno prakso v tujini (Leonardo)
– Možnost naročanja angleških revij Mary Glasgow Magazines (Current, Club)

 

INTERNETNE POVEZAVE:

DICTIONARIES:
PONS
CAMBRIDGE
OXFORD
MACMILLAN
DICTIONARY.COM
ONE LOOK

 

ENGLISH ONLINE NEWSPAPERS AND NEWS LINKS:
BBC
CBBC
GUARDIAN
INDEPENDENT
TELEGRAPH
SKY
NATIONAL GEOGRAPHIC
HELLO

PEOPLE

 

GRAMMAR AND VOCABULARY:
ENGLISH PAGE
ACTIVITIES FOR ESL STUDENTS
AUTOENGLISH
WORLD-ENGLISH
LEARN-ENGLISH-TODAY
ESL-LOUNGE
MIGUEL
ENGLISH EXERCISES ONLINE
LEARN ENGLISH FEEL GOOD
GLOW
MANY THINGS
STUDY ZONE
ECLECTIC ENGLISH
ENGLISH DAILY
1-LANGUAGE.COM (go to Free English Course)
EGO4U
ESL BLUES

 

ENGLISH LANGUAGE GAMES:

http://www.funbrain.com/spell/index.html (to check spelling)

http://www.vocabulary.co.il/ (interactive vocabulary games: crosswords, hangman, and jumbled words)

http://www.bbc.co.uk/hardspell/hardspell_game.shtml (difficult spelling exercise)

http://www.lexigame.com/letterbox/letterbox.html (The letterbox game)http://www.eastoftheweb.com/games/index.html (10 word games, e.g. anagrams, wordsearch)

 

(Skupno 78 obiskov, današnjih obiskov: 1)