AKTUALNO!

Bralna značka Epi Lectura: do 15. januarja 2011 dijaki preberejo 1. knjigo.

 

 

Španščina

3

 

Španščina je po številu držav, kjer se govori ta jezik takoj za angleščino, po številu ljudi, ki jo govorijo pa četrta (za kitajščino, angleščino in hindi). Torej, približno 400.000.000 ljudi govori španščino. Na vseh celinah, razen Oceanije.

4

»La vida no es sino una continua sucesión de
oportunidades para sobrevivir.«
Gabriel García Márquez (1927 – )


»Todo tiene algo de belleza pero no todos
son capaces de verlo.«

(Confucio)

 

 

 

Španščina se poučuje kot drugi ali tretji tuji jezik, in sicer trikrat tedensko kot drugi tuji jezik in dvakrat tedensko kot tretji tuji jezik.
Pri pouku uporabljamo učbeniški komplet En Acción (ŠPA TJ2) in Nuevo Ven (ŠPA TJ3).

Poučujeva profesorici Sonja Trontelj in Mojca Saje-Kušar.

Cilji predmeta

• Razvijanje zmožnosti za medkulturno in medjezikovno sporazumevanje,
• razvijanje bralnih, slušnih, govornih in pisnih zmožnosti v španščini.
• poznavanje geografskih, družbenih in kulturnih značilnosti špansko govorečih dežel,
• pridobivanje spretnosti vseživljenjskega učenja tujega jezika.

Dodatne dejavnosti v okviru predmeta

Za španščino je letos organizirano bralno tekmovanje Epi Lectura, pri Epicentru.
Dijaki imajo možnost sodelovati pri različnih dejavnostih na šoli (strokovne ekskurzije, medpredmetne povezave), tekmovanju v znanju španskega jezika na šolski in državni ravni.

 

Prelistaj španske in latinskoameriške časopise.

(Skupno 104 obiskov, današnjih obiskov: 1)