Neuradne rezultate si lahko kandidati ogledate s pomočjo ŠIFRE, ki ste si jo odlepili z lista šifer ob pisanju mature, in EMŠA v sredo, 16. sept., že od 5. ure zjutraj. Uradne rezultate si boste lahko ogledali v šoli.

Prevzem obvestil in spričeval splošne mature bo isti dan med 14.15 in 15. uro v maturitetnem kabinetu.

 

Le nekaj dni zatem, v SOBOTO, 19. sept., se izteče ROK ZA PISNO ZAHTEVO PO VPOGLEDU V IZPITNO DOKUMENTACIJO. Vpogled je brezplačen. Vloge pošljite priporočeno na naslov:

Državni izpitni center

Ob železnici 16

1000 Ljubljana

Vpogledi e bodo začeli v četrtek, 24. septembra.

 

Najkasneje NASLEDNJI DAN PO VPOGLEDU v izpitno dokumentacijo se izteče rok za UGOVOR NA IZPITNO OCENO ali UGOVOR NA NAČIN IZRAČUNA IZPITNE OCENE. Oboje je plačljivo! Ugovoru morate PRILOŽITI DOKAZILO O PLAČILU – več o tem zveste na:

1. oglasni deski za maturo pri učilnici št. 26 ali

2. pri tajniku ali

3. na spletni strani šole (pod: Obvestila – Splošna matura – podnaslov SPOMLADANSKI ROK MATURE) ali

4. v nadaljevanju:

Enemu ali drugemu obrazloženemu ugovoru je v skladu s 50. členom ZMat potrebno priložiti dokazilo o plačilu (!!!!!!!) pavšalnega zneska za stroške ugovora, ki se kandidatu v primeru upravičenega ugovora vrnejo. Strošek ugovora na oceno za en predmet znaša l. 2008 25,00 €, strošek ugovora na način izračuna izpitne ocene za en predmet pa 4,50 €. Vplačajte s plačilnim nalogom na naslov Državni izpitni center, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana na številko transakcijskega računa 01100-6030632914, referenca 00 3660871. V plačilnem nalogu navedite vrsto ugovora (glej primer izpolnjenega plačilnega naloga).Kandidata se oprosti plačila pavšalnega zneska za stroške ugovora, če za to zaprosi in vlogi kot dokazilo priloži potrdilo Centra za socialno delo o prejemanju denarne pomoči.
Če kandidat zamudi rok za vložitev ugovora ali če ugovor ne vsebuje vseh potrebnih sestavin in kandidat kljub pozivu v roku osmih dni od prejema poziva ugovora ne dopolni, DK SM njegov ugovor zavrže.

V primeru nejasnosti povprašajte za dodatne informacije na RIC-u (tel. 548-46-20) med 9.00 in 10.00 ter med 12.00 in 13.00.
Ugovora brez poprejšnjega vpogleda v izpitno dokumentacijo ni!

 

 

(Skupno 47 obiskov, današnjih obiskov: 1)