Kandidate naj ponovno spomnim, da prihajajo na ustne dele izpite pravočasno, tj. vsaj pol ure pred časom, ki je določen za izpit. To med drugim pomeni tudi, da je potrebno od doma oditi pravočasno, predvsem pa ponovno preverite, KATERI DAN in ob KATERI URI imete KATERI IZPIT!

Do naknadnega termina v tem roku imajo pravico le kandidati, ki v roku 24 ur po začetku izpita utemeljijo odsotnost z opravičljivim razlogom in v roku treh dni prošnjo z dokazili predložijo ŠMK SM.

Upravičene razloge za odsotnost opredeljuje 36. člen Pravilnika o maturi. Za zdravstveni razlog je npr. dokazilo specialista (ne splošnega zdravnika!!!!).

(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov: 1)