OBVESTILO
PRIJAVLJENIM KANDIDATOM NA SPOMLADANSKI OZ. ZIMSKI ROK ZAKLJUČNIH IZPITOV, smer TRGOVEC/PRODAJALEC

Pisni izpit iz slovenščine bo v sredo, 21. 1. 2009, s pričetkom ob 8.00, trajal bo 90 minut.
V četrtek, 22. 1. 2009 bo ustni izpit iz gospodarskega poslovanja in v petek 23. 1. 2009 ustni izpit iz slovenščine.
Zagovor seminarske naloge pri NPB bo 16. 6. in 17. 6. 2009.
Razporedi za ustne izpite bodo objavljeni najmanj en dan pred pričetkom ustnega izpita.

Dijaki 3. e morajo imeti pozitivno ocenjene vse predmete, da lahko pristopijo k opravljanju slovenščine in gospodarskega poslovanja v januarskem obdobju (prvi del spomladanskega roka). Praktični pouk morajo opraviti do 30. 5. 2009 in organizatorici praktičnega pouka dostaviti vso potrebno dokumentacijo. Zaključna konferenca za 3. e bo 3. 6. 2008.
Dijaki 3. e imajo po januarski redovalni konferenci še možnost opravljati enega ali dva popravna izpita (19. in 20. 1. 2008) in ob uspešno opravljenih izpitih še pristopiti k zaključnemu izpitu v spomladanskem roku. Če ne bodo izkoristili možnosti opravljanja popravnih izpitov januarja 2009, lahko popravne izpite opravljajo 22. 5. 2008 (termin za dopolnilne izpite).

Tajnica ZI

M. Fister

(Skupno 39 obiskov, današnjih obiskov: 1)