Ekonomski aktiv sestavljajo učitelji ekonomskih predmetov:

 • Anton Brčan, 
 • Dragica Eržen, 
 • Igor Gruden, 
 • Marta Fister, 
 • Ema Hočevar in
 • Tina Quechon.

Delo aktiva je raznoliko, saj uporabljamo metode aktivnega učenja (npr. razgovor, delo z besedilom, debatne tehnike, delo v dvojicah). Dijake spodbujamo k spremljanju in komentiranju aktualnih družbenih tem, k samostojnosti in kritičnosti.

Organiziramo:

 • obiske različnih podjetij in institucij,
 • strokovne ekskurzije,
 • poklicno usposabljanje dijakov pri delodajalcih,
 • poklicno usposabljanje v tujini v okviru projekta Erasmus Plus,
 • medpredmetno sodelovanje,
 • razne dogodke kot je novoletni bazar,
 • sodelujemo na različnih državnih tekmovanjih:
   • iz ekonomije,
   • iz poslovne matematike, računovodstva,
   • tekmovanja – na turistični tržnici,
   • na sejmu učnih podjetij.

izvedbeni kurikul

(Skupno 1.936 obiskov, današnjih obiskov: 5)