Na Srednji šoli Josipa Jurčiča ima športna dejavnost bogato tradicijo. V učnih programih je vse od ustanovitve naše šole leta 1950 in od takrat ima zelo pomembno vlogo.

Večina naših dijakov se rada giblje in ukvarja s športom, ker ta pogosto predstavlja pomembno protiutež pouku v učilnicah. Gre predvsem za sprostitev in druženje ter skrb za zdrav telesni in duševni razvoj, seveda poskrbimo tudi za to, da se dijaki določenih spretnosti in veščin tudi naučijo in to znanje kasneje koristno uporabijo.

Športne dejavnosti na šoli so večkrat v preteklosti vzpodbudile pomembne pridobitve, po navadi je bilo to takrat, ko so se izboljšali tudi materialni pogoji za delo. Tako je bilo v 60.  in 70. letih prejšnjega stoletja s postavitvijo koče za izvajanje smučarskih tečajev na Pristavi, z gradnjo asfaltnega igrišča v Stični in stiškega stadiona z atletsko stezo … Vse to je bilo v časih, ko je gimnazija še domovala v stiškem samostanu.  Leta 1981, ko je bil zgrajen nov šolski center na sedanji lokaciji, smo pridobili veliko in moderno telovadnico ter veliko zunanje asfaltno igrišče z atletsko stezo. V prvih letih tega stoletja smo na šoli pridobili fitnes in plesno delavnico, kar je športnim dejavnostim dalo še dodaten polet. Letos si obetamo še eno veliko pridobitev. Občina bo namreč temeljito prenovila zunanje igrišče, ki bo večje, lepše, z dodatnimi igrišči za odbojko na mivki in tenis.

Seveda pa razvoj športnih dejavnosti ni odvisen samo od materialnih pogojev. Tudi učitelji, ki so poučevali in še poučujemo športno vzgojo, vodstvo šole in konec koncev tudi dijaki smo s svojimi idejami in aktivnostmi poskušali popestriti športno dogajanje na šoli. V zadnjih 20 letih se je na šoli poleg pouka športne vzgoje dogajalo veliko stvari, s katerimi smo poskušali mlade zvabiti v športne in gibalne dejavnosti.

Na šoli so obstajali in še vedno obstajajo številni krožki, ki večinoma potekajo po pouku (odbojka, nogomet, košarka, ples, fitnes, samoobramba, tenis, joga, rokomet, badminton …). Pred več kot 20 leti smo ustanovili Šolsko športno društvo, ki še deluje, in dijakom, bivšim dijakom in staršem omogoča športno rekreacijo ob petkih zvečer, ob sobotah pa smučarske in kolesarske izlete.  Na šoli pri izvajanju športnih dejavnosti namenjamo zelo pomembno vlogo sprostitvi in druženju, a tudi tekmovanj ne zanemarjamo. Športne ekipe pripravljamo na šolska športna tekmovanja in na vseh dosegamo zelo lepe uspehe, na  katere smo ponosni. Med drugim smo bili v zadnjih letih trikrat šolski državni rokometni prvaki, večkrat državni plesni prvaki, odlične rezultate dosegamo tudi v nogometu, odbojki, badmintonu in košarki.

Na »Jurčiču« so se šolali nekateri naši vrhunski športniki. Najbolj smo ponosni na rokometaše, ki so se uveljavili na mednarodnem nivoju; to so Staš Skube, Klemen Ferlin, Miha Zarabec in še nekateri drugi.  Ponosni pa nismo le nanje, ampak na vse naše bivše dijakinje in dijake, ki tudi leta po končanem šolanju pri nas prihajajo na rekreacijo in druženje v našo šolsko telovadnico, fitnes, na atletsko stezo in  asfaltna igrišča.  To nam veliko pomeni in šoli daje posebno veljavo. Zelo pomembno se nam namreč zdi, da se dijaki radi vračajo, da ohranjajo povezavo s srednjo šolo, saj to pomeni, da imajo nanjo lepe spomine in so ohranili prijateljske vezi, obenem pa skrbijo za medgeneracijsko povezovanje.

Za zaključek vam posredujemo misel, ki je povezana s športom, gibanjem in nasploh z življenjem, in je še posebej namenjena našim bodočim dijakom: »Ni zmagovalec tisti, ki vedno zmaga in nikoli ne pade. Zmagovalec je tisti, ki nikoli ne odneha in zmeraj vstane!«

(Skupno 872 obiskov, današnjih obiskov: 10)