1   OSNOVNE STORITVE KNJIŽNICE

1. člen

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, 1996, str. 3521) navaja v 3. členu pregled osnovnih storitev. Knjižnica izvaja in omogoča:

* vpogled v knjižnične zbirke v prostem pristopu in njihovo uporabo,
* uporabo javnih klasičnih knjižničnih katalogov, vzajemnega kataloga in drugih podatkovnih zbirk in informacijskih virov,
* uporabo splošno dostopnih elektronskih virov javnih oblasti,
* posredovanje informacij o gradivu in iz njega,
* izposojo knjižničnega gradiva v knjižnici in na dom,
* medknjižnično izposojo,
* usposabljanje uporabnikov za uporabo knjižnice,
* pomoč in svetovanje pri iskanju gradiv, informacij in pri uporabi knjižnice,
* seznanjanje z novostmi v knjižnici,
* preslikovanje iz knjižničnega gradiva, ki je v lasti knjižnice,
* rezerviranje knjižničnega gradiva,
* uporabo tehnične opreme, namenjene uporabnikom,
* dostop do svetovnega spleta,
* udeležbo pri dejavnostih in prireditvah.

 

2   ČLANSTVO

2. člen

Člani šolske knjižnice so dijaki in zaposleni Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica.

 

3.člen

Uporabnikom knjižnice je vse knjižnično gradivo, njegova uporaba v knjižnici, izposoja gradiva v čitalnici in na dom, seznanjanje z novostmi, rezerviranje knjižničnega gradiva, dostop in uporaba javno dostopnih elektronskih virov ter uporaba zakupljenih podatkovnih zbirk in drugih informacijskih virov, na voljo brezplačno.

 

3   IZPOSOJA

4. člen

Uporabniki si lahko gradivo izposojajo na dom ali ga uporabljajo v čitalnici. Na dom si uporabniki lahko izposojajo:

KNJIŽNO GRADIVO za 14 dni. Rok izposoje je za vsako knjigo možno podaljšati še za 14 dni ali več, če ni rezervirana za drugega uporabnika.
* SERIJSKE PUBLIKACIJE si je možno izposoditi za največ 7 dni. Do prejema nove številke ne izposojamo tednikov.
MEDIOTEČNO GRADIVO (CD-plošča, DVD) si je možno izposoditi za največ 7 dni.

 

5. člen

REFERENČNO GRADIVO (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi …) je namenjeno uporabi v knjižnici (čitalnici) in pri pouku, vendar si ga je po dogovoru s knjižničarjem možno izposoditi tudi domov, predvsem preko vikenda.

 

6. člen

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA je možna z vsemi vrstami knjižnic v Sloveniji.

 

7. člen

Dijaki si lahko izposojajo gradivo do konca pouka v tekočem šolskem letu. Dijaki 1., 2. in 3. letnika si lahko izposojajo gradivo tudi čez počitnice po dogovoru s knjižničarjem. Dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite in maturo, si lahko gradivo izposodijo tudi čez počitnice v dogovoru s knjižničarjem. Dijaki 4. letnikov, ki so si izposodili gradivo za maturo, ga morajo vrniti do razglasitve rezultatov mature.

 

8. člen

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

 

5   DELOVNI ČAS

9. člen

Knjižnica je v šolskem letu 2023/2024 odprta vsak delovnik od 7. do 14.30. ure z odmoroma med 8.00 in 8.30 ter 11.00 in 11.30. Vse spremembe delovnega časa so objavljene sproti.

 

6   NADOMESTILO ZA POŠKODOVANO ALI IZGUBLJENO GRADIVO

10. člen

Za poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo povzročitelj škode plača odškodnino v višini vrednosti gradiva oz. po dogovoru s knjižničarjem gradivo nadomesti z novim.

 

7   PRAVILA VEDENJA V PROSTORIH KNJIŽNICE

11. člen

V knjižnici ali čitalnici je nujna obzirnost do vseh uporabnikov knjižnice. Ne vstopamo burno, se ne pogovarjamo glasno in ne motimo uporabnikov, ki se učijo.

 

12. člen

S knjigami ravnamo lepo. Ne upogibamo listov, jih ne mastimo ali packamo s hrano in pijačo ter jih po uporabi vrnemo take, kakršne so bile ob izposoji.

 

13. člen

Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen. Torbe in plašče puščamo v garderobnih omaricah, dragocenosti, denar in mobilne telefone pa imajo uporabniki pri sebi.

 

8   VEDENJE PRI UPORABI RAČUNALNIKOV

14. člen

Uporaba spleta v šolski knjižnici Srednje šole Josipa Jurčiča je možna na več računalnikih pod nadzorom knjižničarja. Prednost imajo uporabniki, ki potrebujejo računalnik za šolsko delo. Odsvetujemo igranje računalniških iger, prepovedano pa je vnašanje osebnih podatkov, nakupovanje in nameščanje kakršnekoli programske opreme.

 

15. člen

Dijaki lahko kopirajo gradivo za lastne potrebe. Pri navajanju literature in citiranju morajo upoštevati pravila mednarodnih standardov ISO.

 

16. člen

Dijakom, ki ne bodo upoštevali pravil vedenja ali jih bodo zlorabili, se odreče pravica do knjižničnih uslug.

 

(Skupno 778 obiskov, današnjih obiskov: 1)