Tekmovanja se udeležujejo dijaki, ki hočejo poglobiti znanje slovenščine na razpisano temo, ki letos nosi naslov NEVIDNI SVETOVI. Dejavnost poteka od razpisa teme in literature v septembru, priprav, do izvedbe najprej šolskega tekmovanja (28. 11. 2023) za vse prijavljene, regijskega (16. 1. 2024) in državnega tekmovanja (16. 3. 2024).

Organizacijsko delo vodi Majda Simonič.

Glede na interes dijakov bo tekmovanje potekalo na dveh stopnjah:

  • 1. in 2. letniki gimnazije (A) in strokovne šole  (B) – II. stopnja prebirajo romana Ferija Lainščka in Marjana Tomšiča, Petelinje jajce (šolsko tekmovanje) in Šavrinke (regijsko tekmovanje, oba tudi državno tekmovanje), ter predpisano strokovno literaturo.
  • 3. in 4. letnik gimnazije (A) in strokovne šole (B) – III. stopnja se bodo poglobili v romana Draga Jančarja ter v predpisano strokovno literaturo. Roman To noč sem jo videl je razpisan za šolsko tekmovanje, Severni sij pa za regijsko, oba tudi za državno.

Razpisana  literarna dela in strokovna literatura so podlaga za preverjanje bralne zmožnosti ter zmožnosti pisanja besedil, povezanih s prebranim.

Dijak/dijakinja se prijavi svoji učiteljici slovenščine, nato poteka organizacija tekmovanja elektronskoPo prijavi dijaka po stopnjah organiziramo pripravo dijakov na prebiranje razpisanega študijskega gradiva (predvidevamo do pet ur za vsako stopnjo). Priprave bosta glede na prijavo in razpisano literaturo vodili profesorici slovenščine: 2. stopnjo Brigita Pajk Jamnik3. stopnjo Lea Kastelic.

(Skupno 137 obiskov, današnjih obiskov: 1)