Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 22. 12. 2017 objavilo javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018«, ki ga v celoti financirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju od 2014 do 2020.

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb (do vključno 29 let) na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov.

V okviru projekta smo na naši šoli zaposlili Mojco Konda, magistrico profesorico kemije. Prva zaposlitev je trajala od 01. 04. 2018 do 30. 11. 2018. V tem času se je učiteljica začetnica aktivno vključevala v vsa področja šole in vzgojno–izobraževalnega dela (hospitacije, praktični nastopi, mentorstvo dijakom pri seminarskih in projektnih nalogah, nadomeščanja, sodelovanje na ekskurzijah, individualno delo z dijaki itd.). Pridobivala je izkušnje s samostojnim vodenjem praktičnih laboratorijskih vaj pri pouku kemije in biologije ter neposrednim vzgojno-izobraževalnim delom. V času projekta je uspešno opravila strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja. Učiteljica začetnica je vse načrtovane aktivnosti uspešno opravila in je pripravljena na samostojno izvajanje dela.

Po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu smo z učiteljico začetnico sklenili novo pogodbo o zaposlitvi s trajanjem vsaj do 31. 05. 2019.  Delo na naši šoli nadaljuje s 100 % zaposlitvijo kot laborantka za biologijo in kemijo ter kot profesorica kemije.

 

(Skupno 256 obiskov, današnjih obiskov: 1)