Naročnik:
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica Cesta občine Hirschaid 3 1295 Ivančna Gorica

Št: 430-1/2018/2
Datum: 13. 3. 2018

POVABILO K ODDAJI PREDRAČUNA

Naročnik je na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU objavil javni razpis številka JN 1241/2016, z dne 23. 2. 2016 predmet razpisa: Sukcesivna dobava živil, odprti postopek s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje 4 let.
V skladu s predmetnim razpisom in 3. členom Okvirnega sporazuma, navajam
»Naročnik bo med strankami tega sporazuma vsaj enkrat letno izvedel konkurenco na ta način, da bo ponudnike pozval k predložitvi predračuna iz sklopa za katerega je sklenjen  sporazum.  Stranke tega sporazuma bodo v elektronski obliki posredovale predračune s cenami za artikle ki bodo na seznamu, najkasneje v petih dneh po prejemu povabila k oddaji ponudbe-predračuna.  Naročnik bo vse stranke okvirnega sporazuma v petih dneh, obvestil o izidu postopka in izbiri. Izbiro bo opravil v skladu z merili iz razpisne dokumentacije. Javnega odpiranja ponudb ne bo.« konec navedka,
Vas vabimo k predložitvi predračuna za naslednje obdobje 12-ih oz. 4-ih mesecev. Predračuni bodo veljavni od 20. 4. 2018 do 19. 4. 2019, razen za sklop 11 Sadje, suho sadje in zelenjava, katerega veljavnost bo od 20. 4. 2018 do 19. 8. 2019.
Predračune, ki morajo biti podpisani in žigosani nam posredujte najkasneje do  22. 3. 2018, do 10,00 ure dopoldan na elektronski naslov: racunovodstvo@ssjj.si. v pdf obliki, ali skenirano. Upoštevali bomo tudi pravočasne ponudbe, ki nam jih boste posredovali po navadni pošti do 22. 3. 2018 do 10,00 ure dopoldan.
Predračuni morajo biti v celoti in pravilno izpolnjeni. Obrazci so posredovani v excelovi tabeli. Predračun lahko najdete tudi na naši spletni strani na naslednji povezavi: http://www.ssjj.si/javni-razpisi/predračuni-2018-JN1241-2016

V rubriko: Ponudnik, vpišete vaš celotni pravilni naslov. Predračun številka, vpišete vašo številko predračuna. Na koncu predračuna vpišete kraj in datum, žigosate in podpišete. V stolpec 4 vpišite tip, znamko ali proizvajalca.  V stolpec 7 vpišete ceno brez DDV na enoto.  V stolpec 8 vpišete stopnjo DDV (9,5% ali 22%). Stolpec 9 je izračun stolpca 5 x 7 in vanj ne vpisujete nič, saj se izračuna sam.  Skupna vrednost predračuna brez DDV je izračunana, vpišete še znesek DDV, ki ga izračunate sami, skupaj z DDV pa je seštevek skupna vrednost predračuna brez DDV plus DDV 9,5% in ali 22% in je izračunana.  V stolpce 10, 11 in 12 vpisujte število »1«, drugačnih označb (npr: da, ja ..) ne bomo upoštevali kot merilo ter priložiti dokazilo oz. izjavo na katero pripišete zaporedno številko iz predračuna za kateri artikel priloga velja. Če v predpisanem roku ne bomo prejeli izpolnjenega predračuna bomo smatrali, da za naslednje tekoče obdobje 12- ih mesecev odstopate od ponudbe.

Prosimo, da nam skupaj s predračunom pošljete še:

  •  izjavo o izvajanju HACCP
  •  OBR-12 (str. 32 v razpisni dokumentaciji) tisti, ki boste oddali predračun za sklop 13.
  •  OBR-3/2 PODATKI o gospodarskem subjektu (str. 21 v razpisni dokumentaciji ali list v excelovi tabeli ).

Kontaktna oseba:  Bojana Hauptman              01 78 78 560

Odgovorna oseba s strani naročnika Ravnatelj: Milan Jevnikar, prof.

(Skupno 13 obiskov, današnjih obiskov: 1)