Zamisel o združeni Evropi, Evropi miru in blaginje, je nastala med drugim tudi zato, da ne bi nikoli več prišlo do strahotnih dogodkov, ki smo jim bili priča v zgodovini. Le če si bomo posamezniki, narodi in države prizadevali ohraniti mir, povečati blaginjo, krepiti medsebojno solidarnost in sožitje ter razvijati demokratično ureditev s spoštovanjem človekovih pravic vsakogar, bomo presegli stoletne konflikte in sprejeli izzive prihodnosti. Razvoj naše celine je odvisen predvsem od nas, prebivalcev Evrope, zlasti od mladih. 

Temeljni cilji natečaja so prispevati k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in svetu, ter krepitev medsebojnega razumevanja, strpnosti in solidarnosti. S pridobivanjem novih znanj in vedenj ter spodbujanjem kritičnega odnosa do dogajanja v ožjem in širšem okolju si želimo v okviru natečaja prispevati k razvijanju ustvarjalnosti, zmožnosti samostojnega, kritičnega mišljenja in presojanja mladih. 

Poleg tega je cilj natečaja tudi spodbujanje doživljanja in izražanja na vseh področjih umetnostnih zvrsti, zlasti na jezikovnem, likovnem, fotografskem in video področju. 

Natečaj Evropa v šoli poteka na treh ravneh. Učenci in dijaki najprej ustvarjajo na šolski ravni, kjer mentorji izberejo izdelke in jih pošljejo ocenjevalnim komisijam na regijskih ravneh. Te izberejo najboljša dela s posameznega področja in jih posredujejo na nacionalno raven. Strokovna nacionalna ocenjevalna komisija nagradi prva tri dela posameznega natečajnega področja vsake starostne skupine. Avtorji vseh del, ki prispejo na nacionalno raven, so povabljeni na nacionalno zaključno prireditev. 

Natečaj Evropa v šoli se zaključi z nacionalno prireditvijo, ki navadno poteka v tednu, ko praznujemo dan Evrope. Temo natečaja vsako leto izbere Nacionalni odbor natečaja Evropa v šoli pri ZPMS, ki vsebinsko naravnanost in slogan navadno prilagodi temi evropskega leta ali ciljem trajnostnega razvoja.

ŠOLA AMBASADORKA EVROPSKEGA PARLAMENTA 

Izobraževalni program Šola ambasadorka Evropskega parlamenta predstavlja odlično priložnost za vse učence srednjih in poklicnih šol ter njihove učitelje, da kot pravi pristaši evropskega povezovanja, prevzamejo vlogo dijaka ali mentorja ambasadorja Evropskega parlamenta, s tem postanejo predstavniki življenja v EU na svoji šoli in opravljajo nalogo ozaveščanja o paleti možnosti, ki jih EU ponuja mladim.

Program je namenjen dvigovanju zavedanja mladih o Evropi in evropski parlamentarni demokraciji, da bi si pridobili aktivno znanje o Evropski uniji, zlasti o Evropskem parlamentu. Poleg poučevanja dejstev o Evropski uniji vključuje tudi pridobivanje izkušenj o evropskem državljanstvu, in sicer kaj pomeni EU v vsakdanjem življenju in kaj lahko storimo, da bo prihodnja Evropa taka, kot si jo želimo.

Program ustvarja razvijajočo se mrežo šol ambasadork, ki svoje izobraževalne dejavnosti izvajajo v stalnem sodelovanju z Informacijsko pisarno, Evropskim parlamentom ter njegovimi predstavniki – evropskimi poslanci. Slovenske šole se v skupno šolsko-parlamentarno mrežo za sodelovanje lahko vključijo prek vnaprej določenih učnih aktivnosti na področju vrednot, delovanja evropske demokracije in možnosti življenja v EU.

Šole ambasadorke, kot del svojega učnega programa, izvajajo naslednje dejavnosti:

  • sodelujoči učitelji ali drugo šolsko osebje so imenovani za mentorje ambasadorje, ki so odgovorni za izvajanje programa v šoli;
  • izbrani učenci postanejo dijaki ambasadorji in skrbijo za obveščanje sovrstnikov o glavnih sporočilih evropske parlamentarne demokracije;
  • mentor dijakom posreduje učna gradiva EU in skrbi, da le-ti lahko delijo svoje znanje o evropskih institucijah in Evropskem parlamentu z vrstniki ter jih spodbujajo k temu, da postanejo aktivni evropski državljani;
  • šola ustanovi infotočko EU, točko za informacije in dejavnosti, posvečeno Evropi in evropskim institucijam (npr. na spletu ali v šolski knjižnici);
  • mentor s pomočjo dijakov ambasadorjev pripravi dogodek ob dnevu Evrope (9. maj), to je lahko na primer evropska tržnica, na kateri se prodajajo raznovrstni evropski izdelki, evropski glasbeni festival ali debatno tekmovanje na eno od tem EU;
  • mentor skupaj z dijaki ambasadorji tekom leta organizira tudi šolske in zunajšolske dejavnosti, povezane z evropskimi dejavnostmi v okviru šole. To je na primer lahko razprava s poslanci Evropskega parlamenta ali predstavitve o različnih politikah EU, kot so politike o okolju, človekovih pravicah in kmetijstvu;
  • dijaki ambasadorji opravljajo posebne naloge, povezane z EU, med drugim organizirajo evropske dogodke, tržnice in igre ter vzpostavljajo stike s poslanci Evropskega parlamenta, drugimi šolami, organizacijami in mestnimi hišami. Lahko skrbijo tudi za objave novic, fotografij in dnevnikov na družbenih omrežjih.
(Skupno 66 obiskov, današnjih obiskov: 1)