Načrt dela literarne delavnice

Mentorica: Majda Simonič, prof.

Dejavnost je namenjena dijakom, ki jih zanima literarno ustvarjanje in tudi sami pišejo literarna besedila.

V literarni delavnici želimo spodbujati literarno ustvarjanje dijakov, brati literarna dela priznanih avtorjev, se udeleževati literarnih natečajev in svoje delo pokazati javnosti. Učili se bomo tudi drug od drugega tako, da bomo pesmi in zgodbe kritično vrednotili in iskali boljše rešitve.

V letošnjem šolskem letu bomo pisali kratko zgodbo in pesmi. Predvidena tema kratke zgodbe je Za vrati (svetle) mladosti in se navezuje na letošnje leto svetlobe. V decembru in februarju bomo svoje delo predstavili v knjižni obliki in na dveh literarnih večerih. Mesečno bomo na srečanjih brali in interpretirali zgodbe in pesmi iz slovenskih in tujih antologij. Svoja dela bodo člani mentorici pošiljali po elektronski pošti in drug drugemu, tako izmenjavali ideje in ocenjevali zamisli, slog in zgradbo zgodb in pesmi. Mentorica se bo z dijaki srečevala tudi individualno, če bodo to želeli oz. bo potrebno. Najboljše pesmi in zgodbe bomo objavili v šolskem glasilu in z njimi sodelovali na šolskih prireditvah. Udeležili se bomo literarnih natečajev, razpisanih v tem šolskem letu (Bližina misli, Mlada Vilenica, Župančičeva frulica, Srednješolski haiku in drugi).

Malo za šalo, malo zares

Nekaj PRISRČNIH iz šolskih spisov … – V soboto je ata zmagal na razstavi psov. – Jaz nisem krščen, sem pa cepljen. – Stric je odpeljal svinjo za hišo in jo zaklal skupaj z dedkom. – Moja teta je šla na aerobiko. Drugi dan so jo roke tako bolele,

da jih ni mogla dvigniti nad glavo. Prav tako noge. – Konji so imeli okraske na glavah in na repih. Jezdeci prav tako. – Pri nas imajo moški lahko samo eno ženo. To se imenuje monotonija. – Ne vem, koliko let imam. To se stalno spreminja. – Ata je odrasel na vasi. On je videl živo kravo. – Zelo sem se ustrašil, ko je zbolela mama. Mislil sem, da nam bo zdaj kuhal ata. – Življenjsko zavarovanje je denar, ki ga dobi tisti, ki preživi smrtni slučaj. – Krave ne smejo hitro teči, da ne bi polile mleka. – Črvi ne grizejo, ker imajo rep spredaj in zadaj. – Psi imajo radi vodo. Nekateri tako zelo, da v njej živijo. To so morski psi. – Živalski vrt je super. Tam lahko vidimo tudi živali, ki jih sploh ni. – V Franciji so nekoč kriminalce ubijali z želatino. – Ribe se razmnožujejo tako, da nosijo iskre.

 

Lanski uspehi

Na temo IZROČILO KNJIGE so tekmovalci iz 1. in 2. letnika gimnazije in strokovne šole prebirali roman Prežihovega Voranca Doberdob, 3. in 4. letniki gimnazije (3. stopnja) pa so posegli po romanu Vitomila Zupana Menuet za kitaro. Na tekmovanjih so pisali esejsko razmišljanje.

Šolskega tekmovanja za Cankarjevo priznanje se je udeležilo 20 dijakov. Bronasto priznanje je doseglo 7 dijakov, in sicer: Tina Zavodnik, Lana Lavrih, Maja Bošnjaković in Tjaša Miklavčič (2. letnik) za 2. A-stopnjo, Klara Groznik, Anja Strojan (3. letnik) za 3. A-stopnjo in Lucija Selan (4. letnik) za 3. B-stopnjo.

Na regijsko tekmovanje so se uvrstile 4 dijakinje, a se 1 tekmovanja zaradi bolezni ni udeležila. Srebrno priznanje sta dosegli Tjaša Miklavčič (2. letnik) za 2. A-stopnjo in Klara Groznik, (3. letnik) za 3. A-stopnjo. Obe sta dosegli 1. mesto in se zato uvrstili na državno tekmovanje.

Na državnem tekmovanju sta obe prejeli zlato Cankarjevo priznanje: Tjaša Miklavčič in Klara Groznik. Mentorici Breda Kramar in Majda Simonič sva nanju še posebej ponosni!

Vsi maturanti, tako na splošni kot poklicni maturi, so v prvem zamahu naredili izpit iz slovenščine, in to zelo dobro!

Malo za šalo, malo zares

Lahko vadite jogo smeha. Vsestransko koristi. Iz razreda prof. Kramar se večkrat sproži HA HA HA …
Napovedujemo

ŠOLSKO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE

 Dijaki skupaj z mentoricama že berejo napovedana romana in dodatno literaturo. Preizkusili pa se bodo v sredo, 9. decembra 2015, ob 12.30.

 LITERARNI VEČER

V torek, 26. januarja 2016, bodo ob 17. uri letošnji maturanti na literarnem večeru gostili pisatelja Ferija Lainščka. Letos je namreč v maturitetnem sklopu njegov roman Ločil bom peno od valov. Že sedaj povabljeni vsi, ki radi berete njegova dela.

OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE HAMLET

Januarja prihodnje leto si bodo dijaki prvih, drugih in tretjih letnikov ogledali gledališko predstavo Hamlet v izvedbi skupine Drzne in lepi iz Stične.

Nazaj

(Skupno 359 obiskov, današnjih obiskov: 1)