Del ustne ocene dijak lahko pridobi ob pregledu delovnega zvezka, zvezka. Prav tako se ocenjuje sodelovanje pri vajah in terenskemu delu.

Pri pisnem ocenjevanju  uporabljamo kriterij:

0-49%=nzd

50-65%=zd

66-79%=db

80-89=pd

90-100%=odl

Kriterij se lahko zniža  za do 5%.

Dijak je za konferenčno obdobje ocenjen negativno, če je katera od pisnih ocen negativna ali če ima v tem obdobju več negativnih kot pozitivnih ocen.  V tekočem ocenjevalnem obdobju imajo dijaki eno možnost pisno popravljati negativno pisno oceno! Dijak, ki se iz kakršnega koli razloga ni udeležil pisnega ocenjevanja piše test ob prvi priložnosti, ki jo določi učitelj. Če dijak v konferenčnem obdobju ni pridobil vseh pisnih ocen je neocenjen. Oceno za konferenčno obdobje pridobi na enak način in sočasno kot negativno ocenjeni dijaki.

Vsak profesor naravoslovnega aktiva oblikuje zaključno oceno v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju in didaktičnimi načeli, ki veljajo za posamezen predmet. Vsak učitelj na začetku šolskega leta seznani dijake s pravilnikom ocenjevanja in načeli zaključevanja ocen pri svojem predmetu.

Pri kemiji se ocenjuje laboratorijske vaje s posebno oceno.

Popravni izpiti pri kemiji so pisni in ustni. Ocene obeh delov izpita so vrednotene v razmerju 70/30%.

Pri biologiji so popravni izpiti ustni.

Nazaj

(Skupno 703 obiskov, današnjih obiskov: 1)