Družboslovni aktiv sestavljamo učiteljice in učitelji:

  • zgodovine (Vida Hočevar, Rok Štrubelj),
  • geografije (Rok Štrubelj, Dragica Volf Stariha),
  • psihologije (Marjan Gorišek),
  • sociologije (Jernej Podgornik),
  • filozofije (Jernej Podgornik),
  • likovne umetnosti (Katja Lampret, Anja Šmajdek),
  • glasbe (Anej Černe)
  • aktivnega državljanstva (Jernej Podgornik, Marjeta Pogačar)
  • knjižničarka (Ana Furjan)

Naše delo je zelo raznoliko. Pri poučevanju pogosto uporabljamo metode aktivnega učenja (npr. razgovor, delo z besedilom, debatne tehnike, terenske vaje) in spodbujamo zanimanje dijakov za aktualne družbene teme, njihovo samostojnost in kritičnost. Dijaki pripravljajo referate in izvajajo manjše raziskave. Na šoli organiziramo  ekskurzije v Trst, Strunjan, Prekmurje in druge slovenske pokrajine. Vsako leto se udeležujemo državnih tekmovanj iz zgodovine, pogosto tudi iz filozofije.

V zadnjih letih, ko dijaki zaključujejo šolanje z maturitetnim izpitom, jih mnogo izbere družboslovne predmete kot četrti in/ali peti predmet na maturi. Pri teh predmetih vsa leta dosegajo nadpovprečne rezultate.

Z dijaki izdelujemo raziskovalne naloge s področja družboslovja in prirejamo priložnostne razstave.

Poudarek dajemo tudi medpredmetnemu povezovanju in se pri raziskovanju določenih vsebin in izgradnji znanja povezujemo med seboj ter z učitelji drugih predmetov.

Kriteriji preverjanja in ocenjevanja znanja družboslovnega aktiva

(Skupno 2.181 obiskov, današnjih obiskov: 4)