ANGLEŠČINA: Sonja Lama, Nina Lavrenčič, Irena Mori in Mojca Saje Kušar

NEMŠČINA: Jasmina Balaban, Lea Kastelic, Marija Majzelj Oven in Nataša Skočir

ŠPANŠČINA: Sonja Lama, Nina Lavrenčič in Mojca Saje Kušar

FRANCOŠČINA: Marjeta Pogačar

RUŠČINA: Irena Mori

Spodbujamo:

 • razvijanje zmožnosti komunikacije
 • razvijanje jezikovnih zmožnosti in vseživljenjskih kompetenc
 • spoznavanje jezika, jezikovnih zakonitosti in posebnosti
 • spoznavanje splošnih družbenih pojavov
 • spoznavanje narave tujega jezika in materinega jezika ter medsebojne primerjave
 • razvijanje medkulturne kompetence
 • navajanje na strategije učenja tujega jezika

in izvajamo:

 • frontalni pouk
 • individualno delo, delo v parih, skupinah : pogovori, debate, okrogle mize, predstavitve, projektno delo
 • timsko poučevanje
 • medpredmetno povezovanje

Dejavnosti aktiva:

 • bralna značka v tujih jezikih
 • tekmovanja v znanju tujih jezikov – šolsko, regionalno in državno
 • ekskurzije v tujino
 • bilateralne izmenjave s tujino
 • krožki

 

(Skupno 1.157 obiskov, današnjih obiskov: 5)