Spoštovani starši in skrbniki naših dijakov, dragi prijatelji in podporniki naše šole!

Vsak od nas lahko  razporedi 1 % svoje dohodnine upravičencem, ki so objavljeni v Uradnemu listu, kjer lahko najdete tudi naš Šolski sklad:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-2923/sklep-o-dolocitvi-upravicencev-do-donacij-za-leto-2022

Od letošnjega leta daje lahko vsak zavezanec za dohodnino v RS nameni del dohodnine tudi za donacijo šolskemu skladu na podlagi določbe 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI).

Zato se na vas obračamo s prošnjo, da izpolnite ustrezen obrazec in tako našemu Šolskemu skladu namenite del dohodnine (do največ 0,3 %).

Z zbranimi sredstvi bomo ravnali preudarno in gospodarno. Upravni odbor bo sredstva uporabil, da bomo lahko dijakom omogočili še kakovostnejše izobraževanje.

Šolskim skladom lahko namenite torej le po 0,3 %, ostalim upravičencem pa do 1%.

Tako naprimer nekemu Gasilskemu društvu lahko namenite 1 %, trem šolskim skladom pa, vsakemu po 0,3 %, pa vam še 0,1 % ostane za kogarkoli. Skratka možnosti je veliko. Lahko namenite in razdelite cel 1%, ali pa nič! Nujno pa je vašo odločitev napisati na en formular, kajti, vsak izpolnjen obrazec kasnejšega datuma pomeni novo odločitev, ki podere staro!

Postopek za donacijo je preprost:

To donacijo lahko opravite na dva načina, z izpolnitvijo priloženega obrazca, PRAZEN OBRAZEC SI LAHKO NATISNETE NA POVEZAVI. V obrazcu  je že vpisan naš šolski sklad, vi pa nanj vpišete še ostale upravičence po vaši želji in delež donacije, ali pa nič drugega, le vaše podatke. Podpisan formular lahko dijaki prinesejo v šolo, v tajništvo ali računovodstvo, da ga pošljemo na Davčni urad, lahko pa to storite sami!

Lahko pa to naredite na elektronski način v eDavkih, https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

Upam, da je sedaj vse skupaj dovolj jasno. Če ste v dilemi, ali želite še kakšno pojasnilo, lahko vprašate direktno mene (041 694 901), ali pa v računovodstvu ( 01 78 78 560).

Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Vljudno vas torej prosimo za pomoč in sodelovanje.

Hvala za sodelovanje.

Ivančna Gorica, 6.12.2022                                          Milan Jevnikar, ravnatelj

(Skupno 189 obiskov, današnjih obiskov: 1)