Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica vsako leto podeli za izjemne dosežke na različnih tekmovanjih svojim dijakom najvišja priznanja in nagrade, ki se seveda imenujejo po Jurčiču.     Bera dosežkov je bila v letošnjem šolskem letu izjemna. Komisija je na svoji seji 13. junija  obravnavala predloge  razrednikov in mentorjev, ki so vse leto pozorno spremljali delo in dosežke svojih dijakov. Sklenila je, da  najvišja priznanja in nagrade podeli naslednjim dijakom.

Najprej zapis o prejemnikih Jurčičevih priznanj, ki jih po pravilniku prejmejo dijaki prvih letnikov ali tisti, ki so se uspešno udeležili različnih tekmovanj. Letos je priznanje prejelo 8 dijakov, in sicer  dijakinje Tonja Smole in Zala Žerovnik za uspehe na tekmovanjih ter Tjaša Kužnik za 1. mesto na državnem tekmovanju v streljanju. Tjaša Pajek je prejela priznanje za 3. mesto na državnem tekmovanju v šahu, Maj Trinko za uspehe na različnih tekmovanjih, Ana Adamlje in Vid Omejec za 1. mesto na državnem tekmovanju v standardnih plesih, maturant Jakob Suhadolc pa za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz fizike. Vsi dijaki tudi sicer vzorno izpolnjujejo šolske obveznosti in so aktivni tudi na različnih drugih področjih.

Bronasto Jurčičevo nagrado sta prejeli dijakinja Jana Kramar za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike, preizkusila pa se je tudi v fiziki, matematiki in razvedrilni matematiki, maturantka Lucija Struna pa za dve srebrni priznanji, in sicer za uspeh na državnem tekmovanju iz logike in še iz razvedrilne matematike. Jana je odlična dijakinja, ki svoje znanje rada deli z drugimi, tudi Lucija je pomagala svojim sošolcem, poleg tega pa igra tudi citre.

Srebrno Jurčičevo nagrado so prejeli dijaki  Zoja Peteh, Miha Perpar in Daša Rogelj. Zoja Peteh je dosegla zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni, srebrno Preglovo plaketo na tekmovanju iz znanja kemije,  srebrni priznanji na državnem tekmovanju mladih zgodovinarjev in na državnem tekmovanju iz znanja biologije, preizkusila pa se je še na več različnih področjih. Seznam priznanj je dolg, Zoja se tudi sicer poglobi v vsako snov, veliko bere in je zelo razgledana dijakinja. Njen sošolec Miha Perpar pa je prejemnik zlatega priznanja na državnem tekmovanju iz fizike, tekmoval pa je tudi iz matematike in razvedrilne matematike. Tudi Miha je zelo radoveden in se poglobi v snov ter je zelo spoštljiv in skromen fant.

Srebrno Jurčičevo nagrado je prejela zlata maturantka poklicne mature Daša Rogelj. Daša je bila odlična in zelo aktivna dijakinja, sodelovala je na različnih šolskih prireditvah, bila je članica dijaške skupnosti in predstavnica dijakov v svetu zavoda. Sodelovala je na različnih tekmovanjih in vsa štiri leta plesala v šolski plesni skupini. Daša je na splošni maturi opravljala dodatni predmet, kar je zahtevalo veliko samostojnega dela, ga uspešno opravila, tako da ji je odprta pot na univerzitetni študij ekonomije.

Zlato Jurčičevo nagrado sta po sklepu komisije prejela Benjamin Kutnar in Rokometna ekipa SŠJJ. Benjamin Kutnar se je preizkusil skorajda na vseh tekmovanjih za gimnazijce in vrsta njegovih dosežkov je res bogata. Prejel je zlati priznanji na državnih tekmovanjih iz logike in fizike, srebrna priznanja na državnih tekmovanjih iz logike, zgodovine in  fizike ter celo vrsto bronastih priznanj. V celoti je letos dosegel na različnih državnih tekmovanjih najboljši uspeh med našimi dijaki. Je tudi odličen košarkar, o učnem uspehu pa verjetno ni potrebno pisati: v njegovem spričevalu so same odlične ocene.

Drugi prejemnik zlate nagrade je Rokometna ekipa Srednje šole Josipa Jurčiča. Naši rokometaši so postali državni prvaki v rokometu. Ekipo so sestavljali Valter Zaletel, David Perko, David Skubic, Martin Bradač, Nal Roš Omahen, Tilen Glavan,  Maks Kolarič, Dominik Pekeč, Aleksander  Kuzmanovič, Blaž Ceglar in maturanti  Nejc Ropič, Simon Vidmar, Nejc Batis in Janoš Butara. Pot do uspeha ni bila lahka, ekipa je na turnirju v Ljubljani najprej premagala favorizirane Velenjčane, v finalu pa še ekipo Gimnazije Moste.

Na dan podelitve spričeval splošne mature smo zlatima nagradama dodali še dve; toliko je bilo namreč zlatih maturantov, ki jim po Pravilniku o Jurčičevih priznanjih in nagradah pripada zlata nagrada. Zlata maturanta 68. generacije sta Karmen Glavan in Vid Habič. Sošolca Karmen in Vid sta bila vsa leta šolanja vestna in prizadevna dijaka, ki sta redno opravljala svoje delo in od tod je tudi delen razlog za uspeh na maturi. Karmen je ves čas pomagala svojim sošolcem, Vid pa je zelo empatičen človek, oba pa sta vztrajna, kar jima bo gotovo pomagalo na poti do cilja. Karmen se je odločila za študij medicine, Vid pa farmacije.

Nagrade in priznanja so dijaki nižjih letnikov prejeli na podelitvi spričeval 24. junija, maturanti poklicne mature na prireditvi ob podelitvi maturitetnih spričeval 6. julija, maturanti splošne mature pa 11. julija. Vsi smo bili veseli 100-odstotnega uspeha dijakov na maturi.

Najbrž ni potrebno posebej poudariti, da so vsi dobitniki priznanj in nagrad tudi zgledni dijaki, vedno pripravljeni pomagati drugim in sodelovati pri različnih dejavnostih, predvsem pa so odlični ljudje na poti do svojega cilja.

Čestitamo in uspešno pot še naprej!

Za komisijo:

Vesna Celarc, prof.

 

(Skupno 1.054 obiskov, današnjih obiskov: 7)