Spoštovani starši, drage devetošolke in devetošolci!

Obveščamo vas, da bomo na naši šoli v šolskem letu 2021/2022 vpisovali:

 • 28 novincev za program ekonomski tehnik

in

 • 84 novincev za program gimnazija (lani 56), torej en oddelek več kot doslej!

Smo prijazna in mirna srednja šola v vaši soseščini. Ponašamo se z dolgoletno tradicijo – v letu 2020 praznujemo 70 let – ter z odličnimi dosežki naših dijakov in dijakinj (skupno imamo doslej 99 zlatih maturantov in maturantk na obeh programih).

Zaupanje nam je izkazalo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je v novem šolskem letu podprlo večji obseg vpisa na gimnaziji.

Doslej smo le izjemoma imeli toliko vpisa, da je bila potrebna omejitev (npr. v šolskem letu 2019/2020 je bila na gimnaziji v 1. krogu omejitev 148 točk, v 2. krogu pa 140 točk). Sicer pa na naši šoli uspešno delajo vsaj povprečno sposobni dijaki in dijakinje, ki so primerno vztrajni in delavni. Strokovni delavci na šoli se posvečamo vsakemu dijaku posebej, da mu omogočimo učne rezultate, ki jih zmore doseči. Dokaz za to je skoraj 100% uspešnost dijakov in dijakinj v zadnjih letih.

Izbirnost v gimnazijskem programu:

 1. Tuji jeziki: angleščina, nemščina, španščina, francoščina, ruščina (vse jezike trenutno izvajamo kot I., II. ali III. tuji jezik).
 2. Izbirni predmeti v in 3. letniku:
  1. Informatika
  2. Tuji jezik
  3. Naravoslovje
 3. Izbirni maturitetni predmeti: Angleščina, Nemščina, Francoščina, Španščina, Geografija, Zgodovina, Psihologija, Sociologija, Biologija, Kemija, Fizika, Informatika, Ekonomija, Filozofija

Poudarki v programu ekonomski tehnik:

 1. Štiriletno srednje strokovno izobraževanje
 2. Dva tuja jezika: angleščina in nemščina
 3. Strokovni moduli:
  1. Finančno poslovanje in materialno knjigovodstvo
  2. Komercialno poslovanje
  3. Upravno-administrativno poslovanje
 4. Odprti kurikul:
  1. Sodobno podjetništvo
  2. Komercialno poslovanje
  3. Strokovni tuji jezik

5. Dijaki lahko v domači šoli obiskujejo priprave za 5. maturitetni predmet in opravljajo izpit, ki jim poleg

poklicne mature omogoča širšo palerto možnosti za nadaljnji študij

Vabimo vas tudi, da se ‘sprehodite’ po naših spletnih straneh www.ssjj.si  in začutite utrip življenja na naši šoli.

Ravnatelj:

Milan Jevnikar

(Skupno 494 obiskov, današnjih obiskov: 1)