Drage dijakinje in dijaki!

Objavljamo vseslovenski poziv, ki so ga pripravili na osrednji etnološki raziskovalni organizaciji, Inštitutu za slovensko narodopisje ZRC SAZU. Namen akcije je zbrati čimveč gradiva otroške/šolske folklore po vsej Sloveniji.

Vprašalnik je spletni, kar je današnji mladini blizu. Lahko pa si vprašalnik tudi natisnite in ga v pisni obliki pošljete na ZRC SAZU.

Z vprašalnikom seznanite tudi starše, da se bodo lahko strinjali z vašim izpolnjevanjem.

TAKOLE PIŠEJO S SAZU:

Inštitut za slovensko narodopisje je osrednja ustanova, v kateri raziskovalke in raziskovalci že desetletja zbirajo, analizirajo in objavljajo spoznanja o folklori v Sloveniji. Vendar ni pomembno le, da hranimo in raziskujemo starejše gradivo, temveč tudi da spremljamo sodobne folklorne oblike in načine, kako ljudje danes ustvarjajo novo folkloro. Zato smo se v inštitutu odločili za pripravo ankete, s katero želimo ugotovili, kako folklora živi in nastaja med otroki in mladostniki.

S podatki bomo dopolnili naš arhiv in jih uporabili v naših raziskavah konkretnih folklornih vsebinah in oblikah, razširjenih med šolsko mladino, ter v splošnejših premislekih o folkornih procesih. Anketa je povsem anonimna, vendar so podatki o spolu, letu rojstva, kraju bivanja in šoli zelo pomembni za analizo gradivo. V nobeni obliki pa odgovori ne bodo sledljivi. Otroci in mladostniki lahko anketo rešijo elektronsko ali pa jo natisnejo in pošljejo po navadni pošti na

naslov: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko, Novi trg 2, 1000 Ljubljana (s pripisom Zbiranje sodobne folklore).

SPLETNA POVEZAVA NA STRAN ANKETE:

http://folklore.ee/kp/2017_18/slovenian/

 

Z najlepšimi pozdravi,

doc. dr. Saša Babič

SAšA BABIč, dr. literarnih ved / Ph. D. of Literary sciences Znanstvena sodelavka / Research Fellow Inštitut za slovensko narodopisje, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti / Institute of Slovenian Ethnology, Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Novi trg 2, 1001 Ljubljana, Slovenija

T: ­+386 1 470 62 85, GSM: +386 40 454 563, Fax: +386 1 425 77 52

E: sasa.babic@zrc-sazu.si

www.zrc-sazu.si

(Skupno 96 obiskov, današnjih obiskov: 1)