Mladinski svet Slovenije (MSS) v sodelovanju z Odejo Škofja Loka razpisuje natečaj »Gremo na svoje!«
V okviru natečaja Gremo na svoje! zbiramo vaše prispevke na temo stanovanjske problematike (mladih) v Sloveniji oz. prihodnosti mladih skozi vidik osamosvajanja – odselitve od staršev.
Zbiramo prispevke v obliki:
 1. fotografije,
 2.  risbe, slike, stripa ali drugega likovnega oz. grafičnega izdelka.
  Sodelujoči v natečaju morajo biti stari med 13 in 35 let.
  Sodelujejo lahko posamezniki in skupine (npr. šolski razredi, mladinske organizacije ipd.).
  Vsi izdelki so lahko oddani ali v digitalni ali v fizični (papirnati) obliki. Zaželeno je, da se
  izdelkom, predvsem likovnim oz. grafičnim, priloži obrazložitev – kako je izdelek povezan
  z vsebino natečaja.
Razpisane nagrade:
za posameznike:
 • 1. nagrada: Odeja Škofja Loka opremi vašo posteljo z vzglavnikom in odejo
 • 2. nagrada: Stol, izdelan pri Mizarstvu Atelšek
 • 3.-10. nagrada: manjše materialne nagrade,
ki sta jih prispevala podjetje M Sora in Mladinski svet Slovenije; ter za skupino:
1 nagrada: Okrasni vzglavnik Odeje Škofja Loka za vsakega člana skupine in druge manjše materialne nagrade
Rok za prijavo: sreda, 14. marec 2018.
Več informacij in prijave na: gremonasvoje@mss.si ali Mladinski svet Slovenije, Dunajska
5, 1000 Ljubljana.
V svojih prispevkih ste lahko resni, zabavni, sarkastični, pozitivni, negativni, nenavadni,
konvencionalni, inovativni, uporniški itd. Vabljeni k prijavi!
2
Oddaja prispevkov in drugi pogoji za sodelovanje v natečaju
● Vsi izdelki so lahko oddani ali v digitalni ali v fizični (papirnati) obliki. Zaželeno je, da se izdelkom,
priloži obrazložitev (glej rubriko v prijavnici) – kako je izdelek povezan z vsebino natečaja –
stanovanjsko problematiko (mladih).
● Sodelujoči v natečaju morajo biti stari od 13 do 35 let. Spodnja starostna meja 13 let oz. 8. razred
osnovne šole je določena tako (in ne nižje), ker želimo k sodelovanju spodbuditi tiste mlade, ki bodo
dobro razumeli temo in ki se tudi po sposobnostih (fotografiranja, risanja, slikanja itd.) lahko kosajo
s starejšimi.
● Sodelujejo lahko posamezniki ali skupine (npr. šolski razredi, mladinske organizacije, neformalne
skupine mladih itd.). Kot skupine v okviru šolskih razredov lahko, ne glede na starost, sodelujejo 8.
in 9. razredi osnovne šole ter vsi letniki srednjih šol. V skupini morajo sodelovati vsaj 3 posamezniki.
● Prispevki, prijavljeni v okviru skupine, so lahko upoštevani tako skupinsko kot individualno.
Prispevek skupine je lahko eden – kot delo vsaj treh posameznikov ali pa vsak član skupine pripravi
svoje delo, pri čemer imajo dela skupno rdečo nit.
● Izdelki morajo biti skupaj s spodnjim obrazcem oddani do 14. marca 2018 s priporočeno pošto na
naslov Mladinski svet Slovenije, Dunajska 5, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na naslov
gremonasvoje@mss.si. Oddaja izdelka po elektronski pošti je veljavna, ko po e-pošti prejmete
potrdilo o prejemu. Lahko tudi npr. pošljete izdelek po e-pošti, podpisan obrazec pa z navadno
pošto ali pa obrezec skenirate in ga prav tako pošljete z e-pošto.
● Avtor/ica se mora zavezati, da je izdelek res njegovo oz. njeno avtorsko delo in da pri njegovem
nastanku ni kršil/a pravic drugim – slednje velja za fotografije in pravico do lastne podobe:
fotografije, na kateri so (razpoznavni) drugi ljudje, se morajo s fotografiranjem in s sodelovanjem v
natečaju strinjati.
● Avtor/ica se mora strinjati, da se oddani izdelek lahko uporabi pri dogodkih Mladinskega sveta
Slovenije na temo stanovanjske problematike, objavi na spletnih straneh in / ali se razstavi v
prostorih Mladinskega sveta Slovenije. Ob tem bomo navajali začetnico imena in priimek avtorjev,
razen pri skupinskih prijavah, kjer bomo navedli ime prijavitelja (šole, mladinske organizacije
skupine).
● Posamezen avtor ali avtorica in posamezna skupina lahko sodeluje v natečaju s poljubnim številom
prispevkov.
● Izdelki bodo namenjeni izključno za namene promocije aktivnosti na temo stanovanjske
problematike. Če bi razpisovalci natečaja želeli izdelke uporabiti v druge namene, bo to izključno v
predhodnem pisnem dogovoru z avtorjem.
Izbor prispevkov in rezultati netečaja
O izboru najboljših prispevkov bo odločala v ta namen sestavljena komisija, ki jo bo imenoval
predsednik Mladinskega sveta Slovenije. Komisija bo strokovno ocenjevala prispevke predvsem z
vsebinskega vidika, vse ostalo pa bo ocenjevala predvsem laično.
Komisija lahko izloči prispevke, ki ne bodo ustrezali pogojem natečaja.
Rezultati natečaja bodo objavljeni najkasneje do 15. aprila 2018.
Kriteriji za izbiro nagrajencev
Komisija se bo o nagrajencih odločala na podlagi naslednjih kriterijev:
● vsebinska ustreznost
● uporabnost pri aktivnostih na temo stanovanjske problematike
● izvirnost
● estetski oz. umetniški vtis (različne možne kvalitete glede na vrsto izdelka, kot so: dober slog,
humor, kompozicija itd.).
3
Nagrade
Navedene nagrade bo možno prevzeti na sedežu MSS ali sedežu donatorja nagrade. Če to ne bo
mogoče, bo MSS poskrbel za pošiljanje oz. dostavo nagrad.
MSS si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če v natečaj ne bi prispelo zadostno število kvalitetnih
prijav.
Vsebinska obrazložitev natečaja
Bivanjska osamosvojitev – odselitev od staršev je ključno dejanje mladih (ali pa že nekoliko starejših)
na poti k popolni osamosvojitvi. Žal je v Sloveniji to za mlade zelo težko, sploh če govorimo o tisti stalni
odselitvi (torej ne samo začasni, npr. za čas študija), ko si dejansko ustvarijo nov dom.
Mladi se pri osamosvajanju srečujejo s številnimi ovirami; le-te se lahko uporabijo kot vsebinska
podlaga za prispevke:
● Ne morem kupiti stanovanja, ker nimam denarja (ker sem brez službe ali pa imam prenizke
dohodke oz. nimam prihrankov, ki jih je potrebno imeti za polog).
● Ne morem najeti stanovanja, ker je najemnina predraga ali pa nimam stalne službe in ne vem, če
bom lahko plačeval/a najemnino.
● Lastniki stanovanj me nočejo za najemnika, ker sem premlad/a, študent/ka, mlada mamica oz.
očka itd.
● Sem najemnik / najemnica in imam težave z najemodajalcem oz. najemom (v prispevku se
natančneje opredeli te težave).
Kot izhodišče se prav tako lahko uporabijo tudi nevtralne teme, vezane na osamosvajanje oz. odselitev
od staršev, kot so:
● Jaz, ki (še vedno) živim pri starših.
● Jaz ob odselitvi od staršev.
● Jaz v svojem (bodočem) novem domu.
Prav tako vam za izhodišče lahko služijo naslednja dejstva:
● V Sloveniji je ok. 175.000 stanovanj praznih. Medtem pa se številne mlade družine stiskajo v
premajhnih stanovanjih, mladi se ne morejo odseliti od staršev, srečujemo pa se tudi z
brezdomstvom.
● Po statistikah 85% mladih pri nas živi pri starših, kar nas uvršča na sam vrh Evropske unije;
Slovenska mladina torej najdlje ostaja pri starših. Glavni razlog za to je po našem mnenju dejstvo,
da se tako izognejo revščini, saj bi jih samostojno življenje preveč stalo.
● Slovenija vlaga v stanovanjsko področje neprimerljivo manjši delež (BDP-ja) kot druge razvite
države (po nekaterih ocenah tudi ok. 200x manjši delež).
● Vse več stanovanj posamezniki kupijo z namenom, da jih oddajajo turistom (npr. preko
platforme AirBnB), saj se tako dobro služi; medtem pa je vse manj stanovanj za naše prebivalce, ki
bi jih potrebovali za svoje bivanje.
● Mladi si ustvarjajo družine (imajo otroke) vedno kasneje, k čemur prispeva tudi stanovanjska
problematika.
● V Sloveniji imamo
V prispevku lahko uporabite eno ali več navedenih izhodišč; lahko pa tudi najdete temo s področja
stanovanjske problematike, ki je nismo navedli zgoraj. Lahko gre za vaše dejanske razmere ali pa samo
razmišljanje o vaših možnostih v prihodnosti oz. na splošno o situaciji v Sloveniji.
Tin Kampl, l.r.
predsednik MSS
(Skupno 82 obiskov, današnjih obiskov: 1)