Na povabilo Gimnazije Vič so se štirje dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča meseca oktobra udeležili modela konference Združenih narodov ali mini MUN 2017 (Model United Nations) v Ljubljani.

UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural organisation) je leta 1945 ustanovljena specializirana organizacija Združenih Narodov za izobraževanje, znanost in kulturo s sedežem v Parizu.

Od leta 1953 se izobraževalne ustanove po svetu povezujejo v mednarodno UNESCO ASP mrežo šol (Associated Schools Project Network), v katero je danes vključenih približno 9000 predšolskih, osnovnošolskih in srednješolskih izobraževalnih ustanov v 180 državah.

Izobraževalne ustanove, vključene v UNESCO ASP mrežo šol, članstvo zavezuje k delovanju v skladu z UNESCO načeli. To pomeni, da so zavezani k delovanju v skladu štirimi Delorsovimi stebri izobraževanja, s katerimi želijo mlade čim bolje pripraviti na izzive sodobnega kompleksnega in vse bolj nepredvidljivega sveta:

  • Učiti se, da bi vedeli!
  • Učiti se delati!
  • Naučiti se živeti skupaj!
  • Učiti se biti!

Namen je vzgojiti mlade v strpne, odgovorne in odprte ljudi, ki se bodo znali kritično opredeliti in ravnati ob svetovnih problemih, pa naj gre za okolje, kršenje človekovih pravic, mednarodne konflikte, nujnost ohranjanja kulturne in biološke pestrosti sveta, problem beguncev, povečano nestrpnost do drugačnih itd.

Konferenca je predstavljala enodnevno simulacijo zasedanja organizacije Združenih Narodov, na kateri se je razpravljalo o temi ‘Vprašanje smrtne kazni’. Naši dijaki so predstavljali delegate Pakistana, Sirije, Kazahstana in Brazilije. Preštudirali so stališča držav do vprašanja smrtne kazni, iskali zaveznike, se pogajali in poskušali poiskati za vse sprejemljive rešitve. Nastopi in debate so potekali v angleščini, seveda pa so se morali držati strogo določenih protokolarnih pravil obnašanja, nastopanja in komuniciranja ter celo oblačenja.

Z vsem tem so sodelujoči dijaki v vlogi delegatov razvijali veščine javnega nastopanja, argumentiranega zagovarjanja lastnih stališč, komunikacije v tujem jeziku, navezovanja stikov z udeleženci drugih dežel in drugačnih kultur.

Odlično znanje angleškega jezika, sposobnost preseči svoje mnenje in zastopati interese države navkljub drugačnemu lastnemu pogledu na svet ter spoštovanje do sogovorca, tako drugačnega od nas samih, je samo nekaj izmed lastnosti, ki so jih v veliki meri izkazali Domen, Hana, Lučka in Eva, predstavniki Srednje šole Josipa Jurčiča.

Ne samo Evropska Unija, vse države sveta moramo dojeti, da nas različnost naših kultur, tradicij in jezikov lahko bogati in da samo skupaj lahko storimo nekaj za boljši svet. Simulacija Združenih Narodov je krasen primer, kjer se dijaki lahko tega naučijo in začnejo zavedati.

Upajmo, da bodo v prihodnje mladi ideje o skupnosti in nenasilju znali uresničevati bolje od nas, saj je vprašanje dobrih medsebojnih odnosov in enakopravnosti eno tistih, ki v sodobnem svetu še vedno ostaja nerešeno. Najlepše besede o medsebojni povezanosti je napisal angleški pesnik John Donne iz 16. stoletja:

‘Noben človek ni otok, popolnoma sam zase; vsak človek je kos celine, del kopnega; če morje odplavi grudo zemlje, se Evropa zmanjša, kot bi se zmanjšal rtič, kot bi se posestvo tvojih prijateljev ali pa tvoje lastno; smrt slehernega človeka vzame del mene, ker pripadam človeški vrsti; in zato nikdar ne pošiljaj poizvedovat, komu zvoni; zvoni tebi.’

 Mojca Saje Kušar,

mentorica skupine Unesco SŠJJ

[nggallery id=131]

(Skupno 253 obiskov, današnjih obiskov: 1)