Sliši se zelo odmaknjeno, a je zdaj pravočasno, potem pa bo lahko prepozno:

Dijaki, ki imate zdravstvene težave in bi radi imeli prilagoditve pri opravljanju splošne mature na koncu 4. letnika, si morate pridobiti ODLOČBO O USMERITVI še pred prihodom v 4. letnik. Dobiti jo morate torej v času, ko obiskujete še 1., 2. ali 3. letnik. Ker je postopek pridobitve kar dolgotrajen, bo treba kar v akcijo.

Kandidati s posebnimi potrebami na splošni maturi z letom 2015 (posredovano tajnikom ŠMK SM na posvetu 12. 3. 2015):

A.

»Dijaki morajo za uveljavljanje pravic kandidatov s posebnimi potrebami (KPP) imeti Odločbo o usmeritvi – to morajo dobiti že v nižjih letnikih SŠ in uveljavljati prilagoditve za maturo že ob predprijavi (15. nov.). Odločbe morajo DOBITI pred 4. letnikom, sicer ne bodo imeli statusa KPP – vloge bodo avtomatično zavržene.«

B.

DK SM obravnava tudi primere, če so se VZROKI dokazljivo zgodili v tekočem letu po 1. septembru. Ti ti. »drugi kandidati« (3. člen pravilnika) so:

–          brez statusa dijaka (odrasli), ki bi Odločbo sicer dobili…

–          z barvno slepoto

–          nesreča, poškodba, bolezen, ki se je zgodila v šolskem letu opravljanja mature – dokazila najkasneje do roka za prijavo. Pri teh kandidatih velja, da ne morejo pridobiti prilagoditev ocenjevanja.

Če se poškoduje pred oz. po prijavi k maturi, mora najkasneje v 3 dneh po dogodku obvestiti šolo in oddati vlogo; šola najkasneje naslednji dan vnese podatke v aplikacijo Prijave KPP.

 

Povzetek: ODLOČBE MORAJO KANDIDATI DOBITI PRED 4. LETNIKOM, SICER NE BODO PRIZNANI KOT KANDIDATI S POSEBNIMI POTREBAMI. IZJEMA SO POŠKODBE… PO 1. SEPTEMBRU. Pri slednjih torej VZROK (!) nastopi po 1. septembru. Pred 15. novembrom mora biti za kandidate iz razdelka »A« v Ljubljani vse. Po tem roku se rešujejo le dijaki, za katere se je vzrok/dogodek zgodil po 1. septembru.

(Skupno 49 obiskov, današnjih obiskov: 1)