Spoštovani starši in dijaki!,

V šolskem letu 2014/15 ni več potrebno oddajati vlog za subvencijo malice, razen, če družina na dan 1. 9. 2014 nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji. (Prosimo preberite sporočilo MIZŠ, 4603_Sporočilo za javnost MDDSZ-subv 2014)

Če ima družina veljavno odločbo, enostavno prijavite malico v šoli. Šola bo upoštevala uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport. Upravičena subvencija bo upoštevana pri obračunu malice.

V primeru, da družina na dan 1. 9. 2014 nima veljavne odločbe za otroški dodatek oziroma državno štipendijo, želi pa uveljavljati subvencijo za malico že z začetkom šolskega leta 2014/2015, mora v mesecu avgustu 2014 vložiti posebno vlogo za subvencijo pri pristojnem centru za socialno delo.

Kategorije dijakov, ki morajo vložiti vlogo pa so naslednje:

  • dijaki, katerih družine ne razpolagajo z odločbo o otroškem dodatku ali državno štipendijo, ker vloge niso vložili ali otroški dodatek morebiti prejemajo v tujini. Ti dijaki lahko na CSD vložijo posebno vlogo za priznanje pravice do subvencije malice;
  • polnoletni dijaki, ki nimajo odločbe o državni štipendiji in jim odločba o otroškem dodatku preneha veljati s polnoletnostjo. Tudi ti lahko na CSD vložijo posebno vlogo za priznanje pravice do subvencije ali pa vlogo za državno štipendijo;
  • polnoletni dijaki, ki jim je bila zardi preseganja cenzusa državna štipendija zavrnjena, vendar bi bili še upravičeni do 40% subvencije za malico (gre za razkorak v cenzusih za državno štipendijo in subvencijo za malico).

Če potrebujete dodatna pojasnila, se lahko obrnete na nas, na gospo Bojano Hauptman, tel. 01 7878 560.

Lep pozdrav Ravnatelj Milan Jevnikar

(Skupno 56 obiskov, današnjih obiskov: 1)