Novosti na splošni maturi 2013

novi PIKi veljajo za SLO, MAT, ŠPA, KEM in PSI. Za leto 2014 pa bodo skorajda vsi novi!

 

žepno računalo pri pisnem delu izpita iz matematike (in drugih predmetih, pri katerih je predvideno) – ni ustrezno vsako! Kdor ne ve ali je njegovo računalo primerno, naj že zdaj vpraša svojega učitelja in se ga navadi uprabljati.

 

– letos prvič pri ustnem delu izpita iz matematike uporaba računala ni več dovoljena!!!

 

– kandidat opravlja na višji ravni zahtevnosti maturo iz največ 3 maturitetnih predmetov, vendar se mu pri splošnem uspehu upošteva ocena po povišani lestvici pri največ enem tujem jeziku, pri čemer se upošteva boljša od ocen. Pri tujem jeziku, ki je ocenjen slabše, se pri splošnem uspehu upošteva ocena po petstopenjski ocenjevalni lestvici (MIK 2013, str. 15). Najvišji splošni uspeh na ta način (glede na prejšnja leta) ostaja 34 točk. Primer:

PREDMET

OCENA

TOČKE

 

1. slovenščina

5

8

 

2. matematika (V)

5

8

 

3. angleščina (V)

5

7

 

4. španščina (V)

5

8

 

5. fizika

5

5

 

 

 

 

splošni uspeh: 34 točk

Komentar k primeru: Pri oceni 5 je mogoče pri slovenščini in predmetu na višjem nivoju dobiti 7 ali 8 točk – zgornji kandidat je dobil pri slabše ocenjeni angleščini 7 točk in ne 8 točk, zato v splošni uspeh šteje španščina, ki je bolje ocenjena, angleščina pa kot bi bila odpisana na osnovnem nivoju, torej tako kot je v zgornjem primeru točkovana fizika ali bi bila tudi biologija, geografija…

Fakultete dobijo za potrebe vpisa od RICa vse ocene in vse točke.

 

6. predmet splošne mature se bo vpisal v spričevalo tudi, če bo ocenjen negativno! (Grdo!) A ne bo vplival na splošni učni uspeh na maturi.

 

popravne izpite je moč opravljati v roku 2 let, enako tudi izboljševati ocene.

če kandidat opravlja maturo v 2 delih, lahko v drugem roku poleg rednih izpitov, ki jih opravlja takrat, opravlja tudi že popravne izpite oz. izboljšuje ocene. Če pa je v prvem roku padel 3 predmete, ne more opravljati popravnih izpitov.

kandidat se sam odloči ali bo v istem roku opravljal 1 ali 2 popravna izpita. Če prijavi 2 in se premisli, mora nujno enega odjaviti, sicer dobi 0 točk iz vseh delov izpita!

– V primeru s pravili (!!!) določenimi opravičljivimi razlogi, lahko kandidat na podlagi prošnje na DK SM in s prošnjo za priznavanje za nazaj, v jesenskem roku dela le manjkajoči del izpita, tudi le ustni izpit.

lanski kandidati, ki so bili neuspešni in torej opravljajo popravne izpite, se letos prijavijo pod novimi, letošnjimi pogoji, kar pomeni, da lahko opravljajo 3 predmete na višjem nivoju. Pri popravnem izpitu lahko nivo spremeni!

lanski kandidati, ki izboljšujejo ocene, izboljšujejo predmete pod starimi, lanskoletnimi pogoji, kar pomeni, da lahko opravljajo maturo pri dveh predmetih na višjem nivoju, od tega lahko oba tuja jezika! Pri izboljševanju lahko nivo spremeni!

 

šteje se, da se spomladanski rok začne s pisnim izpitom iz angleščine (v resnici se že predtem piše esej!), jesenski pa s pisnim izpitom iz slovenščine.

 

INFORMACIJE NA SPLETNI STRANI RICa

– na začetku junija bodo imeli kandidati dostop do rezultatov internega dela mature (vaj, seminarskih nalog…) preko spletne strani http://matura.ric.si s pomočjo svoje kode in EMŠA.

– spletna stran z rezultati splošne mature http://matura.ric.si bo dopolnjena s podatki o uspehu kandidatov pri posameznih izpitnih polah

– informacija o datumu in uri vpogleda bo na spletu za vsakega posameznika – dostopna s šifro

– na isti spletni strani bodo kandidati dobili informacijo o razrešitvi njihovega ugovora na oceno oz. izračun ocene – na dan, ko bodo šli sklepi DK SM po zaključeni posamezni ugovorni seji na pošto

 

 

(Skupno 72 obiskov, današnjih obiskov: 1)