AKTUALNO!

Dijaki naše šole lahko tudi letos sodelujete pri bralni znački Pfiffikus. Za sodelovanje je potrebno prebrati dve deli: Heidelberger Herbst in Bergkristall. Knjižici si lahko sposodite v knjižnici ali ju naročite/kupite pri založbi Oxford Center. Več informacij dobite pri profesoricah nemščine.  

Šolsko tekmovanje iz znanja nemščine za 2. in 3. letnik bo 5. januarja ob 14.00 na šoli. 

Nemščina

Z okoli 140 milijonov govorcev spada med največje svetovne jezike. Približno 120 milijonov ali četrtina prebivalcev Evropske unije govori nemščino kot materni jezik. Kot tuji jezik je tretja najbolj priljubljena na svetu in druga v Evropi (za angleščino), v ZDA ter na Japonskem.

Nemščina je zelo razširjena tudi na internetu. Nemščina je v svetovnem merilu tretji najbolj uporabljan jezik na internetnih straneh, takoj za angleščino in japonščino.
Kulturno sodelovanje med Slovenijo in nemško govorečimi deželami ima dolgo tradicijo in je zelo raznoliko. Nemščina je tudi pomemben jezik v turizmu, v znanosti.
Nemčija je daleč največji trgovinski partner Slovenije. Po tujih investicijah v Sloveniji, je Nemčija za Avstrijo in Francijo na tretjem mestu.

 

 

Nemščina na naši šoli

6

 

Nemščina se na naši šoli v programih ekonomski tehnik in gimnazija poučuje kot prvi in drugi tuji jezik.
Dijaki, ki že imajo predznanje iz nemščine kot 2. tujega jezika, se lahko ob vpisu odločijo za učenje nemščine kot 2. tujega jezika na višjem nivoju.

Nemščino poučujemo profesorji: Marija Majzelj-Oven, Jasmina Balaban, Maja Zajc Kalar in Ana Dovžan Troha, pri organizaciji ekskurzij in mednarodne izmenjave pa sodelujemo s profesorjem Igorjem Rajnerjem.

Dejavnosti pri pouku nemščine

„Das beste Deutsch ist, das von Herzen kommt.” (nemški pregovor)

7

 

Medpredmetne povezave in projekti: tu se srečujemo tudi z drugimi predmeti in povezujemo znanje.
Uporaba sodobne komunikacijske tehnologije: pri urjenju komunikacijskih spretnosti uporabljamo sodobno tehnologijo in spodbujamo njeno usmerjeno uporabo.
Z nami se lahko odpelješ na ekskurzijo na Dunaj ali v Berlin. Preizkusiš se lahko v vlogi nemško govorečega »turističnega vodiča« na naši ekskurziji v Ljubljano. Lahko pa se tudi udeležiš vsakoletne mednarodne izmenjave z mestom Hirscheid in v stiku z vrstniki iz Nemčije preizkusiš svoje znanje nemščine!
Spodbujamo nadaljnje učenje jezika in učenje jezika na višjih stopnjah. Učitelji sodelujemo s kulturnimi inštituti, ki delujejo v Slovenji. Dijake seznanjamo z možnostmi učenja jezika v tujini in opravljanja izpitov. Vsako leto organiziramo nemško bralno značko in se udeležimo državnega tekmovanja iz znanja nemščine. Na šoli deluje tudi krožek nemške konverzacije.

 

Internetne povezave (viri)

 

 

 

 

(Skupno 205 obiskov, današnjih obiskov: 1)