1.      Dijaki naše šole prevzemajo šolsko malico samo ob evidentiranju z dijaško izkaznico oz. s kartico za malico. V primeru, da izkaznico pozabijo, počakajo na koncu vrste, nato pristopijo. Pri organizatorju prehrane se evidentirajo z veljavnim dokumentom. Organizator podatke  ročno vnese v računalnik. Šele  potem lahko prevzamejo malico.

 

2.      Dijaki 1. in 2. letnikov bodo prevzemali malico s svojo dijaško izkaznico. Če jo bodo izgubili, bodo lahko, dokler ne dobijo nove, v šoli za kavcijo 2,50 EUR prejeli kartico za malico.

 

3.      Dijaki 3. in 4. letnikov bodo prejeli  posebno brezkontaktno kartico za evidentiranje pri prevzemu malice. Cena kartice je 2,50 EUR, plača jo vsak dijak sam. Denar za izkaznice poberejo razredni blagajniki in oddajo skupaj s seznamom v računovodstvo. Ob zaključku šolanja dijak, ki kartico vrne, dobi nazaj 50 % kupnine, in sicer pri zadnjem obračunu malice konec junija.

 

4.      Dijak lahko malico isti dan prevzame samo enkrat. Če jo vzame dvakrat, drugi prevzem malice v celoti plačajo starši. Če želi večji obrok, naj ob prvem prevzemu malice opozori kuharice in prosi za dodatek. Prav tako lahko na koncu delitve s svojim krožnikom pride po t.i. »repete«, če je na voljo.

 

5.      Malico morajo dijaki (ozirom njihovi starši) v primeru opravičene odsotnosti  pravočasno odjaviti. Pravočasna odjava je do 8. ure zjutraj za naslednji dan. V primeru nenadne bolezni, ko lahko malico odjavijo šele prvi dan odsotnosti, bodo dijaki prvi dan upravičeni do subvencije MŠŠ (starši plačajo svoj delež 1/3, 1/6 ali nič), za naslednje dni pa je odjava lahko pravočasna. Če malice ob odsotnosti ne odjavijo, starši od drugega dne odsotnosti dalje poravnajo celotni strošek malice. Za odjavo po elektronski poti na spletni strani www.logos.si (v primeru opravičene odsotnosti) bodo vsi dijaki dobili svoje uporabniško ime in geslo.

 

6.      Pri malici dijaki skrbijo za red in čistočo. Pladenj z ostanki hrane pospravijo z mize in odnesejo na za to pripravljena mesta.

 

7.      Na malico se lahko kadarkoli med šolskim letom prijavijo še neprijavljeni dijaki. Odjavo od malice pa prav tako lahko kadarkoli pisno oddajo v računovodstvu. Odpovedni rok je 14 dni.

 

    Ravnatelj:

Milan Jevnikar, prof.

(Skupno 50 obiskov, današnjih obiskov: 1)