SVET ZAVODA:  ima trenutno 13 članov, in sicer:

  • 3 predstavnike ustanovitelja, od tega enega imenuje Občina Ivančna Gorica,
  • 5 predstavnikov delavcev šole,
  • 3 predstavnike staršev dijakov in
  • 2 predstavnika dijakov.

Predsednica sveta šole je Irena MORI, prof., e-naslov: irena.mori@guest.arnes.si.

  

Mandat sveta se izteče 7. 4.  2017.

   

RAVNATELJ  ima mandat od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2013

POMOČNICA RAVNATELJA ima mandat vezan na mandat ravnatelja.

  

STROKOVNI ORGANI:

  • učiteljski zbor,
  • oddelčni učiteljski zbor,
  • razrednik in
  • strokovni aktivi

    

SVET STARŠEV je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Predsednik sveta staršev v šolskem letu 2013/14 je Damjan KAVAŠ, e-naslov: kavasd@ier.si

(Skupno 116 obiskov, današnjih obiskov: 1)