Za podkrepitev znanja uporabljamo pri večini šolskih predmetov učbenike, ponekod pa tudi delovne zvezke. Učno gradivo izberejo učiteljski aktivi na podlagi Kataloga potrjenih učbenikov, ki ga vsako leto sestavi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Učna gradiva so za naslednje šolsko leto izbrana in objavljena na šolski spletni strani vsaj do konca meseca maja tekočega leta. Učbeniki za vse predmete, z izjemo jezikov, so na voljo za izposojo tudi v šolskem učbeniškem skladu.

V šolskem letu 2022/2023 pri pouku uporabljamo spodaj navedene učbenike in delovne pripomočke. Označeni so na voljo v šolskem učbeniškem skladu, ostale pa si dijaki priskrbijo sami. Obrazce za izposojo učbenikov najdete na tej povezavi.

 

Gimnazija

Ekonomski tehnik

 

Gimnazija, 1. letnik

Predmet
Učno gradivo
SLOVENŠČINA Matajc, V. et al.: BERILO 1. Umetnost besede. Mladinska knjiga
Križaj Ortar, M. et al.: NA PRAGU BESEDILA 1, izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek. Rokus-Klett
MATEMATIKA Kavka, D.: LINEA NOVA. Učbenik. Modrijan
GEOGRAFIJA Senegačnik, J.: OBČA GEOGRAFIJA. Učbenik. Modrijan
Natek, K.: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE. Mladinska knjiga
ZGODOVINA Zgaga, S.: ZGODOVINA 1. Učbenik. DZS
FIZIKA Mohorič, A., Babič, V.: FIZIKA 1. Učbenik. Mladinska knjiga
Hribar, M. et al.: MEHANIKA IN TOPLOTA. Zbirka nalog. Modrijan
KEMIJA Smrdu, A.: KEMIJA. Snov in spremembe 1. Učbenik. Jutro
* Smrdu, A.: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1. Naloge iz kemije. Jutro *
BIOLOGIJA Campbell, N. A., Reece, J. B.: BIOLOGIJA 1. Učbenik. Mohorjeva založba
Pevec, S.: BIOLOGIJA. Laboratorijsko delo. Zbirka vaj. DZS
ANGLEŠČINA Brayshaw, D. et al.: HIGH NOTE 3. Student’s Book. Pearson
Bowie, J., Edwards, L.: HIGH NOTE 3. Workbook. Pearson
NEMŠČINA** Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 1. Učbenik. Rokus-Klett
Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 1. Delovni zvezek. Rokus-Klett
FRANCOŠČINA** Noëlle Cocton, M.: GÉNÉRATION A1. Delovni učbenik. Didier Jeunesse
ŠPANŠČINA** Alonso, E. et al.: DIVERSO 1. Delovni učbenik. SGEL

 

* Neobvezno (priporočeno za utrjevanje in ponavljanje pred pisnim ocenjevanjem znanja).

** Samo izbrani II. tuji jezik.

Natisni seznam

 

Gimnazija, 2. letnik

Predmet
Učno gradivo
SLOVENŠČINA Pavlič, D. et al.: BERILO 2. Umetnost besede. Mladinska knjiga
Križaj Ortar, M. et al.: NA PRAGU BESEDILA 2, izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek. Rokus-Klett
MATEMATIKA Pavlič, G. et al.: PLANUM NOVUM. Učbenik. Modrijan
GEOGRAFIJA Senegačnik, J.: SVET 2. Učbenik. Modrijan
Senegačnik, J. et al.: EVROPA. Prenovljena izdaja. Učbenik. Modrijan
Natek, K.: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE. Mladinska knjiga (iz 1. letnika)
ZGODOVINA Mlacović, D., Urankar, N.: ZGODOVINA 2. Učbenik. DZS
FIZIKA Babič, V., Mohoroč, A.: FIZIKA 2. Učbenik. Mladinska knjiga
Hribar, M. et al.: MEHANIKA IN TOPLOTA. Zbirka nalog. Modrijan (iz 1. letnika)
KEMIJA Smrdu, A.: KEMIJA. Snov in spremembe 2. Učbenik. Jutro
* Smrdu, A.: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 2. Naloge iz kemije. Jutro *
BIOLOGIJA Vilhar, B. et al.: Evolucija, biotska pestrost in ekologija. EVOLUCIJA. Učbenik. DZS
Dolenc Koce, J. et al.: BIOLOGIJA 2. O zgradbi in delovanju organizmov. Učbenik. Mladinska knjiga
Pevec, S.: BIOLOGIJA. Laboratorijsko delo. Zbirka vaj. DZS (iz 1. letnika) 
SOCIOLOGIJA Počkar, M. et al.: UVOD V SOCIOLOGIJO. Učbenik. DZS
ANGLEŠČINA Brayshaw, D. et al.: HIGH NOTE 3. Student’s Book. Pearson (iz 1. letnika) 
Bowie, J., Edwards, L.: HIGH NOTE 3. Workbook. Pearson (iz 1. letnika) 
NEMŠČINA 2** Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 1. Učbenik. Rokus-Klett (iz 1. letnika) 
Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 1. Delovni zvezek. Rokus-Klett (iz 1. letnika) 
Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 2. Učbenik. Rokus-Klett
Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 2. Učbenik. Rokus-Klett
FRANCOŠČINA 2, 3** Noëlle Cocton, M.: GÉNÉRATION A1. Delovni učbenik. Didier Jeunesse (iz 1. letnika)
*** Noëlle Cocton, M.: GÉNÉRATION A2. Delovni učbenik. Didier Jeunesse ***
ŠPANŠČINA 2, 3** Alonso, E. et al.: DIVERSO 1. Delovni učbenik. SGEL (iz 1. letnika)
*** Alonso, E. et al.: DIVERSO 2. Delovni učbenik. SGEL ***
RUŠČINA 3** Černyšov, S.I. in Černyšova, A. V.: POEHALI! 1.1. Učbenik. Zlatoust
Černyšov, S.I. in Černyšova, A. V.: POEHALI! 1.1. Delovni zvezek. Zlatoust

 

* Neobvezno (priporočeno za utrjevanje in ponavljanje znanja pred pisnim ocenjevanjem znanja).

** Samo izbrani 2. oz. 3. tuji jezik.

*** Samo pri izbranem 2. tujem jeziku

Natisni seznam

 

Gimnazija, 3. letnik

Predmet
Učno gradivo
SLOVENŠČINA Pezdirc Bartol, M. et al.: BERILO 3. Umetnost besede. Mladinska knjiga
Križaj, M. et al.: NA PRAGU BESEDILA 3, izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek. Rokus-Klett
MATEMATIKA Pavlič, G.: SPATIUM NOVUM. Učbenik. Modrijan
GEOGRAFIJA Senegačnik, J. et al.: EVROPA. Prenovljena izdaja. Učbenik. Modrijan (iz 2. letnika)
Senegačnik, J.: SLOVENIJA 1. Učbenik. Modrijan
Natek, K.: ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE. Mladinska knjiga (iz prejšnjih letnikov)
ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE, 1 : 500.000
ZGODOVINA Cvirn, J. in Studen, A.: ZGODOVINA 3. Učbenik. DZS
FIZIKA Mohorič, A., Babič, V.: FIZIKA 3. Učbenik. Mladinska knjiga
* Hribar, M.: ELEKTRIKA, SVETLOBA IN SNOV. Zbirka nalog. Modrijan *
KEMIJA Smrdu, A.: KEMIJA. Snov in spremembe 3. Učbenik. Jutro
* Smrdu, A.: KEMIJO RAZUMEM; KEMIJO ZNAM 3. Naloge. Jutro *
BIOLOGIJA Stušek, P. et al.: ZGRADBA IN DELOVANJE ORGANIZMOV. Učbenik. DZS
Dolenc Koce, J. et al.: BIOLOGIJA 2. O zgradbi in delovanju organizmov. Učbenik. Mladinska knjiga
* Stušek, P.: BIOLOGIJA ČLOVEKA. Učbenik. DZS *
Pevec, S.: BIOLOGIJA. Laboratorijsko delo. Zbirka vaj. DZS (iz prejšnjih letnikov) 
PSIHOLOGIJA Kompare, A. et al.: UVOD V PSIHOLOGIJO. Učbenik. DZS
ANGLEŠČINA Roberts, R. et al.: HIGH NOTE 4. Student’s Book. Pearson
Bowie, J., Edwards, L.: HIGH NOTE 4. Workbook. Pearson
NEMŠČINA 2** Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 2. Učbenik. Rokus-Klett (iz 2. letnika)
Sander, I.: ALLES STIMMT! 2. Delovni zvezek. Rokus-Klett (iz 2. letnika)
Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 3. Učbenik. Rokus-Klett
Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 3. Delovni zvezek. Rokus-Klett
ŠPANŠČINA 2** Alonso, E. et al.: DIVERSO 2. Delovni učbenik. SGEL (iz 2. letnika)
Alonso, E. et al.: DIVERSO B. Delovni učbenik. SGEL
FRANCOŠČINA 3** Capelle, G. in Menand, R.: LE NOUVEAU TAXI! 1. Učbenik. Hachette (iz 2. letnika)
RUŠČINA 3** Černyšov, S.I. in Černyšova, A. V.: POEHALI! 1.1. Učbenik. Zlatoust (iz 2. letnika)
Černyšov, S.I. in Černyšova, A. V.: POEHALI! 1.1. Delovni zvezek. Zlatoust (iz 2. letnika)

 

* Neobvezno (priporočeno za utrjevanje in ponavljanje znanja pred pisnim ocenjevanjem znanja).

** Samo izbrani 2. oz. 3. tuji jezik.

Natisni seznam

 

Gimnazija, 4. letnik

Predmet
Učno gradivo
SLOVENŠČINA Pavlič, D. et al.: BERILO 4. Umetnost besede. Mladinska knjiga
Križaj, M. et al.: NA PRAGU BESEDILA 4, izdaja s plusom. Samostojni delovni zvezek. Rokus-Klett

MATURITETNA BRANJA:

   Sofoklej: ANTIGONA

Ibsen, H.: NORA (HIŠA LUTK)

   Grum, S.: DOGODEK V MESTU GOGI

Smole, D.: ANTIGONA

MATEMATIKA Pavlič, G. et al.: TEMPUS NOVUM. Učbenik. Modrijan
ZGODOVINA Gabrič, A., Režek, M.: ZGODOVINA 4. Učbenik. DZS
ANGLEŠČINA Comyns Carr, J. et al.: NEW SUCCESS. Upper Intermediate. Student’s Book. Pearson (iz 3. letnika)
Fricker, R.: NEW SUCCESS. Upper Intermediate. Workbook. Pearson (iz 3. letnika)
GEOGRAFIJA* Senegačnik, J.: SLOVENIJA 2. Učbenik. Modrijan
ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE, 1 : 500.000 (iz prejšnjih letnikov)
PSIHOLOGIJA* Kompare, A. et al.: PSIHOLOGIJA: SPOZNANJA IN DILEME. Učbenik. DZS
SOCIOLOGIJA* Počkar, M. et al.: SOCIOLOGIJA. Učbenik. DZS
KEMIJA* ** KEMIJA. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami. Državni izpitni center **
NEMŠČINA 2* Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 3. Učbenik. Rokus-Klett (iz 3. letnika)
Sander, I. et al.: ALLES STIMMT! 3. Delovni zvezek. Rokus-Klett (iz 3. letnika)
ŠPANŠČINA 2* Alonso, E. et al.: DIVERSO B. Delovni učbenik. SGEL (iz 3. letnika)

 

* Samo izbrani predmeti.

** Neobvezno (priporočljivo za priprave na maturo).

Natisni seznam

 

(Skupno 66 obiskov, današnjih obiskov: 1)